เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ข่าว

รวมข่าวอัพเดทเกี่ยวกับพุทธศาสนา

เปิด หน้า/ชื่อ/หน่วยงาน ทหารขวาง พระไม่ให้ไปตามกิจนิมนต์บิณฑบาต เพื่อช่วยเหลือ จว ชายแดนใต้
179
0
ข่าว

เปิด หน้า/ชื่อ/หน่วยงาน ทหารขวาง พระไม่ให้ไปตามกิจนิมนต์บิณฑบาต เพื่อช่วยเหลือ จว ชายแดนใต้

พี่ทหารมาช่วยรักษาความมั่นคงของชาติ!!!! ด้วยการให้คนที่จะมาตักบาตร ให้พระที่มา ...