เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

อัจจุตฤๅษี ผู้ทำหน้าที่คัดกรอง อ่านว่า อัด-จุ-ตะ-รือ-สี  แต่เสียงที่มักได้ยินคือ อัด-จุด-ตะ-รือ-สี “อัจจุตฤๅษี” ประกอบด้วย อัจจุต + ฤๅษี

อัจจุตฤๅษี ผู้ทำหน้าที่คัดกรอง อ่านว่า อัด-จุ-ตะ-รือ-สี  แต่เสียงที่มักได้ยินคือ อัด-จุด-ตะ-รือ-สี “อัจจุตฤๅษี” ประกอบด้วย อัจจุต + ฤๅษี

ทองย้อย แสงสินชัย อัจจุตฤๅษี ผู้ทำหน้าที่คัดกรอง (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า อัด-จุ-ตะ-รือ-สี  แต่เสียงที่มักได้ยินคือ อัด-จุด-ตะ-รือ-สี “อัจจุตฤๅษี” ประกอบด้วย อัจจุต + ฤๅษี (๑) “อัจจุต” บาลีเป็น “อจฺจุต” (อัด-จุ-ตะ) รากศัพท ...
กัณหาชาลี ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า กัน-หา-ชา-ลี ประกอบด้วยคำว่า กัณหา + ชาลี

กัณหาชาลี ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า กัน-หา-ชา-ลี ประกอบด้วยคำว่า กัณหา + ชาลี

ทองย้อย แสงสินชัย กัณหาชาลี ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า กัน-หา-ชา-ลี ประกอบด้วยคำว่า กัณหา + ชาลี (๑) “กัณหา” ตัดมาจากคำเต็มว่า “กัณหาชินา” บาลีเป็น “กณฺหาชินา” (กัน-หฺนา-ชิ-นา) ประกอบด้วยคำว่า กณฺห ...
เจตบุตร ผู้ฉลาดที่โง่เป็น อ่านว่า เจ-ตะ-บุด ก็ได้ เจด-ตะ-บุด ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า เจต + บุตร

เจตบุตร ผู้ฉลาดที่โง่เป็น อ่านว่า เจ-ตะ-บุด ก็ได้ เจด-ตะ-บุด ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า เจต + บุตร

ทองย้อย แสงสินชัย เจตบุตร ผู้ฉลาดที่โง่เป็น (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า เจ-ตะ-บุด ก็ได้ เจด-ตะ-บุด ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า เจต + บุตร (๑) “เจต” บาลีอ่านว่า เจ-ตะ รากศัพท์มาจาก จิตฺ (ธาตุ = คิด, รู้, จงใจ) + อ ปัจจัย, แผลง อิ ที่ ...
คาถาพระสุพรรรณกัลยา โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

คาถาพระสุพรรรณกัลยา โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย  คาถาพระสุพรรรณกัลยา มีผู้คัดข้อความที่เรียกว่า “คาถาพระสุพรรรณกัลยา” ส่งมาให้ผู้เขียนบาลีวันละคำช่วยแปล “คาถาพระสุพรรรณกัลยา” ตามที่คัดมามีดังนี้ - ............ เอหิภูโต มหาภูโต สะมะนุสโส สะเทวะโก กะโรหิ เทวะทิตานัง อา ...
ผุสดี ผู้ปรารถนาเป็นพุทธมารดา (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า ผุด-สะ-ดี

ผุสดี ผู้ปรารถนาเป็นพุทธมารดา (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า ผุด-สะ-ดี

ทองย้อย แสงสินชัย ผุสดี ผู้ปรารถนาเป็นพุทธมารดา (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า ผุด-สะ-ดี บาลีเป็น “ผุสฺสตี” อ่านว่า ผุด-สะ-ตี รากศัพท์มาจาก ผุสฺ (ธาตุ = กระทบ, สัมผัส) + ติ ปัจจัย, ซ้อน สฺ ระหว่างธาตุกับปัจจัย (ผุสฺ + สฺ + ติ) + อี ...
อมิตตดา “ผู้ทำให้ชายร้อนรัก” (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า อะ-มิด-ตะ-ดา

อมิตตดา “ผู้ทำให้ชายร้อนรัก” (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า อะ-มิด-ตะ-ดา

ทองย้อย แสงสินชัย อมิตตดา “ผู้ทำให้ชายร้อนรัก” (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า อะ-มิด-ตะ-ดา “อมิตตดา” เป็นชื่อสตรีคนหนึ่งในมหาเวสสันดรชาดก ชื่อเต็มในบาลีว่า “อมิตฺตตาปนา” (อะ-มิด-ตะ-ตา-ปะ-นา) นัยหนึ่ง แยกศัพท์เป็น อมิตฺต + ตาปนา ( ...
นครกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 13 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า นะ-คอน-กัน ประกอบด้วยคำว่า นคร + กัณฑ์

นครกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 13 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า นะ-คอน-กัน ประกอบด้วยคำว่า นคร + กัณฑ์

ทองย้อย แสงสินชัย  นครกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 13 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า นะ-คอน-กัน ประกอบด้วยคำว่า นคร + กัณฑ์ (๑) “นคร” บาลีอ่านว่า นะ-คะ-ระ รากศัพท์มาจาก - (1) นค (อาคารสูง เช่นปราสาท) + ร ปัจจัย : นค + ร = นคร แปลตามศัพท์ว่า “ที ...
ฉกษัตริย์ [2] กัณฑ์ที่ 12 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ฉ้อ-กะ-สัด หรือ ฉอ-กะ-สัด ก็ได้ ประกอบด้วย ฉ + กษัตริย์

ฉกษัตริย์ [2] กัณฑ์ที่ 12 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ฉ้อ-กะ-สัด หรือ ฉอ-กะ-สัด ก็ได้ ประกอบด้วย ฉ + กษัตริย์

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
126
ทองย้อย แสงสินชัย  ฉกษัตริย์ กัณฑ์ที่ 12 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ฉ้อ-กะ-สัด หรือ ฉอ-กะ-สัด ก็ได้ ประกอบด้วย ฉ + กษัตริย์ (๑) “ฉ” ภาษาบาลีออกเสียงว่า ฉะ แปลว่า หก (จำนวน 6) (๒) “กษัตริย์” บาลีเป็น “ขตฺติย” อ่านว่า ขัด-ติ-ยะ ...
มหาราช [2] กัณฑ์ที่ 11 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มะ-หา-ราด ประกอบด้วยคำว่า มหา + ราช

มหาราช [2] กัณฑ์ที่ 11 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มะ-หา-ราด ประกอบด้วยคำว่า มหา + ราช

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
115
ทองย้อย แสงสินชัย  มหาราช กัณฑ์ที่ 11 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มะ-หา-ราด ประกอบด้วยคำว่า มหา + ราช (๑) “มหา” ศัพท์เดิมในบาลีเป็น “มหนฺต” (มะ-หัน-ตะ) รากศัพท์มาจาก มหฺ (ธาตุ = เจริญ, ขยายตัว) + อนฺต ปัจจัย : มหฺ + อนฺต = มหนฺต ...
สักรบรรพ กัณฑ์ที่ 10 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า สัก-กะ-บับ ประกอบด้วยคำว่า สักร + บรรพ

สักรบรรพ กัณฑ์ที่ 10 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า สัก-กะ-บับ ประกอบด้วยคำว่า สักร + บรรพ

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
98
ทองย้อย แสงสินชัย  สักรบรรพ กัณฑ์ที่ 10 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า สัก-กะ-บับ ประกอบด้วยคำว่า สักร + บรรพ (๑) “สักร” บาลีเป็น “สกฺก” (สัก-กะ) รากศัพท์มาจาก - (1) สกฺกฺ (ธาตุ = อาจ, สามารถ) + อ ปัจจัย : สกฺกฺ + อ = สกฺก แปลตามศ ...
มัทรี กัณฑ์ที่ 9 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มัด-ซี

มัทรี กัณฑ์ที่ 9 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มัด-ซี

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
233
ทองย้อย แสงสินชัย  มัทรี กัณฑ์ที่ 9 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มัด-ซี “มัทรี” บาลีเป็น “มทฺที” (มัด-ที) คำเดิมมาจาก มทฺท + อี ปัจจัย (ก) “มทฺท” (มัด-ทะ) รากศัพท์มาจาก - (1) มทฺ (ธาตุ = มัวเมา; สนุกสนาน; บ้า, คลั่ง) + อ ปัจจัย, ซ้อน ...
กุมาร กัณฑ์ที่ 8 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์

กุมาร กัณฑ์ที่ 8 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
194
ทองย้อย แสงสินชัย  กุมาร กัณฑ์ที่ 8 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ “กุมาร” บาลีอ่านว่า กุ-มา-ระ รากศัพท์มาจาก - (1) กุมารฺ (ธาตุ = เล่น) + อ ปัจจัย : กุมารฺ + อ= กุมาร แปลตามศัพท์ว่า “ผู้เล่นสนุก” (2) กมุ (ธาตุ = ปรารถนา) + อาร ปัจจัย, แปลง อ ท ...

HOME

Powered By : VeeZa