เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

จักรพรรดินี  ดูให้ดี-ไม่ใช่ wife ของจักรพรรดิ  อ่านว่า จัก-กะ-พัด-ดิ-นี  บาลีเป็น “จกฺกวตฺตินี” (จัก-กะ-วัด-ติ-นี)