เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

พรหมทัณฑ์ การลงโทษแบบอารยชน อ่านว่า พฺรม-มะ-ทัน ประกอบด้วยคำว่า พรหม + ทัณฑ์

พรหมทัณฑ์ การลงโทษแบบอารยชน อ่านว่า พฺรม-มะ-ทัน ประกอบด้วยคำว่า พรหม + ทัณฑ์

ทองย้อย แสงสินชัย  พรหมทัณฑ์ การลงโทษแบบอารยชน อ่านว่า พฺรม-มะ-ทัน ประกอบด้วยคำว่า พรหม + ทัณฑ์ (๑) “พฺรหฺม” รากศัพท์มาจาก พฺรหฺ (ธาตุ = เจริญ, ประเสริฐ) + ม ปัจจัย : พฺรหฺ + ม = พฺรหฺม แปลตามศัพท์ว่า “ผู้เจริญด้วยคุณ” ใช้ในความหมายดั ...
กากนิธิ “ปลาตกคลัก”  และที่มาของบุญปล่อยปลา อ่านว่า กา-กะ-นิ-ทิ ประกอบด้วยคำว่า กาก + นิธิ

กากนิธิ “ปลาตกคลัก”  และที่มาของบุญปล่อยปลา อ่านว่า กา-กะ-นิ-ทิ ประกอบด้วยคำว่า กาก + นิธิ

ทองย้อย แสงสินชัย กากนิธิ “ปลาตกคลัก”  และที่มาของบุญปล่อยปลา อ่านว่า กา-กะ-นิ-ทิ ประกอบด้วยคำว่า กาก + นิธิ (๑) “กาก” บาลีอ่านว่า กา-กะ รากศัพท์มาจาก - (1) กา (เสียงว่า “กา”) + กรฺ (ธาตุ = ทำ) + อ ปัจจัย ลบ รฺ ที่สุดธาตุ : กา + กรฺ ...
สัจกิริยา อ่านว่า สัด-จะ-กิ-ริ-ยา ประกอบด้วยคำว่า สัจ + กิริยา

สัจกิริยา อ่านว่า สัด-จะ-กิ-ริ-ยา ประกอบด้วยคำว่า สัจ + กิริยา

ทองย้อย แสงสินชัย สัจกิริยา อ่านว่า สัด-จะ-กิ-ริ-ยา ประกอบด้วยคำว่า สัจ + กิริยา (๑) “สัจ” บาลีเป็น “สจฺจ” (สัด-จะ) รากศัพท์มาจาก - (1) ส (แทนศัพท์ว่า “สนฺต” = สัตบุรุษ, คนดี) + ภู (ธาตุ = มี, เป็น) + จ ปัจจัย, แปลง ภู เป็น จ : ส + ภู &g ...
วจีกรรม [2] ไม่ต้องเปิดปากก็ทำได้ อ่านว่า วะ-จี-กำ แยกคำเป็น วจี + กรรม

วจีกรรม [2] ไม่ต้องเปิดปากก็ทำได้ อ่านว่า วะ-จี-กำ แยกคำเป็น วจี + กรรม

ทองย้อย แสงสินชัย วจีกรรม ไม่ต้องเปิดปากก็ทำได้ อ่านว่า วะ-จี-กำ แยกคำเป็น วจี + กรรม (๑) “วจี” บาลีอ่านว่า วะ-จี รากศัพท์มาจาก วจฺ (ธาตุ = พูด) + อ ปัจจัย + อี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ : วจฺ + อ = วจ + อี = วจี แปลตามศัพท์ว่า “คำอัน ...
รัตนโกสินทร์ อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-โก-สิน ประกอบด้วยคำว่า รัตน + โกสินทร์

รัตนโกสินทร์ อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-โก-สิน ประกอบด้วยคำว่า รัตน + โกสินทร์

ทองย้อย แสงสินชัย รัตนโกสินทร์ อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-โก-สิน ประกอบด้วยคำว่า รัตน + โกสินทร์ (๑) “รัตน” บาลีเป็น “รตน” (ระ-ตะ-นะ) รากศัพท์มาจาก - (1) รติ (ความยินดี) + ตนฺ (ธาตุ = ขยาย, แผ่ไป) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ลบ ติ ที่ รติ (รติ > ร) : รต ...
ยันเต อ่านว่า ยัน-เต

ยันเต อ่านว่า ยัน-เต

ทองย้อย แสงสินชัย ยันเต อ่านว่า ยัน-เต คำว่า “ยันเต” เป็นภาษาปาก (คือภาษาพูดที่แสดงความคุ้นเคย ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นพิธีรีตอง เช่น ตาแป๊ะ ตะบี้ตะบัน เทน้ำเทท่า-พจนานุกรมฯ) มีความหมายว่า ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่อยๆ ทำซ้ำซากจำเจ ทำอยู่เสมอ อาจเป็นเรื่อง ...
ธรรมทาน กำลังจะเพี้ยนเป็นคำต่อไป อ่านว่า ทำ-มะ-ทาน ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + ทาน

ธรรมทาน กำลังจะเพี้ยนเป็นคำต่อไป อ่านว่า ทำ-มะ-ทาน ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + ทาน

ทองย้อย แสงสินชัย ธรรมทาน กำลังจะเพี้ยนเป็นคำต่อไป อ่านว่า ทำ-มะ-ทาน ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + ทาน (๑) “ธรรม” บาลีเป็น “ธมฺม” (ทำ-มะ) รากศัพท์มาจาก ธรฺ (ธาตุ = ทรงไว้) + รมฺม (ปัจจัย) ลบ รฺ ที่สุดธาตุ (ธรฺ > ธ) และ ร ต้นปัจจัย (รมฺม > มฺ ...
รูปิยะ อสรพิษชนิดร้าย อ่านว่า รู-ปิ-ยะ

รูปิยะ อสรพิษชนิดร้าย อ่านว่า รู-ปิ-ยะ

ทองย้อย แสงสินชัย รูปิยะ อสรพิษชนิดร้าย อ่านว่า รู-ปิ-ยะ “รูปิยะ” บาลีเป็น “รูปิย” (รู-ปิ-ยะ) รากศัพท์มาจาก รูป + อิย ปัจจัย (ก) “รูป” บาลีอ่านว่า รู-ปะ รากศัพท์มาจาก - (1) รูปฺ (ธาตุ = ประกาศ) + อ ปัจจัย : รูปฺ + อ = รูป แปลตามศั ...
เอกโทษ – โทโทษ อ่านว่า เอก-โทด-โท-โทด มีคำที่ควรทำความเข้าใจ 3 คำ คือ “เอก” “โท” “โทษ”

เอกโทษ – โทโทษ อ่านว่า เอก-โทด-โท-โทด มีคำที่ควรทำความเข้าใจ 3 คำ คือ “เอก” “โท” “โทษ”

ทองย้อย แสงสินชัย เอกโทษ - โทโทษ อ่านว่า เอก-โทด-โท-โทด มีคำที่ควรทำความเข้าใจ 3 คำ คือ “เอก” “โท” “โทษ” (๑) “เอก” บาลีอ่านว่า เอ-กะ รากศัพท์มาจาก อิ (ธาตุ = ไป, เป็นไป, ตั้งอยู่) + ณฺวุ ปัจจัย, แผลง อิ เป็น เอ, แปลง ณฺวุ เป็น อก : อิ > ...
พิสมัย คุ้นหน้า แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหน อ่านว่า พิด-สะ-ไหฺม

พิสมัย คุ้นหน้า แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหน อ่านว่า พิด-สะ-ไหฺม

ทองย้อย แสงสินชัย พิสมัย คุ้นหน้า แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหน อ่านว่า พิด-สะ-ไหฺม “พิสมัย” เป็นรูปคำสันสกฤต ตรงกับบาลีว่า “วิมฺหย” “วิมฺหย” (วิ-ไม-หฺยะ หรือจะอ่านแบบไทยว่า วิม-หะ-ยะ ก็ได้) รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = วิเศษ, พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + ...
นิรันตราย อ่านว่า นิ-รัน-ตะ-ราย ประกอบด้วย นิร + อันตราย

นิรันตราย อ่านว่า นิ-รัน-ตะ-ราย ประกอบด้วย นิร + อันตราย

ทองย้อย แสงสินชัย นิรันตราย อ่านว่า นิ-รัน-ตะ-ราย ประกอบด้วย นิร + อันตราย (๑) “นิร” เป็นศัพท์จำพวก “อุปสรรค” ในบาลีนิบาตตัวนี้เป็น “นิ” แปลว่า เข้า, ลง, ไม่มี, ออก เมื่อนำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ มักลง ร อาคมแทรกระหว่างคำที่มาเชื่อมกัน เช่น - ...
ธรรมบาลกุมาร หนึ่งในตำนานสงกรานต์ อ่านว่า ทำ-มะ-บาน-กุ-มาน ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + บาล + กุมาร

ธรรมบาลกุมาร หนึ่งในตำนานสงกรานต์ อ่านว่า ทำ-มะ-บาน-กุ-มาน ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + บาล + กุมาร

ทองย้อย แสงสินชัย ธรรมบาลกุมาร หนึ่งในตำนานสงกรานต์ อ่านว่า ทำ-มะ-บาน-กุ-มาน ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + บาล + กุมาร (๑) “ธรรม” บาลีเป็น “ธมฺม” (ทำ-มะ) รากศัพท์มาจาก ธรฺ (ธาตุ = ทรงไว้) + รมฺม (ปัจจัย) ลบ รฺ ที่สุดธาตุ (ธรฺ > ธ) และ ร ต้นปัจจ ...

HOME

Powered By : VeeZa