เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ข่าว

รวมข่าวอัพเดทเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ปีใหม่ไทยในพุทธคยา

ปีใหม่ไทยในพุทธคยา

ข่าว
0
40
วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล ปีใหม่ไทยในพุทธคยา พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำคณะพระธรรมทูตไทย พระสงฆ์นานาชาติ สรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ และพระพุทธรู ...
เหลือทิ้งไว้ใน “ทรงจำ มิอาจลืม ตรึงตรา ตรึงใจ ประทับกาย ประทับวาจา ประทับใจ” ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล

เหลือทิ้งไว้ใน “ทรงจำ มิอาจลืม ตรึงตรา ตรึงใจ ประทับกาย ประทับวาจา ประทับใจ” ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล

ข่าว
0
63
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  เหลือทิ้งไว้ใน “ทรงจำ มิอาจลืม ตรึงตรา ตรึงใจ ประทับกาย ประทับวาจา ประทับใจ” ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล จากวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2561  ระยะเวลา 95 วัน 2,600 กิโลเมตร 2,605,000 กว่ ...
พิธีสมโภชยอดพระมหาเจดีย์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

พิธีสมโภชยอดพระมหาเจดีย์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ข่าว
0
26
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙  พิธีสมโภชยอดพระมหาเจดีย์ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย -เนปาล ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๖๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพระธุดงค์ธรรมยาตราจากแดนพุทธภูมิ ๑๒๐ รูป บทธรรมจักกัปปวัต ...
ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ.  เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น. 

ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ.  เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น. 

ข่าว
0
26
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙  ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ.  เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น.  ที . มหา. ๑๐/ ๑๕๙. ขุ. อุ. ๒๕/ ๒๑๕. พระธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยบาทองค์พระศาสดาในถิ่นพุทธภูมิ ๑๒๐ รูป รับบิณฑบาตรภายหลังจากการกล่าวรับถวายทาน และให้พรแก่พุทธศาสนิกชนผู้ที่ได้มา ...
CBT: หนังสือดีที่ชาวโลกต้องอ่าน

CBT: หนังสือดีที่ชาวโลกต้องอ่าน

ข่าว
0
39
Hansa Dhammahaso  CBT: หนังสือดีที่ชาวโลกต้องอ่าน ในเวทีการสัมนนาวัชรยานโลก ครั้งที่ 2 ณ เมืองทิมพู ประเทศภูฏานนั้น มีนักวิชาการ และนักปฏิบัติของวัชรยานจำนวนมากจากทั่วโลกเข้าร่วมนำเสนอผลงานครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะผู้จัด คือ Central Monastic Body และ ...
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ข่าว
0
51
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี * ขอเชิญตักบาตร พระธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ ตักบาตรถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ ...
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ข่าว
0
65
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี * ขอเชิญตักบาตร พระธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ ตักบาตรถวายภัตตาหาร/น้ำปา ...
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ข่าว
0
32
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี * คณะผู้จิตศรัทธา ได้ล้างเท้า ด้วยน้ำอันบริสุทธิ์ด้วยจิตศรัทธาต่อความอดทน อ ...
คณะพระภิกษุสงฆ์ เดินถึงวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตรีแล้ว

คณะพระภิกษุสงฆ์ เดินถึงวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตรีแล้ว

ข่าว
0
51
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  คณะพระภิกษุสงฆ์ เดินถึงวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตรีแล้ว * พรุ่งนี้ วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561  เวลา 9.30 น. ขอเชิญล้างเท้า สรงน้ำ ด้วยน้ำอบ น้ำหอม เช็ดเท้าด้วยผ้าแห้ง พระธุดงค์ 120 รูป ...
เจ้าโส_สุนัขหัวใจรักพระพุทธศาสนา

เจ้าโส_สุนัขหัวใจรักพระพุทธศาสนา

ข่าว
0
43
วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล  #เจ้าโส... (ภาค 2) ในช่วงเวลา 9 เดือน #ที่เจ้าโส_สุนัขหัวใจรักพระพุทธศาสนา ในแดนพุทธภูมิ ว่างเว้นจากการออกเดินนำพระธุดงค์ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาในสังเวชนียสถาน เจ้าโส จะอยู่ประจำที่วัดไทยพุทธค ...
ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล จากวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2561  ระยะเวลา 95 วัน 2,600 กิโลเมตร 2,605,000 กว่าก้าว

ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล จากวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2561  ระยะเวลา 95 วัน 2,600 กิโลเมตร 2,605,000 กว่าก้าว

ข่าว
0
44
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล จากวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2561  ระยะเวลา 95 วัน 2,600 กิโลเมตร 2,605,000 กว่าก้าว * จากก้าวแรกแห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อิ ...
พระธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยบาทองค์พระศาสดาแดนพุทธภูมิ ๑๒๐ รูปได้ปฏิบัติศาสนกิจ ครบกำหนด

พระธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยบาทองค์พระศาสดาแดนพุทธภูมิ ๑๒๐ รูปได้ปฏิบัติศาสนกิจ ครบกำหนด

ข่าว
0
47
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ พระธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยบาทองค์พระศาสดาแดนพุทธภูมิ ๑๒๐ รูปได้ปฏิบัติศาสนกิจ ครบกำหนด ในการออกจาริกในแผ่นดินพุทธภูมิ ๙๙วัน ระยะทาง ๒๖๐๐ กิโลเมตร สักการะนมัสการ ผ่านสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง และวัดเชตวันมหาวิหาร อันเป็นสถานที่ตั้งแห่งกองทัพธรรมในค ...

HOME

Powered By : VeeZa