SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

หัวข้อธรรมน่าคิด จาก อาจารย์วศิน อินทสระ

หัวข้อธรรมน่าคิด จาก อาจารย์วศิน อินทสระ

บทความ, ปกิณกะ
0
3
อาจารย์วศิน อินทสระ ขอให้ท่านพิจารณาอย่างดีนะครับ  สิ่งที่เราเชื่ออาจจะตรงกับความจริงก็ได้  อาจจะไม่ตรงกับความจริงก็ได้  เพราะว่ามันเป็นเพียงขั้นความเชื่อ ยังไม่ถึงขั้นความรู้ ยังไม่ถึงขั้นญาณทัศนะ เพราะฉะนั้นคนใดหมู่ใดที่ขังตัวเอง อยู่กับความเชื่อของตน โด ...
บทนำ-๓ กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

บทนำ-๓ กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

บทความ, ปกิณกะ
0
7
อาจารย์วศิน อินทสระ   #บทนำ-๓ #กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต   “พระพุทธเจ้า-ศาสดาแห่งพวกเรา ได้ตรัสรู้ภายใต้ต้นไม้ต้นนี้” ชายผู้เป็นบิดาเอ่ยขึ้น “ชาวอินเดียเรียกต้นไม้อย่างนี้ว่า ‘โพธิ์’ เหมือนกันหรือครับคุณพ่อ ?” “เท่าที่พ่อทราบ ชาวอิ ...
บทที่ ๓ สิ่งที่ครอบงำจิต (จิตตปริยาท) โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

บทที่ ๓ สิ่งที่ครอบงำจิต (จิตตปริยาท) โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

บทความ, ปกิณกะ
0
8
อาจารย์วศิน อินทสระ บทที่ ๓ #สิ่งที่ครอบงำจิต  (จิตตปริยาท)   ๑. ไม่มีรูปใด เสียงใด กลิ่นใด รสใด โผฏฐัพพะใด ที่จะมีอำนาจครอบงำใจของบุรุษได้เท่ารูป เสียง กลิ่น รส และโผฐัพพะของสตรี ๒. ไม่มีรูปใด เสียงใด กลิ่นใด รสใด และโผฏฐัพพะใด ที่จะมีอำนาจครอบงำ ...
การเสพเมถุนกับอวดอุตตริมนุสสธรรม ไม่เป็นอนันตริยกรรม โดย วศิน อินทสระ

การเสพเมถุนกับอวดอุตตริมนุสสธรรม ไม่เป็นอนันตริยกรรม โดย วศิน อินทสระ

บทความ, ปกิณกะ
0
8
อาจารย์วศิน อินทสระ แต่การเสพเมถุนกับอวดอุตตริมนุสสธรรม ไม่เป็นอนันตริยกรรม   เพราะฉะนั้นจะว่าข้อไหนร้ายแรง มันอยู่ที่เงื่อนไขของการกระทำว่าทำอย่างไร ทำอะไร ถ้าผู้ที่เราไปฆ่าเป็นคนอื่นธรรมดา จะว่าไม่หนักเท่าอวดอุตตริฯ ก็ยังพูดอย่างนั้นไม ...
ทำอย่างไรจะบวชอยู่ได้นาน ๆ  โดย  วศิน อินทสระ

ทำอย่างไรจะบวชอยู่ได้นาน ๆ โดย วศิน อินทสระ

บทความ, ปกิณกะ
0
9
อาจารย์วศิน อินทสระ  #ทำอย่างไรจะบวชอยู่ได้นาน ๆ “ท่านผู้เจริญ ชีวิตพรหมจรรย์ของข้าพเจ้ายังไม่แน่นอน ข้าพเจ้าอาจจะต้องเสียสละโลกอันบริสุทธิ์ ลงไปสู่โลกอันไม่บริสุทธิ์อีกก็ได้ แต่บัดนี้มีปัญหาข้อหนึ่งซึ่งผุดขึ้นมาในจิตใจของข้าพเจ้า ขอท่านได้อาศัยความอนุเครา ...
ไอ้ไม้ – ผู้สร้างประวัติศาสตร์ของรุ่น

ไอ้ไม้ – ผู้สร้างประวัติศาสตร์ของรุ่น

บทความ
0
11
ทองย้อย แสงสินชัย ไอ้ไม้ - ผู้สร้างประวัติศาสตร์ของรุ่น -------------------------------- ผมจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ เมื่อปี ๒๔๙๙  เด็กที่จบชั้น ป.๔ รุ่นนั้นผมจำไม่ได้แล้วว่ามีกี่คน แต่น่าจะประมาณ ๒๕+ ครูประจำชั้น ป ...
วันลูก โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย ป.ธ.๙

วันลูก โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย ป.ธ.๙

บทความ
0
13
ทองย้อย แสงสินชัย วันลูก ------ ผมมีพ่อแม่ ๓ คนหรือจะเรียกว่า ๓ คู่น่าจะถูกต้องกว่า พ่อแม่คู่ที่ ๑ คือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ แม่ตายเมื่อผมอยู่ ป. ๒ พ่อตายเมื่ออยู่ ป.๔ ตอนนั้นผมยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้เพราะยังเป็นเด็กมาก ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: ศาสนาไม่ช่วยให้มีศีลธรรมในโลกสมัยใหม่

สุรพศ ทวีศักดิ์: ศาสนาไม่ช่วยให้มีศีลธรรมในโลกสมัยใหม่

บทความ
0
15
Posted: 12 Jan 2018 12:58 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์   มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร “Nature Human Behaviour” พูดถึงการสำรวจความคิดเห็นของประชากร 3,256 คน จากประเทศต่างๆ 13 ประเทศ ซึ่งมีทั้งประเทศที่เป็นรัฐโลกวิสัยและประเท ...
อรุณธรรมยามเช้า  ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “เขาดงคสิริ” อันมีเนื้อความ ดังนี้

อรุณธรรมยามเช้า  ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “เขาดงคสิริ” อันมีเนื้อความ ดังนี้

บทความ, ปกิณกะ
0
19
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า วันพุธที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๒  ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง " เขาดงคสิริ " อันมีเนื้อความ ดังนี้ ดงคสิริเป็นสถานที่ ที่พระมหาบุรุษ ทรงบำ เพ็ญทุกกรกิริยา ...
พุทธศาสนาไทยกับประชาธิปไตย โดย : นิธิ เอียวศรีวงศ์

พุทธศาสนาไทยกับประชาธิปไตย โดย : นิธิ เอียวศรีวงศ์

การเมือง, บทความ
0
21
พุทธศาสนาไทยกับประชาธิปไตย โดย : นิธิ เอียวศรีวงศ์ www.matichon.co.th “ประชาธิปไตยที่ไม่มีธรรมะ คือหายนะมวลรวมประชาชาติ” พระภิกษุผู้มีชื่อเสียงรูปหนึ่งเพิ่งโพสต์ลงเฟซบุ๊กของท่าน หลายคนคงนึกถามว่า “แล้วเผด็จการล่ะ?” ระบอบปกครองอะไรก็ตามที่เปิดให้คนคนเดียว หรือกลุ่มเดียว ใช้อำนาจเด็ด ...
การเดินธุดงค์ กับการถือธุดงค์ นั้น อะไรคือธุดงค์

การเดินธุดงค์ กับการถือธุดงค์ นั้น อะไรคือธุดงค์

บทความ
0
40
ไม่สวมรองเท้า จัดว่าอุกฤษฏ์// เสี่ยงบาดเจ็บ ถามว่า "การปฏิบัติแบบอุกฤษฏ์เช่นนี้ จัดเป็นอัตตกิลมถานุโยค คือการทำตนให้ลำบาก หรือไม่?" ตอบว่า "ไม่" เพราะเหตุว่า "การปฏิบัติที่เรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค" นั้น ... - เป็นการปฏิบัติของพวกอัญญเดียรถีย์ คือพวกนอกพุทธศาสนา - การปฏิบัติของคนพวกนั ...
กามนิตฉบับภาษาบาลี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

กามนิตฉบับภาษาบาลี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
20
ทองย้อย แสงสินชัย  กามนิตฉบับภาษาบาลี ----------------------- ผมเคยถามคนหนุ่มคนสาวอายุราว ๓๐ ขึ้นว่า เคยอ่าน “กามนิต” ไหม? คำตอบที่ได้รับคือ ไม่เคย ถามว่าเคยได้ยินชื่อไหม คำตอบ (หลังจากทำท่านึก) คือ น่าจะแว่วๆ อยู่บ้าง ถ้าเอา ๓๐ มา ...

HOME

Powered By : VeeZa