เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ตอบปัญหาธรรม

รวมการตอบปัญหาธรรมต่าง ๆ

เวลามีปัญหา ชาวพุทธจะยกมือขอให้พระช่วย พระช่วยได้แค่ไหน ?

เวลามีปัญหา ชาวพุทธจะยกมือขอให้พระช่วย พระช่วยได้แค่ไหน ?

ตอบปัญหาธรรม
0
182
ระแบบ ฐิตญาโณ-พระธรรมเมธาภรณ์   -- ตอบปัญหาธรรมะ -- คำถาม : เวลามีปัญหา ชาวพุทธมักจะยกมือไหว้ขอให้พระช่วย บางทีก็ได้สมปรารถนา บางทีก็ไม่ได้ อยากทราบว่าพระของชาวพุทธกับพระเจ้าของศาสนาอื่น ต่างกันหรือเหมือนกัน?   คำตอบ : การบวงสรวง การอ้อนวอน การขอร้องต่างๆ นั้น เป ...
การปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาตามสภาวะของบุคคล คืออย่างไร?

การปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาตามสภาวะของบุคคล คืออย่างไร?

ตอบปัญหาธรรม
0
90
ระแบบ ฐิตญาโณ-พระธรรมเมธาภรณ์   -- ตอบปัญหาธรรมะ -- คำถาม : ที่กล่าวว่าการปฏิบัติธรรมควรพิจารณาถึงสภาวะของบุคคลนั้นๆ จะทราบอย่างไรว่าเขามีสภาวะอย่างไร? ในเมื่อปุถุชนย่อมมีกิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ อยู่มาก ขอให้อธิบาย คำตอบ : ในกรณีนี้เป็นการปฏิบัติที่พูดถึงสม ...
พระพุทธเจ้ามีสถานะเป็นมนุษย์หรือเทวดา?

พระพุทธเจ้ามีสถานะเป็นมนุษย์หรือเทวดา?

ตอบปัญหาธรรม
1
82
ระแบบ ฐิตญาโณ-พระธรรมเมธาภรณ์   -- ตอบปัญหาธรรมะ -- คำถาม : ตามทรรศนะของชาวพุทธ พระพุทธเจ้ามีสถานะเป็นมนุษย์หรือเทวดา? คำตอบ : พระพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์ มีบิดามารดาเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงเป็นราชกุมาร การตรัสรู้เป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าแบบมนุษย์ ด้วยการลองผิดลองถูก ...
พระสงฆ์ที่ไปเผยแผ่พระศาสนาในยุโรป?

พระสงฆ์ที่ไปเผยแผ่พระศาสนาในยุโรป?

ตอบปัญหาธรรม
1
77
ระแบบ ฐิตญาโณ-พระธรรมเมธาภรณ์ -- ตอบปัญหาธรรมะ -- คำถาม : มีพระสงฆ์หลายรูปไปเผยแผ่ศาสนาในยุโรป แต่ละองค์ก็มีแนวเน้นแตกต่างกัน บ้างก็เน้นสมาธิ บ้างก็เน้นเจริญสติ บ้างก็เน้นเป็นเครื่องราง อยากทราบว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ข้อไหนถูกต้อง ข้อไหนผิด? คำตอบ : นี้คือค ...

HOME

Powered By : VeeZa