Author: admin

“มันเป็นระเบียบของเขา” โดย…นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

“มันเป็นระเบียบของเขา” โดย…นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
4
ทองย้อย แสงสินชัย “มันเป็นระเบียบของเขา” ------------------------- เมื่อเช้าวานนี้ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ผมเดินออกกำลัง ถือโอกาสเข้าไปไหว้พระในวัดมหาธาตุด้วย แล้วก็เลยไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสด้วย หัวข้อสนทนาที่ผมตั้งใจนมัสการถามหลวงพ่อเรื่องห ...
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อ่านว่า เคฺรื่อง-ราด-ชะ-อิด-สะ-ริ-ยา-พอน แยกศัพท์เป็น เครื่อง + ราช + อิสริย + อาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อ่านว่า เคฺรื่อง-ราด-ชะ-อิด-สะ-ริ-ยา-พอน แยกศัพท์เป็น เครื่อง + ราช + อิสริย + อาภรณ์

ทองย้อย แสงสินชัย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อ่านว่า เคฺรื่อง-ราด-ชะ-อิด-สะ-ริ-ยา-พอน แยกศัพท์เป็น เครื่อง + ราช + อิสริย + อาภรณ์ (๑) “เครื่อง” เป็นคำไทย (๒) “ราช” บาลีอ่านว่า รา-ชะ แปลตามรากศัพท์ว่า - (1) “ผู้รุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภา ...
“อภัยทาน และธรรมทาน” อย่างไหน มีคุณ-หรือมีความเลิศ มากกว่ากัน ??

“อภัยทาน และธรรมทาน” อย่างไหน มีคุณ-หรือมีความเลิศ มากกว่ากัน ??

บทความ, สังคม
0
11
มีการถกเถียงและให้ความเห็นกันว่า "อภัยทาน และธรรมทาน" อย่างไหน มีคุณ-หรือมีความเลิศ มากกว่ากัน ?? อันดับแรกควรทำความเข้าใจในคำว่า "ทาน" ก่อนว่า ท่านหมายถึงอะไร ? คำว่า "ทาน" ที่แปลว่า "การให้" ในพุทธศาสนา มุ่งหมายถึงธรรม ๓ ประการ คือ... ๑. จาคเจตนา คือความจงใจ หรือเจตนาเป็นเหตุใ ...
กิเลส ภาษาไทยอ่านว่า กิ-เหฺลด บาลีอ่านว่า กิ-เล-สะ

กิเลส ภาษาไทยอ่านว่า กิ-เหฺลด บาลีอ่านว่า กิ-เล-สะ

ทองย้อย แสงสินชัย กิเลส ภาษาไทยอ่านว่า กิ-เหฺลด บาลีอ่านว่า กิ-เล-สะ “กิเลส” รากศัพท์มาจาก กิลิสฺ (ธาตุ = เดือดร้อน, เศร้าหมอง, เบียดเบียน) + อ ปัจจัย, แปลง อิ ที่ -ลิ-เป็น เอ : กิลิส > กิเลส + อ = กิเลส สูตรหาความหมายของศัพท์ ท่านว่า : ...
ปาพจน์ คำสำคัญที่สุด แต่ชาวพุทธแทบไม่รู้จัก อ่านว่า ปา-พด

ปาพจน์ คำสำคัญที่สุด แต่ชาวพุทธแทบไม่รู้จัก อ่านว่า ปา-พด

ทองย้อย แสงสินชัย ปาพจน์ คำสำคัญที่สุด แต่ชาวพุทธแทบไม่รู้จัก อ่านว่า ปา-พด “ปาพจน์” บาลีเป็น “ปาวจน” อ่านว่า ปา-วะ-จะ-นะ คำเดิมมาจาก ป + วจน (๑) “ป” อ่านว่า ปะ ตัดคำมาจาก “ปธาน” (ปะ-ทา-นะ) หมายถึง เป็นใหญ่, เป็นหัวหน้า, สำคัญ, เป็นหลัก, ...
มหาบัณฑิต อ่านว่า มะ-หา-บัน-ดิด แยกศัพท์เป็น มหา + บัณฑิต

มหาบัณฑิต อ่านว่า มะ-หา-บัน-ดิด แยกศัพท์เป็น มหา + บัณฑิต

ทองย้อย แสงสินชัย มหาบัณฑิต อ่านว่า มะ-หา-บัน-ดิด แยกศัพท์เป็น มหา + บัณฑิต (๑) “มหา” (มะ-หา) รูปคำเดิมในบาลีเป็น “มหนฺต” (มะ-หัน-ตะ) รากศัพท์มาจาก มหฺ (ธาตุ = เจริญ) + อนฺต ปัจจัย : มหฺ + อนฺต = มหนฺต แปลตามศัพท์ว่า “สิ่งที่ขยายตัว” มี ...
ชีวิต ภาษาไทยอ่านว่า ชี-วิด บาลีอ่านว่า ชี-วิ-ตะ

ชีวิต ภาษาไทยอ่านว่า ชี-วิด บาลีอ่านว่า ชี-วิ-ตะ

ทองย้อย แสงสินชัย ชีวิต ภาษาไทยอ่านว่า ชี-วิด บาลีอ่านว่า ชี-วิ-ตะ “ชีวิต” รากศัพท์มาจาก ชีวฺ (ธาตุ = เป็นอยู่) + ต ปัจจัย, ลง อิ อาคมหน้าปัจจัยท้ายธาตุ (ชีวฺ + อิ + ต) : ชีวฺ + อิ + ต = ชีวิต แปลตามศัพท์ว่า “สิ่งเป็นเหตุให้เป็นอยู่ได้” “ ...
“ช่วยกันทำลายโดยวิธีส่งเสริม” โดย ทองย้อย แสงสินชัย

“ช่วยกันทำลายโดยวิธีส่งเสริม” โดย ทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
14
ทองย้อย แสงสินชัย   ช่วยกันทำลายโดยวิธีส่งเสริม ------------------------------- เมื่อวานนี้ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ผมได้อ่านโพสต์ของญาติมิตรท่านหนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยนาม -Boonlue Chaimano- มีข้อความดังต่อไปนี้ - ................. ......วิธีทำลายโดยไม ...
เปิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินฯ อย่างเป็นทางการ ตัวเเทน 5 ประเทศร่วม

เปิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินฯ อย่างเป็นทางการ ตัวเเทน 5 ประเทศร่วม

ข่าว
0
8
เมื่อเวลา 08.00 น.คณะธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขง เดินเข้ากรุงพนมเปญ เพื่อทำพิธีเปิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินฯอย่างเป็นทางการ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ โภคีธารา โดยมีตัวเเทนจาก 5 ประเทศร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส อาทิ นายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรั ...
นรสีห์ อ่านว่า นอ-ระ-สี แยกศัพท์เป็น นร + สีห์

นรสีห์ อ่านว่า นอ-ระ-สี แยกศัพท์เป็น นร + สีห์

ทองย้อย แสงสินชัย นรสีห์ อ่านว่า นอ-ระ-สี แยกศัพท์เป็น นร + สีห์ (๑) “นร” บาลีอ่านว่า นะ-ระ รากศัพท์มาจาก - (1) นี (ธาตุ = นำไป) + อร ปัจจัย, “ลบสระหน้า” คือลบ อี ที่ นี (นี > น) : นี > น + อร = นร แปลตามศัพท์ว่า (1) “ผู้นำไป” (2) ...
สัญลักษณ์ ไม่ใช่ สัญญาลักษณ์ อ่านว่า สัน-ยะ-ลัก แยกศัพท์เป็น สัญ + ลักษณ์

สัญลักษณ์ ไม่ใช่ สัญญาลักษณ์ อ่านว่า สัน-ยะ-ลัก แยกศัพท์เป็น สัญ + ลักษณ์

ทองย้อย แสงสินชัย สัญลักษณ์ ไม่ใช่ สัญญาลักษณ์ อ่านว่า สัน-ยะ-ลัก แยกศัพท์เป็น สัญ + ลักษณ์ (๑) “สัญ” บาลีเป็น “สญฺญา” (สัน-ยา) รากศัพท์มาจาก สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน) + ญา (ธาตุ = รู้) แปลงนิคหิตที่ สํ เป็น ญฺ (สํ > สญฺ) + กฺวิ ปัจจัย, ...
ป๊อปพุทธติดหู ฝรั่งเข้าถึงแต่งเพลงฮิตทั่วยุโรป เตือนอย่าบูชาแบบงมงาย (ชมคลิป)

ป๊อปพุทธติดหู ฝรั่งเข้าถึงแต่งเพลงฮิตทั่วยุโรป เตือนอย่าบูชาแบบงมงาย (ชมคลิป)

ข่าว, สังคม
0
11
กลายที่ฮือฮากันทั่วยุโรป สำหรับเพลง Occidentali’s Karma ของ Francesco Gabbani นักร้องเพลงป๊อปของอิตาลี ได้แต่งเพลงเกี่ยวกับ “สุญญตา” ความว่างเปล่า ซึ่งเพลงนี้ทำให้ พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย หรือ ดร.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ถึงกับแชร์เพลงนี้ในเฟซบุ๊กของตัวเอง ด้วยเ ...