SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Author: admin

แอมเนสตี้ฯ เปิดรายงานสถานการณ์โรฮิงญา หนักถึงขั้นอาชญากรรมต่อมวลมนุษย์

แอมเนสตี้ฯ เปิดรายงานสถานการณ์โรฮิงญา หนักถึงขั้นอาชญากรรมต่อมวลมนุษย์

ข่าว
0
4
Posted: 21 Nov 2017 03:04 AM (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) รัฐบาลพม่าเป็นเจ้าภาพระบบแบ่งแยกเชื้อชาติตั้งแต่เชิงนโยบายถึงการใช้ความรุนแรง โรฮิงญาโดนกีดกันการเข้าถึงสถานะพลเมือง การศึกษา สาธารณสุข ทำพิธีทางศาสนา เรียกร้องนานาประเทศร่วมกันหยุดยั้ง คว่ำบาตรอาวุธให้พม่า อัด ความคิ ...
ใครคือเจ้าของพุทธศาสนา?: ถอดรื้อความคิดเรื่องการสังคายนาเพื่อแก้ปัญหาภิกษุณีไทย

ใครคือเจ้าของพุทธศาสนา?: ถอดรื้อความคิดเรื่องการสังคายนาเพื่อแก้ปัญหาภิกษุณีไทย

บทความ, สังคม
0
4
Posted: 21 Nov 2017 06:15 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไ ชาญณรงค์ บุญหนุน   1. บทนำ บทความนี้ปรับปรุงจากบทความชื่อ “การปกป้องสุทธิภาวะของสังคายนากับศาสนาอนุรักษนิยม” ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการบรรยายในการอบรมประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่ง ...
วิตักกสัณฐานสูตร ว่าด้วยสัณฐานแห่งวิตก

วิตักกสัณฐานสูตร ว่าด้วยสัณฐานแห่งวิตก

ช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ ผู้ชำนาญ ใช้ลิ่มอันเล็ก ตอกโยก ถอนลิ่มอันใหญ่ออกได้ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่ออาศัยนิมิตใดแล้ว มนสิการนิมิตใด วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศล ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะบ้าง ประกอบด้วยโทสะบ้าง ประกอบด้วย โมหะบ้าง ย่อมเกิดขึ้น ภิกษุนั้นควรมนสิการ นิมิตอื่นซึ่ง ...
วสันตดิลก  พร่างพราวราวหยาดฝน  อ่านว่า วะ-สัน-ตะ-ดิ-หฺลก  ประกอบด้วยคำว่า วสันต + ดิลก

วสันตดิลก พร่างพราวราวหยาดฝน อ่านว่า วะ-สัน-ตะ-ดิ-หฺลก ประกอบด้วยคำว่า วสันต + ดิลก

0
4
ทองย้อย แสงสินชัย วสันตดิลก พร่างพราวราวหยาดฝน อ่านว่า วะ-สัน-ตะ-ดิ-หฺลก ประกอบด้วยคำว่า วสันต + ดิลก (๑) “วสันต” บาลีเป็น “วสนฺต” (วะ-สัน-ตะ) รากศัพท์มาจาก วสฺ (ธาตุ = ยินดี, พอใจ) + อนฺต ปัจจัย : วสฺ + อนฺต = วสนฺต (ปุงลิงค์) แปลตา ...
ตัวอย่างเรื่องที่เข้าใจผิดกันทั้งบ้านทั้งเมือง

ตัวอย่างเรื่องที่เข้าใจผิดกันทั้งบ้านทั้งเมือง

บทความ, สังคม
0
6
ทองย้อย แสงสินชัย ตัวอย่างเรื่องที่เข้าใจผิดกันทั้งบ้านทั้งเมือง --------------------------------------- คำกลอนที่ว่า - เมืองใดไม่มีทหารหาญ.......เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า เมืองใดไร้จอมพารา...........เมืองนั้นไม่ช้าอับจน ............. .. ...
กตฺวาน กฏฺฐมุทรํ อิว คพฺภินียา  ไม่ใช่ …คพฺภินิยา  อ่านว่า กัด-ต๎วา-นะ-กัด-ถะ-มุ-ทะ-รัง-อิ-วะ-คับ-พิ-นี-ยา

กตฺวาน กฏฺฐมุทรํ อิว คพฺภินียา ไม่ใช่ …คพฺภินิยา อ่านว่า กัด-ต๎วา-นะ-กัด-ถะ-มุ-ทะ-รัง-อิ-วะ-คับ-พิ-นี-ยา

0
6
ทองย้อย แสงสินชัย กตฺวาน กฏฺฐมุทรํ อิว คพฺภินียา ไม่ใช่ ...คพฺภินิยา อ่านว่า กัด-ต๎วา-นะ-กัด-ถะ-มุ-ทะ-รัง-อิ-วะ-คับ-พิ-นี-ยา เป็นข้อความวรรคแรกของพุทธชัยมงคลคาถา (คาถาพาหุง) บทที่ 5 ข้อความเต็มๆ ในบทนี้เป็นดังนี้ - เขียนแบบบาลี : กตฺ ...
“ธรรมยาตราสันติภาพโลก”

“ธรรมยาตราสันติภาพโลก”

ข่าว
0
9
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ "ธรรมยาตราสันติภาพโลก" วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลังจากเปิดงานวันที่ ๓ สาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ พระสงฆ์นานาชาติ ๒๐๐ รูป ร่วมกันเดินธรรมยาตราสันติภาพโลก จากสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเ ...
ถวายสังฆทาน   แล้วเราก็ตกหลุมพรางของภาษาโดยไม่รู้ตัว  ประกอบด้วยคำว่า ถวาย + สังฆทาน

ถวายสังฆทาน แล้วเราก็ตกหลุมพรางของภาษาโดยไม่รู้ตัว ประกอบด้วยคำว่า ถวาย + สังฆทาน

0
9
ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,984) ถวายสังฆทาน แล้วเราก็ตกหลุมพรางของภาษาโดยไม่รู้ตัว ประกอบด้วยคำว่า ถวาย + สังฆทาน (๑) “ถวาย” เป็นคำไทย ดูพจนานุกรมเป็นการประดับความรู้ : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 บอกไว้ว่า - “ถวาย : (คำกริยา) ให้, มอบให้, เช่น ถวา ...
กิจกรรม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หลังงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒

กิจกรรม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หลังงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒

ข่าว
0
10
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ วันแรกเสร็จแล้ว พระสงฆ์นานาชาติ ร่วมกันเวียนประทักษิณ ถวายผ้าห่มพระพุทธปรินิพพาน ...
“เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ เมืองกุสินารา”

“เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ เมืองกุสินารา”

ข่าว, สังคม
0
9
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  "เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ เมืองกุสินารา" วันที่ ๑๕ พศจิกายน ๒๕๖๐ ที่เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สาย ...
กะลา ในบาลี  อาจจะดีกว่ากะลาไทย

กะลา ในบาลี อาจจะดีกว่ากะลาไทย

0
9
ทองย้อย แสงสินชัย กะลา ในบาลี อาจจะดีกว่ากะลาไทย คำว่า “กะลา” เสียงตรงกับคำบาลีว่า “กลา” (กะ-ลา) รากศัพท์มาจาก กลฺ (ธาตุ = นับ, คำนวณ) + อ ปัจจัย + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ : กลฺ + อ = กล + อา = กลา แปลตามศัพท์ว่า “ส่วนอันเขานับด้วย 1 เป็นต ...
รัชสมัย  อ่านว่า รัด-ชะ-สะ-ไหฺม  ประกอบด้วยคำว่า รัช + สมัย

รัชสมัย อ่านว่า รัด-ชะ-สะ-ไหฺม ประกอบด้วยคำว่า รัช + สมัย

0
12
ทองย้อย แสงสินชัย รัชสมัย อ่านว่า รัด-ชะ-สะ-ไหฺม ประกอบด้วยคำว่า รัช + สมัย (๑) “รัช” บาลีเป็น “รชฺช” (รัด-ชะ) รากศัพท์มาจาก ราช (พระราชา) + ณฺย ปัจจัย, ลบ ณฺ (ณฺย > ย), รัสสะ อา ที่ รา-(ช) เป็น อะ (ราช > รช), แปลง ช ที่ (รา)-ช กับ ย ที่ ...

HOME

Powered By : VeeZa