Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

โลกียวิสัย อยู่กับมัน แต่อย่าติดมัน อ่านว่า โล-กี-ยะ-วิ-ไส แยกศัพท์เป็น โลกีย + วิสัย

โลกียวิสัย อยู่กับมัน แต่อย่าติดมัน อ่านว่า โล-กี-ยะ-วิ-ไส แยกศัพท์เป็น โลกีย + วิสัย

ทองย้อย แสงสินชัย โลกียวิสัย อยู่กับมัน แต่อย่าติดมัน อ่านว่า โล-กี-ยะ-วิ-ไส แยกศัพท์เป็น โลกีย + วิสัย (๑) “โลกีย” บาลีเป็น “โลกิย” รากศัพท์มาจาก โลก + อิย ปัจจัย (ก) “โลก” บาลีอ่านว่า โล-กะ รากศัพท์มาจาก - (1) ลุชฺ (ธาตุ = พินาศ) ...
สมณสัญญา สัญญาว่าอาตมาเป็นสมณะ อ่านว่า สะ-มะ-นะ-สัน-ยา แยกศัพท์เป็น สมณ + สัญญา

สมณสัญญา สัญญาว่าอาตมาเป็นสมณะ อ่านว่า สะ-มะ-นะ-สัน-ยา แยกศัพท์เป็น สมณ + สัญญา

ทองย้อย แสงสินชัย สมณสัญญา สัญญาว่าอาตมาเป็นสมณะ อ่านว่า สะ-มะ-นะ-สัน-ยา แยกศัพท์เป็น สมณ + สัญญา (๑) “สมณ” อ่านว่า สะ-มะ-นะ รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = สงบ) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ), แปลง น เป็น ณ : สมฺ + ยุ > อน = สมน &g ...
พระพุทธปฏิมา … แต่พระพุทธปฏิมายังราคิน … อ่านว่า พฺระ-พุด-ทะ-ปะ-ติ-มา แยกศัพท์เป็น พระ + พุทธ + ปฏิมา

พระพุทธปฏิมา … แต่พระพุทธปฏิมายังราคิน … อ่านว่า พฺระ-พุด-ทะ-ปะ-ติ-มา แยกศัพท์เป็น พระ + พุทธ + ปฏิมา

ทองย้อย แสงสินชัย พระพุทธปฏิมา ... แต่พระพุทธปฏิมายังราคิน ... อ่านว่า พฺระ-พุด-ทะ-ปะ-ติ-มา แยกศัพท์เป็น พระ + พุทธ + ปฏิมา (๑) “พระ” คำว่า “พระ” มีผู้ให้ความเห็นว่าน่าจะมาจาก “วร” (วะ-ระ) ในบาลีสันสกฤต แปลว่า “ผู้ประเสริฐ” แปลง ว เป็น พ ...
ลักษณนาม ฤๅจะรอให้ฝรั่งมาสอน อ่านว่า ลัก-สะ-หฺนะ-นาม แยกศัพท์เป็น ลักษณ + นาม

ลักษณนาม ฤๅจะรอให้ฝรั่งมาสอน อ่านว่า ลัก-สะ-หฺนะ-นาม แยกศัพท์เป็น ลักษณ + นาม

ทองย้อย แสงสินชัย ลักษณนาม ฤๅจะรอให้ฝรั่งมาสอน อ่านว่า ลัก-สะ-หฺนะ-นาม แยกศัพท์เป็น ลักษณ + นาม (๑) “ลักษณ” บาลีเป็น “ลกฺขณ” (ลัก-ขะ-นะ) รากศัพท์มาจาก ลกฺขฺ (ธาตุ = กำหนด) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน, แปลง น เป็น ณ : ลกฺขฺ + ยุ > ...
พุทธบริษัท ถ้าไม่ยึดพระธรรมวินัยไว้ให้ถนัด สักวันจะกลายเป็นพุทธพาณิช !! อ่านว่า พุด-ทะ-บอ-ริ-สัด แยกศัพท์เป็น พุทธ + บริษัท

พุทธบริษัท ถ้าไม่ยึดพระธรรมวินัยไว้ให้ถนัด สักวันจะกลายเป็นพุทธพาณิช !! อ่านว่า พุด-ทะ-บอ-ริ-สัด แยกศัพท์เป็น พุทธ + บริษัท

ทองย้อย แสงสินชัย พุทธบริษัท ถ้าไม่ยึดพระธรรมวินัยไว้ให้ถนัด สักวันจะกลายเป็นพุทธพาณิช !! อ่านว่า พุด-ทะ-บอ-ริ-สัด แยกศัพท์เป็น พุทธ + บริษัท (๑) “พุทธ” บาลีเขียน “พุทฺธ” (มีจุดใต้ ทฺ) อ่านว่า พุด-ทะ รากศัพท์มาจาก พุธฺ (ธาตุ = รู้) + ต ...
ไตรปิฎก ศักดิ์สิทธิ์จนไม่คิดจะศึกษา อ่านว่า ไตฺร-ปิ-ดก แยกศัพท์เป็น ไตร + ปิฎก

ไตรปิฎก ศักดิ์สิทธิ์จนไม่คิดจะศึกษา อ่านว่า ไตฺร-ปิ-ดก แยกศัพท์เป็น ไตร + ปิฎก

ทองย้อย แสงสินชัย ไตรปิฎก ศักดิ์สิทธิ์จนไม่คิดจะศึกษา อ่านว่า ไตฺร-ปิ-ดก แยกศัพท์เป็น ไตร + ปิฎก (๑) “ไตร” ศัพท์เดิมในบาลีเป็น “ติ” เป็นศัพท์จำพวกที่เรียกว่า “สังขยา” คือคำนับจำนวน แปลว่า “สาม” (จำนวน 3) ในกรณีมีคำอื่นมาสมาสข้างท้าย“ติ ...
เปรียญธรรม ทำอะไรกันอยู่ อ่านว่า ปะ-เรียน-ทำ แยกศัพท์เป็น เปรียญ + ธรรม

เปรียญธรรม ทำอะไรกันอยู่ อ่านว่า ปะ-เรียน-ทำ แยกศัพท์เป็น เปรียญ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย เปรียญธรรม ทำอะไรกันอยู่ อ่านว่า ปะ-เรียน-ทำ แยกศัพท์เป็น เปรียญ + ธรรม (๑) “เปรียญ” คำนี้ยังไม่มีข้อยุติว่าเป็นภาษาอะไร มาจากคำอะไร มีผู้สันนิษฐานว่า คำว่า “เปรียญ” น่าจะมีที่มาจาก 2 ทาง คือ - (1) กลายรูปและเสียงมาจา ...
สกปรก จับบวชได้ ก็ไม่สกปรก คำนี้ใครเห็นก็รู้จักกันดี อ่านว่า สก-กะ-ปฺรก

สกปรก จับบวชได้ ก็ไม่สกปรก คำนี้ใครเห็นก็รู้จักกันดี อ่านว่า สก-กะ-ปฺรก

ทองย้อย แสงสินชัย สกปรก จับบวชได้ ก็ไม่สกปรก คำนี้ใครเห็นก็รู้จักกันดี อ่านว่า สก-กะ-ปฺรก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “สกปรก : (คำวิเศษณ์) เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียดหรือที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เสื้อผ้าสก ...
ขีปนาวุธ อาวุธของคนกล้าหรือคนเขลา? อ่านว่า ขี-ปะ-นา-วุด แยกศัพท์เป็น ขีปน + อาวุธ

ขีปนาวุธ อาวุธของคนกล้าหรือคนเขลา? อ่านว่า ขี-ปะ-นา-วุด แยกศัพท์เป็น ขีปน + อาวุธ

ทองย้อย แสงสินชัย ขีปนาวุธ อาวุธของคนกล้าหรือคนเขลา? อ่านว่า ขี-ปะ-นา-วุด แยกศัพท์เป็น ขีปน + อาวุธ (๑) “ขีปน” บาลีเป็น “ขิปน” (ขิ-ปะ-นะ. ขิ- สระ อิ) รากศัพท์มาจาก ขิปฺ (ธาตุ = ซัดไป) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น “อน” (อะ-นะ) : ขิปฺ + ยุ ...
กุศลจิต ความสุขสนิทที่ไม่ต้องซื้อหา อ่านว่า กุ-สน-ละ-จิด แยกศัพท์เป็น กุศล + จิต

กุศลจิต ความสุขสนิทที่ไม่ต้องซื้อหา อ่านว่า กุ-สน-ละ-จิด แยกศัพท์เป็น กุศล + จิต

ทองย้อย แสงสินชัย กุศลจิต ความสุขสนิทที่ไม่ต้องซื้อหา อ่านว่า กุ-สน-ละ-จิด แยกศัพท์เป็น กุศล + จิต (๑) “กุศล” ( -ศล ศ ศาลา) บาลีเป็น “กุสล” ( -สล ส เสือ) อ่านว่า กุ-สะ-ละ รากศัพท์มาจาก - (1) กุส (กิเลส; หญ้าคา; โรค) + ลุ (ธาตุ = ตัด) + ...
ตามรอยพระบรมครู โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ตามรอยพระบรมครู โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย ตามรอยพระบรมครู --------------------- ผมเขียนบาลีวันละคำ คำว่า “องคุลิมาล” ไปเมื่อวานนี้ (๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐) ญาติมิตรท่านหนึ่ง-ขออนุญาตเอ่ยนาม คุณ Chakkris Uthayophas-ได้กรุณาเขียนแสดงความคิดเห็นมาว่า “ขอความกรุณาอาจารย์อธิบาย ...
องคุลิมาล อย่าใช้จินตนาการสะกดกันตามใจ อ่านว่า อง-คุ-ลิ-มาน

องคุลิมาล อย่าใช้จินตนาการสะกดกันตามใจ อ่านว่า อง-คุ-ลิ-มาน

ทองย้อย แสงสินชัย องคุลิมาล อย่าใช้จินตนาการสะกดกันตามใจ อ่านว่า อง-คุ-ลิ-มาน แยกศัพท์เป็น องคุลิ + มาล (๑) “องคุลิ” บาลีเขียน “องฺคุลิ” อ่านว่า อัง-คุ-ลิ รากศัพท์มาจาก องฺคฺ (ธาตุ = ไป) + อุลิ ปัจจัย : องฺคฺ + อุลิ = องฺคุลิ (อิตถีลิง ...