เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ข่าว

รวมข่าวอัพเดทเกี่ยวกับพุทธศาสนา

คุณหญิงกระจ่างศรีผู้ก่อสร้างวัดญาณเวศกวันถึงแก่กรรม

คุณหญิงกระจ่างศรีผู้ก่อสร้างวัดญาณเวศกวันถึงแก่กรรม

ข่าว
0
54
คุณหญิงกระจ่างศรีผู้ก่อสร้างวัดญาณเวศกวันถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา สิริอายุ  103 ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประธานรดน้ำหลวงอาบศพ ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดธาตุทอง ศาลา 4 เมื่อเวลา 16.30 น.ของวันที่ 10 ก.พ.2561  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกว ...
วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น. คณะพระธุดงค์ รับฟังโอวาทจาก พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น. คณะพระธุดงค์ รับฟังโอวาทจาก พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ

ข่าว
0
35
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น. คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ในโครงการเดินตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล จำนวน ๑๒๐ รูป ถวายสักการะ รับฟังโอวาทจาก พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ ...
คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา ออกรับบิณฑบาต ณ วัดไทยลุมพินีวัน

คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา ออกรับบิณฑบาต ณ วัดไทยลุมพินีวัน

ข่าว
0
180
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ จำนวน ๑๒๐ รูป หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมจากเมืองกบิลพัสดุ์ ในเวลาเช้า คณะฯ เดินธุดงค์กลับเข้าลุมพินีชาตสถาน และออกรับบิณฑบาต โปรดคณ ...
คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ออกรับบิณฑบาต โปรดชาวบ้าน เมืองกบิลพัสดุ์ 

คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ออกรับบิณฑบาต โปรดชาวบ้าน เมืองกบิลพัสดุ์ 

ข่าว
0
132
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ จำนวน ๑๒๐ รูป ออกรับบิณฑบาต โปรดชาวบ้าน เมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งพักปฏิบัติธรรม ณ วัดไทยนิโครธาราม   วีดีโอ นำชมเมืองกบิล ...
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม )แจกผ้าห่มกันหนาวแก่เด็กนักเรียน

พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม )แจกผ้าห่มกันหนาวแก่เด็กนักเรียน

ข่าว
0
137
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม )เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร แจกผ้าห่มกันหนาวแก่เด็กนักเรียน และชาวบ้านยากจน ซึ่งนำผ้าห่มมาถวายเพื่อบริจาคโดยศรัทธาธรรม คณะผู้แสวงบุญ ชาวไทย จากปร ...
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  (44 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  (44 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
45
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  (44 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสา ...
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย – เนปาล วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สู่กรุงกบิลพัสดุ์

ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย – เนปาล วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สู่กรุงกบิลพัสดุ์

ข่าว
0
60
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย - เนปาล วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สู่กรุงกบิลพัสดุ์ กบิลพัสดุ์ (บาลี: Kapilavatthu กปิลวัตถุ; สันสกฤต: Kapilavastu กปิลวัสตุ; อังกฤษ: Kapilavastu) เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นสักกะ เป็นเมืองของพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็ ...
“ประชุมเตรียมานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑”

“ประชุมเตรียมานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑”

ข่าว
0
34
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  "ประชุมเตรียมานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑" วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส พระธรรมทูตสายต่างประเทศ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พร้อมด้วยทีมจัดงานกิจกรรมท้องถิ่น ประชุมเตร ...
เจ้าหน้าที่ก.วัฒนธรรมของไทย เยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญแดนพุทภูมิ

เจ้าหน้าที่ก.วัฒนธรรมของไทย เยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญแดนพุทภูมิ

ข่าว
0
38
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว ...
วัดไทยลุมพินี เนปาล จัดพิธีตักบาตร และพระธุดงค์ออกรับบิณฑบาตจากลามะน้อย

วัดไทยลุมพินี เนปาล จัดพิธีตักบาตร และพระธุดงค์ออกรับบิณฑบาตจากลามะน้อย

ข่าว
0
132
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตา หลังจากนั้น เวลา ๑๐.๓๐ น. ออกรับบิณฑบาต จากลามะน้อย เจ้าหน้าที่กงสุล อาสาสมัคร ผู้แสวงบุญชาวไทย ที่มาร่วม ...
คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ทำวัตรสวดมนต์ ณ ลุมพินีวัน

คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ทำวัตรสวดมนต์ ณ ลุมพินีวัน

ข่าว
0
78
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ จำนวน ๑๒๐ รูป ในโครงการเดินตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล เข้ากราบสักการะ ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา ...
จากลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ถึงกรุงกบิลพัสดุ์ เมืองของพุทธบิดา 30 กิโลเมตร

จากลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ถึงกรุงกบิลพัสดุ์ เมืองของพุทธบิดา 30 กิโลเมตร

ข่าว
0
74
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ได้มอบหมายให้พระธรรมทูต ประจำวัดไทยลุมพินี นำภัตตาหารเพลไปถวายแก่คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ จ ...

HOME

Powered By : VeeZa