เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ราชวัติ ไม่ใช่ ราชวัตร  ที่ผิดถนัดประเดี๋ยวก็กลายเป็นถูกจนได้  อ่านว่า ราด-ชะ-วัด  แยกศัพท์เป็น ราช + วัติ
พุทธบริษัท  ถ้าไม่ยึดพระธรรมวินัยไว้ให้ถนัด  สักวันจะกลายเป็นพุทธพาณิช !!  อ่านว่า พุด-ทะ-บอ-ริ-สัด  แยกศัพท์เป็น พุทธ + บริษัท