Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ธรรมคาถา – ธรรมกถา  ต่างกันอย่างไร

ธรรมคาถา – ธรรมกถา ต่างกันอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,605) ธรรมคาถา - ธรรมกถา ต่างกันอย่างไร ธรรม + คาถา = ธรรมคาถา ธรรม + กถา = ธรรมกถา (๑) “ธรรม” บาลีเป็น “ธมฺม” (ทำ-มะ) รากศัพท์มาจาก ธรฺ (ธาตุ = ทรงไว้) + รมฺม (ปัจจัย) ลบ รฺ ที่สุดธาตุ (ธรฺ > ธ) และ ร ต้นปั ...
“กาพย์เห่เรือ”

“กาพย์เห่เรือ”

ทองย้อย แสงสินชัย "กาพย์เห่เรือ" พิธีกรรับเชิญ "นาวาเอก (พิเศษ) ทองย้อย แสงสินชัย อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ" ชอบคุณวิดีโอจาก Thai PBS  
พระบรมศพ อ่านว่า พฺระ-บอ-รม-มะ-สบ ประกอบด้วย พระ + บรม + ศพ

พระบรมศพ อ่านว่า พฺระ-บอ-รม-มะ-สบ ประกอบด้วย พระ + บรม + ศพ

ทองย้อย แสงสินชัย  พระบรมศพ อ่านว่า พฺระ-บอ-รม-มะ-สบ ประกอบด้วย พระ + บรม + ศพ (๑) “พระ” มีผู้ให้ความเห็นว่าน่าจะมาจาก “วร” (วะ-ระ) ในบาลีสันสกฤต แปลว่า “ผู้ประเสริฐ” แปลง ว เป็น พ ออกเสียงว่า พะ-ระ แล้วกลายเสียงเป็น พฺระ (ร กล้ำ) พจนานุกรมฉบ ...
คำอ่านพระปรมาภิไธยที่ถูกต้อง

คำอ่านพระปรมาภิไธยที่ถูกต้อง

ทองย้อย แสงสินชัย คำอ่านพระปรมาภิไธยที่ถูกต้อง --------------------------------- ถ้าใครฟังผู้อ่านข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์ในช่วงเวลานี้ ก็จะได้ยินคำอ่านพระปรมาภิไธยวรรคแรกว่า พฺระ-บาด-สม-เด็ด-พฺระ-ปอ-ระ-มิน-มะ-หา-พู-มิ-พน พระปรมาภิไธยวรรคแรกเ ...
ธุมเกตุ  อ่านว่า ทุ-มะ-เกด (ตาม พจน.54) ประกอบด้วย ธุม + เกตุ

ธุมเกตุ อ่านว่า ทุ-มะ-เกด (ตาม พจน.54) ประกอบด้วย ธุม + เกตุ

ทองย้อย แสงสินชัย ธุมเกตุ อ่านว่า ทุ-มะ-เกด (ตาม พจน.54) ประกอบด้วย ธุม + เกตุ (๑) “ธุม” บาลีเป็น “ธูม” (ธู- สระอู) อ่านว่า ทู-มะ รากศัพท์มาจาก ธู (ธาตุ = หวั่นไหว) + ม ปัจจัย : ธู + ม = ธูม (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “สิ่งที่เคลื่อนไหวขึ้ ...
คำแนะนำเมื่อไปฟังสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศล

คำแนะนำเมื่อไปฟังสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศล

ทองย้อย แสงสินชัย คำแนะนำเมื่อไปฟังสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศล ----------------------- ผมไปฟังสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลทุกคืน รู้สึกปีติที่ยังไม่มีเหตุขัดข้องอันจะทำให้ไม่ได้ไปหรือไปไม่ได้ หวังใจว่าจะราบรื่นตลอดเวลาหนึ่งเดือน และตลอดไป ในการฟังส ...
ปรมินทร – ปรเมนทร  “ยิ่งใหญ่อย่างยอดเยี่ยม”  – ใช้ต่างกันอย่างไร

ปรมินทร – ปรเมนทร “ยิ่งใหญ่อย่างยอดเยี่ยม” – ใช้ต่างกันอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,602) ปรมินทร - ปรเมนทร “ยิ่งใหญ่อย่างยอดเยี่ยม” - ใช้ต่างกันอย่างไร คำหลักคือ “ปรมินทร” ประกอบด้วย ปรม + อินทร (๑) “ปรม” อ่านว่า ปะ-ระ-มะ รากศัพท์มาจากหลายทาง แสดงในที่นี้พอเป็นตัวอย่าง : (1) ปร (ผู้อ ...
ข้ามาจากการเลือกตั้ง

ข้ามาจากการเลือกตั้ง

ทองย้อย แสงสินชัย ข้ามาจากการเลือกตั้ง ----------------------- การสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลที่วัดมหาธาตุ ราชบุรี เมื่อคืนที่แล้ว (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) มีหน่วยงานการเมืองท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ บรรดาผู้บริหารและสมาชิกในหน่วยงานเจ้าภาพเมื่อเข้าไปในศาล ...
สรรเสริญพระบารมี  ประกอบด้วย สรรเสริญ + พระบารมี

สรรเสริญพระบารมี ประกอบด้วย สรรเสริญ + พระบารมี

ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,601) สรรเสริญพระบารมี ประกอบด้วย สรรเสริญ + พระบารมี (๑) “สรรเสริญ” อ่านว่า สัน-เสิน ก็ได้ สัน-ระ-เสิน ก็ได้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “สรรเสริญ : (คำกริยา) กล่าวคํายกย่อง เชิดชู ...
ฤๅจะให้พระองค์ทรงผิดหวังในตัวเรา?

ฤๅจะให้พระองค์ทรงผิดหวังในตัวเรา?

ทองย้อย แสงสินชัย ฤๅจะให้พระองค์ทรงผิดหวังในตัวเรา? -------------------------------- ผมไปฟังสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลมาหลายคืนแล้ว ได้เห็นอะไรบางอย่างที่อยากขอโอกาสแสดงความรู้สึกสู่กันฟัง ปกติพอไปถึงผมจะเลือกหาที่นั่งตรงมุมเงียบๆ นอกศาลา ...
อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ  สร้อยพระปรมาภิไธยที่มีนัยน่าพิศวง

อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ สร้อยพระปรมาภิไธยที่มีนัยน่าพิศวง

ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,600) อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ สร้อยพระปรมาภิไธยที่มีนัยน่าพิศวง อ่านว่า อะ-เหฺนก-กะ-ชน-นิ-กอน-สะ-โม-สอน-สม-มด ประกอบด้วย อเนก + ชน + นิกร + สโมสร + สมมติ (๑) “อเนก” ประสมขึ้นจากคำว่า น + เอก น (นะ) แป ...
ตามประสาคนวัดๆ

ตามประสาคนวัดๆ

ทองย้อย แสงสินชัย ตามประสาคนวัดๆ ------------------- ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จสวรรคต ผมไป “ฟังสวด” ที่วัดมหาธาตุ ราชบุรี ทุกคืน และตั้งใจไว้ว่าจะไปทุกคืนจนกว่าจะเสร็จงาน เมื่อไรก็เมื่อนั้น เมื่อเช้านี้หลวงพ่อเรียกให้ไปสนทนาธรรมเช่น ...