เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ข่าว

รวมข่าวอัพเดทเกี่ยวกับพุทธศาสนา

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๔ 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๔ 

ข่าว
0
16
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๔  พระปริตร แปลว่า เครื่องคุ้มครอง คือ ป้องกันอันตรายภายนอกมี โจร ยักษ์ สัตว์เดรัจฉาน และป้องกันอันตรายภายในมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้น อานิสงส์ที่ไ ...
คณะผู้แสวงบุญทางสายธรรม เยือนวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย

คณะผู้แสวงบุญทางสายธรรม เยือนวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย

ข่าว
0
19
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี เป็นอีกหนึ่งศูนย์ประสานงาน และอำนวยความสะดวก ที่รองรับพุทธศาสนิกชนผู้แสวงบุญ มา ปฎิบัติธรรม ยังเมืองสาวัตถี ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสงบร่มรื่น องค์พระศาสดาท่านได้จำพรรษาน ...
คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา ทำภารกิจที่เมืองกุสินารา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๖๑

คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา ทำภารกิจที่เมืองกุสินารา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๖๑

ข่าว
0
32
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส นำคณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา รุ่นที่ ๕ จำนวน ๑๒๐ รูป บิณฑบาตโปรดชาวอินเดีย เมืองกุสินารา หมู่บ้านอนิรุธวา ด้านหลังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้ ...
พระธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ทำภาระกิจที่เมืองกุสินารา

พระธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ทำภาระกิจที่เมืองกุสินารา

ข่าว
0
126
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรคณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๕ ๑ ...
คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา เดินทางถึงเมืองกุสินารา สถานที่ดับขันธปรินิพพาน

คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา เดินทางถึงเมืองกุสินารา สถานที่ดับขันธปรินิพพาน

ข่าว
0
86
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำพุทธศาสนิกชนให้การต้อนรับคณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๕ ...
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณรอินเดีย ๘๐ รูป ในเมืองกุสินารา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณรอินเดีย ๘๐ รูป ในเมืองกุสินารา

ข่าว
0
122
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณรอินเดีย ๘๐ รูป ในเมืองกุสินารา  งานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรอินเดีย รูปละ ๕,๐๐๐ บา ...
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561  (55 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561  (55 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
51
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  มุ่งสู่กุสินารานคร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561  (55 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล ร ...
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งานบุญฉลองครบรอบ ๔ ปี แห่งการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งานบุญฉลองครบรอบ ๔ ปี แห่งการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา

ข่าว
0
50
วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งานบุญฉลองครบรอบ ๔ ปี แห่งการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เมตตาเดินท ...
มุ่งสู่กุสินารานคร  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561  (54 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

มุ่งสู่กุสินารานคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561  (54 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
48
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  มุ่งสู่กุสินารานคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561  (54 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล ร ...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  (52 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  (52 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
132
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  (52 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตส ...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  (51 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  (51 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
86
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  (51 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตส ...
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  (50 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  (50 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
47
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  (50 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตส ...

HOME

Powered By : VeeZa