SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ข่าว

รวมข่าวอัพเดทเกี่ยวกับพุทธศาสนา

เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยามอบใบฉายาบัตร กล่าวให้โอวาท แก่พระนวกโพธิ

เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยามอบใบฉายาบัตร กล่าวให้โอวาท แก่พระนวกโพธิ

ข่าว
0
5
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มอบใบฉายาบ ...
พระนวกะ ๖๑ รูป ทำวัตร-ฟังปาฏิโมกข์ ภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา

พระนวกะ ๖๑ รูป ทำวัตร-ฟังปาฏิโมกข์ ภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา

ข่าว
0
5
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เวลา ๐๕.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้ ท่านเจ้าคุณพระเมธรเมธีวรญาณ (สายเพชร ...
วัดไทยพุทธคยาให้การต้อนรับบุคคลหมายเลข ๑ ของรัฐพิหาร  ๑๙ ม.ค. ๖๑

วัดไทยพุทธคยาให้การต้อนรับบุคคลหมายเลข ๑ ของรัฐพิหาร ๑๙ ม.ค. ๖๑

ข่าว
0
6
วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล   ๑๙ ม.ค. ๖๑ วัดไทยพุทธคยาให้การต้อนรับบุคคลหมายเลข ๑ ของรัฐพิหาร พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) มอบหมายให้ พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ให้การต้อนรับ #บุ ...
วันที่ 19 มกราคม 2561  (วันที่ 24 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 18 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

วันที่ 19 มกราคม 2561  (วันที่ 24 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 18 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

ข่าว
0
9
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 19 มกราคม 2561  (วันที่ 24 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 18 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสาย ...
พระอาจารย์ชยสาโร ได้ปรารภเรื่องประสบการณ์ประทับใจขณะเดินธุดงค์ในแดนพุทธภูมิ

พระอาจารย์ชยสาโร ได้ปรารภเรื่องประสบการณ์ประทับใจขณะเดินธุดงค์ในแดนพุทธภูมิ

ข่าว
0
7
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  ตามที่พระอาจารย์ชยสาโร (ฌอน ชยสาโร) พระฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชา สุภัทโท ได้รับเป็นประธานอุปถัมภ์ในการจัดสร้างอาคารสวดมนต์ ห้องปฏิบัติธรรม ที่โรงเรียน RAM MANOHAR LOHIYA SHIKSHAN SEVA SANSTHAN ห่างจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ๒๐ กิ ...
วันที่ 18 มกราคม 2561  (วันที่ 23 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 17 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

วันที่ 18 มกราคม 2561  (วันที่ 23 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 17 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

ข่าว
0
7
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 18 มกราคม 2561  (วันที่ 23 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 17 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตส ...
วันที่ 16,17 มกราคม 2561  (วันที่ 22 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 16 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

วันที่ 16,17 มกราคม 2561  (วันที่ 22 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 16 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

ข่าว
0
10
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 16,17 มกราคม 2561  (วันที่ 22 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 16 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูต ...
“ธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ ๒,๒๓๕ กว่ากิโล”

“ธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ ๒,๒๓๕ กว่ากิโล”

ข่าว
0
8
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  "ธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ ๒,๒๓๕ กว่ากิโล" พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เมตตาให้โอวาทธรรมคณะพระธุดงค์จากประเทศไทย จำนวน ๑๒๐ รูป ที่จะออกเดินธุดงค์ในแดนพ ...
วันที่ 15 มกราคม 2561  (วันที่ 20 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 14 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

วันที่ 15 มกราคม 2561  (วันที่ 20 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 14 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

ข่าว
0
19
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 15 มกราคม 2561  (วันที่ 20 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 14 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสาย ...
พระยุตฺตมนฺติโพธิ (พระยุรนันท์ ภมรมนตี) มอบผ้าห่มกันหนาว

พระยุตฺตมนฺติโพธิ (พระยุรนันท์ ภมรมนตี) มอบผ้าห่มกันหนาว

ข่าว
0
23
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  “ตามรอยพระบาทพระศาสดา ทาน​ ศีล ภาวนา ครบถ้วน” ขออนุโมทนามหากุศลพระยุตฺตมนฺติโพธิ (พระยุรนันท์ ภมรมนตี) พร้อมด้วยกัลยาณมิตร มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 120 ผืน แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ ที่หมู่บ้านเดราวา หมู่บ้านโก ...
พระยุรนันท์ ยุตฺตมนฺติโพธิ เข้ากราบสักการะเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ รามคามสถูป

พระยุรนันท์ ยุตฺตมนฺติโพธิ เข้ากราบสักการะเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ รามคามสถูป

ข่าว
0
11
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะพระยุรนันท์ ยุตฺตมนฺติโพธิ และเจ้าหน้าที่กงสุล เข้ากราบสักการะเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ รามคามสถูป เมืองเทวทหะ รามคามสถูปเป็นสถูปที่บรรจุ ...
วันที่ 13,14 มกราคม 2561  (วันที่ 19 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 13 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

วันที่ 13,14 มกราคม 2561  (วันที่ 19 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 13 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

ข่าว
0
11
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 13,14 มกราคม 2561  (วันที่ 19 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 13 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑ ...

HOME

Powered By : VeeZa