คิชฌกูฏ อ่านว่า คิด-ชะ-กูด แยกศัพท์เป็น คิชฌ + กูฏ

ทองย้อย แสงสินชัย คิชฌกูฏ อ่านว่า คิด-ชะ-กูด แยกศัพท์เป็น คิชฌ + กูฏ (๑) “คิชฌ” บาลีเขียน …

Read More

นำเที่ยวชมกรุงกบิลพัสถ์ และประวัติความเป็นมา

นำเที่ยวชม กรุงกบิลพัสถ์ในปัจจุบัน เมื่องที่เป็นที่ประทับของพระเจ้าสุทโธทน พระราชบิดาของเจ…

Read More

กบิลพัสดุ์ อ่านว่า กะ-บิน-ละ-พัด

ทองย้อย แสงสินชัย กบิลพัสดุ์ อ่านว่า กะ-บิน-ละ-พัด บาลีเป็น “กปิลวตฺถุ” หนังสือ ศัพท์วิเคร…

Read More

‘หญิงหน่อย’ ซัด 85 ปีเขียนรธน.ให้การเมืองอ่อนแอ จนเกิด ‘รัฐประหาร’ วนไปมาเช่นเดิม

‘หญิงหน่อย’ ดึงนักการเมืองถกพุทธวิธีแก้ขัดแย้งการเมืองไทย ซัด 85 ปีเขียนรธน.ให…

Read More

สุภาพสตรี ระวังจะมีแต่ในรูปภาพ อ่านว่า สุ-พาบ-สัด-ตฺรี ประกอบด้วย สุภาพ + สตรี

ทองย้อย แสงสินชัย สุภาพสตรี ระวังจะมีแต่ในรูปภาพ อ่านว่า สุ-พาบ-สัด-ตฺรี ประกอบด้วย สุภาพ …

Read More

ยังมองหน้ากันเลิกลักไม่แล้ว โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย ยังมองหน้ากันเลิกลักไม่แล้ว ——————&#…

Read More

คณิกาผล ลูกบุญของต้นบาป อ่านว่า คะ-นิ-กา-ผน แยกศัพท์เป็น คณิกา + ผล

ทองย้อย แสงสินชัย คณิกาผล ลูกบุญของต้นบาป อ่านว่า คะ-นิ-กา-ผน แยกศัพท์เป็น คณิกา + ผล (๑) …

Read More

เอวังกิ่ม โยมยิ้มสร้าง อ่านว่า เอ-วัง-กิ่ม ประกอบด้วย เอวัง + กิ่ม

ทองย้อย แสงสินชัย เอวังกิ่ม โยมยิ้มสร้าง อ่านว่า เอ-วัง-กิ่ม ประกอบด้วย เอวัง + กิ่ม (๑) “…

Read More