เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

อุปถัมภ์ – อุปถัมภก  “อุปถัมภ์” อ่านว่า อุ-ปะ-ถํา ก็ได้ อุบ-ปะ-ถํา ก็ได้ “อุปถัมภก” อ่านว่า อุ-ปะ-ถํา-พก ก็ได้ อุบ-ปะ-ถํา-พก ก็ได้ (ตามพจน.54)