Monday, May 1 2017

Author: admin

นำเที่ยวชมกรุงกบิลพัสถ์ และประวัติความเป็นมา

นำเที่ยวชมกรุงกบิลพัสถ์ และประวัติความเป็นมา

0
0
นำเที่ยวชม กรุงกบิลพัสถ์ในปัจจุบัน เมื่องที่เป็นที่ประทับของพระเจ้าสุทโธทน พระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล ตอนเหนือของอินเดีย
กบิลพัสดุ์ อ่านว่า กะ-บิน-ละ-พัด

กบิลพัสดุ์ อ่านว่า กะ-บิน-ละ-พัด

ทองย้อย แสงสินชัย กบิลพัสดุ์ อ่านว่า กะ-บิน-ละ-พัด บาลีเป็น “กปิลวตฺถุ” หนังสือ ศัพท์วิเคราะห์ ของ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) แสดงรากศัพท์ไว้ว่า กปิล (ฤๅษีชื่อกบิล) + วสฺ (ธาตุ = อยู่อาศัย) + รตฺถุ ปัจจัย, ลบ สฺ ที่สุดธาต ...
‘หญิงหน่อย’ ซัด 85 ปีเขียนรธน.ให้การเมืองอ่อนแอ จนเกิด ‘รัฐประหาร’ วนไปมาเช่นเดิม

‘หญิงหน่อย’ ซัด 85 ปีเขียนรธน.ให้การเมืองอ่อนแอ จนเกิด ‘รัฐประหาร’ วนไปมาเช่นเดิม

การเมือง, ข่าว
0
3
'หญิงหน่อย' ดึงนักการเมืองถกพุทธวิธีแก้ขัดแย้งการเมืองไทย ซัด 85 ปีเขียนรธน.ให้การเมืองอ่อนแอ จนนำไปสู่การรัฐประหารเช่นเดิม เมื่อวันที่ 21 เม.ย.  ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย ในฐานะนิสิตสาขาพุทธศาส ...
สุภาพสตรี ระวังจะมีแต่ในรูปภาพ อ่านว่า สุ-พาบ-สัด-ตฺรี ประกอบด้วย สุภาพ + สตรี

สุภาพสตรี ระวังจะมีแต่ในรูปภาพ อ่านว่า สุ-พาบ-สัด-ตฺรี ประกอบด้วย สุภาพ + สตรี

ทองย้อย แสงสินชัย สุภาพสตรี ระวังจะมีแต่ในรูปภาพ อ่านว่า สุ-พาบ-สัด-ตฺรี ประกอบด้วย สุภาพ + สตรี (๑) “สุภาพ” แปลงกลับเป็นบาลีว่า “สุภาว” (สุ-พา-วะ) รากศัพท์มาจาก สุ (คำอุปสรรค = ดี, งาม, ง่าย, สะดวก) + ภู (ธาตุ = มี, เป็น) + ณ ปัจจัย, ...
ยังมองหน้ากันเลิกลักไม่แล้ว โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ยังมองหน้ากันเลิกลักไม่แล้ว โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
1
ทองย้อย แสงสินชัย ยังมองหน้ากันเลิกลักไม่แล้ว ------------------------------ เมื่อสักสองสามปีมานี้ ผมมีกิจอันเป็นการกุศลต้องไปถวายความรู้ภาษาบาลีแก่พระที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้าน การเดินทาง ผมใช้วิธีเดินไป-กลับ เส้นทางที่ผมเดินจ ...
ซื่อตรง ไม่ใช่ตรงทื่อ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ซื่อตรง ไม่ใช่ตรงทื่อ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
1
ทองย้อย แสงสินชัย ซื่อตรง ไม่ใช่ตรงทื่อ ---------------------- เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผมเขียนบาลีวันละคำ คำว่า “ทัพพี” และลงท้ายเป็นข้อคิดว่า - : ทัพพีไม่งอตักแกงไม่ติด ฉันใด : ตรงไปเสียทุกเรื่อง ก็ทำงานให้บ้านเมืองไม่สัมฤทธิ์ ฉันนั้น ...
คณิกาผล ลูกบุญของต้นบาป อ่านว่า คะ-นิ-กา-ผน แยกศัพท์เป็น คณิกา + ผล

คณิกาผล ลูกบุญของต้นบาป อ่านว่า คะ-นิ-กา-ผน แยกศัพท์เป็น คณิกา + ผล

ทองย้อย แสงสินชัย คณิกาผล ลูกบุญของต้นบาป อ่านว่า คะ-นิ-กา-ผน แยกศัพท์เป็น คณิกา + ผล (๑) “คณิกา” อ่านว่า คะ-นิ-กา รากศัพท์มาจาก คณฺ (ธาตุ = นับ, คำนวณ) + ณฺวุ ปัจจัย, แปลง ณฺวุ เป็น อก (อะ-กะ) + อิ อาคม + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิง ...
เอวังกิ่ม โยมยิ้มสร้าง อ่านว่า เอ-วัง-กิ่ม ประกอบด้วย เอวัง + กิ่ม

เอวังกิ่ม โยมยิ้มสร้าง อ่านว่า เอ-วัง-กิ่ม ประกอบด้วย เอวัง + กิ่ม

ทองย้อย แสงสินชัย เอวังกิ่ม โยมยิ้มสร้าง อ่านว่า เอ-วัง-กิ่ม ประกอบด้วย เอวัง + กิ่ม (๑) “เอวัง” บาลีเขียน “เอวํ” อ่านว่า เอ-วัง เป็นคำจำพวกที่เรียกว่า “นิบาต” ไม่แจกด้วยวิภัตติปัจจัย คงรูปเดิมเสมอ “เอวํ” แปลว่า อย่างนั้น, เช่นนั้ ...
ฆาตกรรมวัฒนธรรม โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ฆาตกรรมวัฒนธรรม โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
1
ทองย้อย แสงสินชัย ฆาตกรรมวัฒนธรรม --------------------- สมัยก่อนวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ผมเข้าใจว่ามีแต่วัดในพระบรมมหาราชวัง คือพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างวัดไว้เพื่อสะดวกแก่การปฏิบัติศาสนกิจบางประการ เช่นการอุปสมบท การทำพิธีบูชาในวันสำคัญตามเทศกาล ...
บันลือสีหนาท อ่านว่า บัน-ลือ-สี-หะ-นาด แยกศัพท์เป็น บันลือ + สีห + นาท

บันลือสีหนาท อ่านว่า บัน-ลือ-สี-หะ-นาด แยกศัพท์เป็น บันลือ + สีห + นาท

ทองย้อย แสงสินชัย บันลือสีหนาท อ่านว่า บัน-ลือ-สี-หะ-นาด แยกศัพท์เป็น บันลือ + สีห + นาท (๑) “บันลือ” เป็นคำไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “บันลือ : (คำกริยา) เปล่งเสียงดังก้อง เช่น บันลือสีหนาท; โด่งดัง, เลื่องลือ, ...