Author: admin

ศรีวิไล คำไทยล้อฝรั่ง อ่านว่า สี-วิ-ไล แยกคำเป็น ศรี + วิไล

ศรีวิไล คำไทยล้อฝรั่ง อ่านว่า สี-วิ-ไล แยกคำเป็น ศรี + วิไล

ทองย้อย แสงสินชัย  ศรีวิไล คำไทยล้อฝรั่ง อ่านว่า สี-วิ-ไล แยกคำเป็น ศรี + วิไล (๑) “ศรี” บาลีเป็น “สิริ” อ่านว่า สิ-ริ (บาลีมี “สิรี” อีกรูปหนึ่ง) รากศัพท์มากจาก สิ (ธาตุ = เสพ, คบหา, อาศัย) + ร ปัจจัย + อิ หรือ อี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิง ...
เคารพพระให้ถูกวิธี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เคารพพระให้ถูกวิธี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
9
ทองย้อย แสงสินชัย เคารพพระให้ถูกวิธี ------------------- มีสำนวนไทยว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” มีความหมายว่า อย่าปล่อยปละละเลยคนที่เรารัก แต่ก็มีอีกสำนวนหนึ่งว่า “ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์” มีความหมายว่า พระท่านประพฤติผิดประพฤติถูกอย่างไร ก็ ...
เทววาจิกสรณคมน์ ถ้าไม่บอก จะอ่านถูกไหม? อ่านว่า ทะ-เว-วา-จิ-กะ-สะ-ระ-นะ-คม แยกศัพท์เป็น เทว + วาจิก + สรณ + คมน์

เทววาจิกสรณคมน์ ถ้าไม่บอก จะอ่านถูกไหม? อ่านว่า ทะ-เว-วา-จิ-กะ-สะ-ระ-นะ-คม แยกศัพท์เป็น เทว + วาจิก + สรณ + คมน์

ทองย้อย แสงสินชัย เทววาจิกสรณคมน์ ถ้าไม่บอก จะอ่านถูกไหม? อ่านว่า ทะ-เว-วา-จิ-กะ-สะ-ระ-นะ-คม แยกศัพท์เป็น เทว + วาจิก + สรณ + คมน์ (๑) “เทว” คำนี้บาลีเป็น “เทฺว” มีจุดใต้ ทฺ ซึ่งบังคับให้ ทฺ กับ ว ต้องออกเสียงควบกัน อ่านว่า ทะ-เว ออกเสียง ท ...
สงฆ์ทั่วประเทศตื่นตัวปฏิรูปกิจการพุทธ

สงฆ์ทั่วประเทศตื่นตัวปฏิรูปกิจการพุทธ

ข่าว, สังคม
0
11
“พระราชวรมุนี” ชี้ พระสังฆาธิการทั่วประเทศตื่นตัวปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนทำแผนยุทธศาสตร์ให้ครบ 4 ภูมิภาค จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.31 น. วันนี้(17 ก.ค.)พระราชวรมุนี เลขานุการคณะกรรมกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิ ...
วิปัสสนาธุระ ฤๅจะไม่ใช่ธุระ? อ่านว่า วิ-ปัด-สะ-นา-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น วิปัสสนา + ธุระ

วิปัสสนาธุระ ฤๅจะไม่ใช่ธุระ? อ่านว่า วิ-ปัด-สะ-นา-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น วิปัสสนา + ธุระ

ทองย้อย แสงสินชัย วิปัสสนาธุระ ฤๅจะไม่ใช่ธุระ? อ่านว่า วิ-ปัด-สะ-นา-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น วิปัสสนา + ธุระ (๑) “วิปัสสนา” บาลีเขียน “วิปสฺสนา” (มีจุดใต้ ส ตัวแรก) อ่านว่า วิ-ปัด-สะ-นา รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = วิเศษ, พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + ทิ ...
แชร์ว่อนแถลงการณ์พระสังฆาธิการต้าน”ผอ.พศ.”

แชร์ว่อนแถลงการณ์พระสังฆาธิการต้าน”ผอ.พศ.”

ข่าว
0
14
แถลงการณ์พระสังฆาธิการว่อนโซเชียลต้าน “พงศ์พร” มุ่งให้ข่าวทำวัด-สถาบันพุทธฯเสียหายรุนแรง ร้องเปลี่ยน ผอ.พศ.คนใหม่ จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.07 น. วันนี้(17 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะกลุ่มไลน์ของพระสังฆาธิการ กลุ่มคณะสงฆ์ต่างๆ รวมทั้งกลุ่มเครือข่า ...
คันถธุระ ฤๅจะเป็น ‘ธุระไม่ใช่’? อ่านว่า คัน-ถะ-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น คันถ + ธุระ

คันถธุระ ฤๅจะเป็น ‘ธุระไม่ใช่’? อ่านว่า คัน-ถะ-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น คันถ + ธุระ

ทองย้อย แสงสินชัย คันถธุระ ฤๅจะเป็น ‘ธุระไม่ใช่’? อ่านว่า คัน-ถะ-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น คันถ + ธุระ (๑) “คันถ” บาลีเขียน “คนฺถ” อ่านว่า คัน-ถะ รากศัพท์มาจาก คนฺถฺ (ธาตุ = ผูก, แต่ง, ร้อยกรอง) + อ ปัจจัย : คนฺถฺ + อ = คนฺถ แปลตามศัพท์ว่า ...
เอกภัตติกะ ฉันมื้อเดียวคืออย่างไร อ่านว่า เอ-กะ-พัด-ติ-กะ แยกศัพท์เป็น เอก + ภัตติกะ

เอกภัตติกะ ฉันมื้อเดียวคืออย่างไร อ่านว่า เอ-กะ-พัด-ติ-กะ แยกศัพท์เป็น เอก + ภัตติกะ

ทองย้อย แสงสินชัย เอกภัตติกะ ฉันมื้อเดียวคืออย่างไร อ่านว่า เอ-กะ-พัด-ติ-กะ แยกศัพท์เป็น เอก + ภัตติกะ (๑) “เอก” บาลีอ่านว่า เอ-กะ รากศัพท์มาจาก อิ (ธาตุ = ไป, เป็นไป, ตั้งอยู่) + ณฺวุ ปัจจัย, แผลง อิ เป็น เอ, แปลง ณฺวุ เป็น อก : อิ > ...
‘เจ้าคุณพิพิธ’ เผยสังฆาธิการ ‘คว่ำบาตร’ สำนักพุทธฯ บอก สัมพันธ์สะบั้นเพราะอะไรคิดเอาเอง

‘เจ้าคุณพิพิธ’ เผยสังฆาธิการ ‘คว่ำบาตร’ สำนักพุทธฯ บอก สัมพันธ์สะบั้นเพราะอะไรคิดเอาเอง

การเมือง, ข่าว
0
22
พระเทพปฏิภาณวาที หรือ เจ้าคุณพิพิธ วัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเทพปฏิภาณวาที หรือ เจ้าคุณพิพิธ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ที่ขาดสะบั้นระหว่างพระสังฆาธิการและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้สังฆาธิการได้ออก ...
บอกอนุศาสน์ ชาววัดที่ชาวบ้านควรรู้จัก อ่านว่า บอก-อะ-นุ-สาด ประกอบด้วย บอก + อนุ + ศาสน์

บอกอนุศาสน์ ชาววัดที่ชาวบ้านควรรู้จัก อ่านว่า บอก-อะ-นุ-สาด ประกอบด้วย บอก + อนุ + ศาสน์

ทองย้อย แสงสินชัย บอกอนุศาสน์ ชาววัดที่ชาวบ้านควรรู้จัก อ่านว่า บอก-อะ-นุ-สาด ประกอบด้วย บอก + อนุ + ศาสน์ (๑) “บอก” เป็นคำไทย เพื่อเตือนความเข้าใจ ขอยกคำนิยามตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 มาบอกไว้ดังนี้ - “บอก : (คำกริยา) ...
พระยาธรรมมิคฆะราช ตัวอย่างคำเคลื่อนคลาดในการสื่อสาร

พระยาธรรมมิคฆะราช ตัวอย่างคำเคลื่อนคลาดในการสื่อสาร

ทองย้อย แสงสินชัย พระยาธรรมมิคฆะราช ตัวอย่างคำเคลื่อนคลาดในการสื่อสาร เบื้องต้น พึงทราบว่าคำที่สะกดเป็น “ธรรมมิคฆะราช” เช่นนี้ ไม่มี มีแต่ “ธรรมิกราช” อ่านว่า ทำ-มิ-กะ-ราด ประกอบด้วย ธรรมิก + ราช (๑) “ธรรมิก” บาลีเป็น “ธมฺมิก” (ทำ-มิ-กะ) ประกอบด้วย ธมฺม + อิก ปัจจัย (ก) “ธม ...
นิสัยมุตตกะ นานไปจะไม่มีใครรู้จัก อ่านว่า นิ-ไส-มุด-ตะ-กะ ประกอบด้วยคำว่า นิสัย + มุตตกะ

นิสัยมุตตกะ นานไปจะไม่มีใครรู้จัก อ่านว่า นิ-ไส-มุด-ตะ-กะ ประกอบด้วยคำว่า นิสัย + มุตตกะ

ทองย้อย แสงสินชัย นิสัยมุตตกะ นานไปจะไม่มีใครรู้จัก อ่านว่า นิ-ไส-มุด-ตะ-กะ ประกอบด้วยคำว่า นิสัย + มุตตกะ (๑) “นิสัย” บาลีเป็น “นิสฺสย” อ่านว่า นิด-สะ-ยะ รากศัพท์มาจาก นิ (คำอุปสรรค = เข้า,ลง) + สิ (ธาตุ = อยู่) + อ ปัจจัย, แปลง อิ (ที่ สิ) เป็น ย (สูตรเต็มว่า “พฤทธิ์ อิ เป็ ...

HOME

Powered By : VeeZa