Author: admin

ช่วยกันยืดอายุพระศาสนา โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ช่วยกันยืดอายุพระศาสนา โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, สังคม
0
14
ทองย้อย แสงสินชัย ช่วยกันยืดอายุพระศาสนา --------------------------- มีญาติมิตรแชร์ข่าวนี้มาที่หน้าบ้านผม .................. http://www.winnews.tv/news/4313 .................. เป็นข่าวเก่าข้ามปีแล้ว แต่เอามาดูกันอีกทีก็ดี เป็นการเตือนสติ ...
นับหนึ่งถึงสิบ ภาษาไทยนับหนึ่งถึงสิบว่า – หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

นับหนึ่งถึงสิบ ภาษาไทยนับหนึ่งถึงสิบว่า – หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

ทองย้อย แสงสินชัย นับหนึ่งถึงสิบ ภาษาไทยนับหนึ่งถึงสิบว่า - หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ ภาษาบาลีนับหนึ่งถึงสิบว่าอย่างไร? นับหนึ่งถึงสิบเทียบไทย - บาลี : หนึ่ง = เอก (เอ-กะ) สอง = ทฺวิ (ทุ-อิ๊) สาม = ติ (ติ) สี่ = จตุ ...
ไตรรัตน์ – รัตนตรัย เหมือนกันโดยอรรถ ต่างกันโดยพยัญชนะ

ไตรรัตน์ – รัตนตรัย เหมือนกันโดยอรรถ ต่างกันโดยพยัญชนะ

ทองย้อย แสงสินชัย  ไตรรัตน์ - รัตนตรัย เหมือนกันโดยอรรถ ต่างกันโดยพยัญชนะ “ไตรรัตน์” อ่านว่า ไตฺร-รัด แยกศัพท์เป็น ไตร + รัตน์ “รัตนตรัย” อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ไตฺร แยกศัพท์เป็น รัตน + ตรัย บาลีว่าอย่างไร (๑) “ไตร” บาลีเป็น “เต” และ เต นี้ก็แผ ...
“ละอัตตภาพแห่งมนุษย์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ นับว่ามีน้อยนัก”

“ละอัตตภาพแห่งมนุษย์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ นับว่ามีน้อยนัก”

สัตว์โลกผู้ปุถุชนย่อมท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอันยาวนานยากที่จะกำหนดได้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ว่า ภิกษุทั้งหลาย ! วิญญูชนจะไม่ใส่ใจ จะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้าก็ดี หรือที่ศีรษะก็ดีที่ไฟกำลังลุกโพลงอยู่ แต่จะรู้สึกว่า สิ่งที่ควรกระทำโดยยิ่ง ก็คือ ความพอใจ ความพยายาม อุสสาหะ ขะมักเ ...
อิสรเสรี มีทั้งของแท้และของเทียม อ่านว่า อิด-สะ-หฺระ-เส-รี แยกคำเป็น อิสร + เสรี

อิสรเสรี มีทั้งของแท้และของเทียม อ่านว่า อิด-สะ-หฺระ-เส-รี แยกคำเป็น อิสร + เสรี

ทองย้อย แสงสินชัย อิสรเสรี มีทั้งของแท้และของเทียม อ่านว่า อิด-สะ-หฺระ-เส-รี แยกคำเป็น อิสร + เสรี (๑) “อิสร” บาลีเป็น “อิสฺสร” (อิด-สะ-ระ) รากศัพท์มาจาก - 1) อิ (ตัดมาจาก “อิฏฺฐ” = น่าปรารถนา) + อสฺ (ธาตุ = มี, เป็น) + อร ปัจจัย, ซ้อน ส ...
โรงแรม ไม่ใช่บ้านถาวร บาลีว่าอย่างไร

โรงแรม ไม่ใช่บ้านถาวร บาลีว่าอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย โรงแรม ไม่ใช่บ้านถาวร บาลีว่าอย่างไร คำบาลีที่ตรงกับคำว่า “โรงแรม” (a hostel, a hotel, an inn, a resthouse) ที่พบบ่อยในคัมภีร์คือคำว่า “อาวสถ” (อา-วะ-สะ-ถะ) “อาวสถ” รากศัพท์มาจาก อา (คำอุปสรรค = ทั่วไป, ยิ่ง, แต่ในที่นี้ใ ...
สมพงศ์ คุ้นหน้าจนแปลไม่เป็น อ่านว่า สม-พง แยกศัพท์เป็น สม + พงศ์

สมพงศ์ คุ้นหน้าจนแปลไม่เป็น อ่านว่า สม-พง แยกศัพท์เป็น สม + พงศ์

ทองย้อย แสงสินชัย สมพงศ์ คุ้นหน้าจนแปลไม่เป็น อ่านว่า สม-พง แยกศัพท์เป็น สม + พงศ์ (๑) “สม” “สม” ในที่นี้มีที่มาได้ 3 นัย คือ - นัย 1 มาจากศัพท์ว่า “สม” (สะ-มะ) รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = ห้อย, ย้อย) + อ ปัจจัย : สมฺ + อ = สม แปลตามศัพ ...
สมพงศ์ คุ้นหน้าจนแปลไม่เป็น อ่านว่า สม-พง แยกศัพท์เป็น สม + พงศ์

สมพงศ์ คุ้นหน้าจนแปลไม่เป็น อ่านว่า สม-พง แยกศัพท์เป็น สม + พงศ์

ปกิณกะ
0
15
ทองย้อย แสงสินชัย สมพงศ์ คุ้นหน้าจนแปลไม่เป็น อ่านว่า สม-พง แยกศัพท์เป็น สม + พงศ์ (๑) “สม” “สม” ในที่นี้มีที่มาได้ 3 นัย คือ - นัย 1 มาจากศัพท์ว่า “สม” (สะ-มะ) รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = ห้อย, ย้อย) + อ ปัจจัย : สมฺ + อ = สม แปลตามศัพ ...
เบญจขันธ์ หญ้าปากคอก อ่านว่า เบน-จะ-ขัน แยกคำเป็น เบญจ + ขันธ์

เบญจขันธ์ หญ้าปากคอก อ่านว่า เบน-จะ-ขัน แยกคำเป็น เบญจ + ขันธ์

ทองย้อย แสงสินชัย เบญจขันธ์ หญ้าปากคอก อ่านว่า เบน-จะ-ขัน แยกคำเป็น เบญจ + ขันธ์ (๑) “เบญจ” บาลีเป็น “ปญฺจ” (ปัน-จะ) แปลว่า ห้า (จำนวน 5) ในภาษาไทยนิยมแปลงเป็น “เบญจ” (๒) “ขันธ์” บาลีเป็น “ขนฺธ” (ขัน-ทะ) รากศัพท์มาจาก - (1) ขํ (อวั ...
  พิธีกรรมนั้นจำเป็นขนาดไหน โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

  พิธีกรรมนั้นจำเป็นขนาดไหน โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, สังคม
0
23
ทองย้อย แสงสินชัย   พิธีกรรมนั้นจำเป็นขนาดไหน ------------------------- ผมได้อ่านโพสต์ของญาติมิตรท่านหนึ่ง ท่านเขียนไว้ดังนี้ - ............. จริงๆ ถ้ามองข้ามอาการ "ด่าล็อคคอ ขอโทรศัพท์หน่อย" "วางแผนป่วน ชวนล้ำเส้น" "พูดเอาหล่อ ขอออกความเห็น" "รั ...
สมเด็จวัดปากน้ำบริจาค  1 ล้านบาทช่วยน้ำท่วม

สมเด็จวัดปากน้ำบริจาค  1 ล้านบาทช่วยน้ำท่วม

ข่าว, สังคม
0
16
สมเด็จวัดปากน้ำบริจาค  1 ล้านบาทช่วยน้ำท่วม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ บริจาค 1 ล้านบาทช่วย พระ-เณร-ประชาชนประสบภัยน้ำท่วม ขณะที่ มจร.-สงฆ์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ร่วมช่วยชาวบ้าน อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 15.41 น. วันนี้( 6 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่ว ...
บทเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดย พระมหาไพรวัลย์ วรรณบุตร

บทเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดย พระมหาไพรวัลย์ วรรณบุตร

บทความ
0
24
ไพรวัลย์ วรรณบุตร บทเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน อาตมาได้พูดย้ำหลายหลายครั้งแล้วว่า หากเราจะเรียนรู้ข้อผิดพลาดหรือบทเรียนอันควรแก่การต้องระลึกถึง เพื่อไม่ให้เราเดินวนกลับไปซ้ำจุดนั้นอีก เราต้องเรียนรู้เอาจากอดีต เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้ว อย่างกรณีที่ ...

HOME

Powered By : VeeZa