เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ฉกษัตริย์ [2]  กัณฑ์ที่ 12 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์  อ่านว่า ฉ้อ-กะ-สัด หรือ ฉอ-กะ-สัด ก็ได้  ประกอบด้วย ฉ + กษัตริย์

HOME

Powered By : VeeZa