เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

พุทธบริษัท  ถ้าไม่ยึดพระธรรมวินัยไว้ให้ถนัด  สักวันจะกลายเป็นพุทธพาณิช !!  อ่านว่า พุด-ทะ-บอ-ริ-สัด  แยกศัพท์เป็น พุทธ + บริษัท