เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  อ่านว่า เคฺรื่อง-ราด-ชะ-อิด-สะ-ริ-ยา-พอน  แยกศัพท์เป็น เครื่อง + ราช + อิสริย + อาภรณ์