เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

“ทุจริตเงินทอน” คืออย่างไร

“ทุจริตเงินทอน” คืออย่างไร

บทความ
0
5
ทองย้อย แสงสินชัย “ทุจริตเงินทอน” คืออย่างไร ----------------------------- มีญาติมิตรท่านหนึ่งเขียนมาถามผมว่า “ทำไมเขาเรียกว่า ‘เงินทอน’ คะ-ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ เขียนเป็นความรู้ให้ผู้คนอ่านกันก็จะดีนะคะ  ฟังศัพท์แล้วแปลกๆ ค่ะ” ....... ...
สำนักเรียนวัดสามพระยา กับบทบาทสำคัญทางการศึกษาคณะสงฆ์ไทย

สำนักเรียนวัดสามพระยา กับบทบาทสำคัญทางการศึกษาคณะสงฆ์ไทย

บทความ
0
6
วัดสามพระยา วรวิหาร (WAT SAM PHRA YA) สำนักเรียนวัดสามพระยาหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี นี้ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่สมัยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา มีหลักฐานปรากฏชัดแจนที่วัดสามพระยาและมาถึงยุค พระเดช ...
ชาญณรงค์ บุญหนุน: พระอาจทำผิดได้ แต่คณะสงฆ์ต้องไม่ผิดพลาด

ชาญณรงค์ บุญหนุน: พระอาจทำผิดได้ แต่คณะสงฆ์ต้องไม่ผิดพลาด

0
7
Posted: 21 Apr 2018 08:56 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com) ชาญณรงค์ บุญหนุน จากกรณีที่พระเถระผู้ใหญ่ถูกกล่าวหาทุจริตกรณีเงินทอนวัดนั้น สิ่งที่ผมออกจะแปลกใจนิดหน่อยก็ตรงที่เหตุใดคณะสงฆ์จึงไม่มีกระบวนการจัดการปัญหาของบุคลากรสงฆ์ให้เป็นระบบ ถูกต้อง เหม ...
บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

บทความ
0
8
พระไตรปิฎกศึกษา บุพภาคปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น ได้แก่ (๑) ศีลสังวร (๒) ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย (๓) ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ (๔) การประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเป็นเครื่องตื่น (๕) สัทธรรม ๗ (๖) ฌาน ๔ บุพภาคปฏิปทา ...
เสขปฏิปทา: ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน

เสขปฏิปทา: ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน

บทความ
0
7
พระไตรปิฎกศึกษา เสขปฏิปทา: ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน * ท่านพระอานนท์แสดงเสขปฏิปทา คือ ๑. เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ๒. เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ๓. เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค ๔. เป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง ๕. ...
อรุณธรรมยามเช้า เรื่อง ” การแสวงหาตน” อันมีเนื้อความ ดังนี้

อรุณธรรมยามเช้า เรื่อง ” การแสวงหาตน” อันมีเนื้อความ ดังนี้

บทความ
0
7
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย อรุณธรรมยามเช้า วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ วันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง " การแสวงหาตน" อันมีเนื้อความ ดังนี้ ในครั้งพุทธกาล เมื่อพระเจ้ามหากัปปินะทรงสละราชสมบัติ เสด็จออกจากรัฐ ...
ฤๅจะรอให้มีคนมารื้อบ้าน

ฤๅจะรอให้มีคนมารื้อบ้าน

0
11
ทองย้อย แสงสินชัย ฤๅจะรอให้มีคนมารื้อบ้าน ------------------------- ปกติผมจะไม่เสพข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อที่มีอาชีพเสนอข่าว เพราะแสนจะรำคาญการใช้ภาษา ทั้งการใช้ถ้อยคำ การสะกดการันต์ การเรียบเรียงประโยค และการออกเสียง จึงตัดปัญหาด้วยการไ ...
สามัคคี 13 สามัคคีธรรม – ทำสามัคคี 

สามัคคี 13 สามัคคีธรรม – ทำสามัคคี 

บทความ
0
9
ทองย้อย แสงสินชัย สามัคคี ......... 13 สามัคคีธรรม - ทำสามัคคี  ------------------------------- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ บอกว่า คำว่า สามัคคี ถ้าเป็นคำนาม มีความหมายว่า ความพร้อมเพรียงกัน, ความปรองดองกัน ถ้าเป็นคำวิเศษณ์ มีความหมายว่า ...
๘ ต้นไม้สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ในสมัยพุทธกาล

๘ ต้นไม้สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ในสมัยพุทธกาล

บทความ, ปกิณกะ
0
18
พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ  #๘_ต้นไม้สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ในสมัยพุทธกาล #๑_ต้นพระศรีมหาโพธิ คือ ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลา เสนานิคม แคว้นมคธ ในวันเพ็ญ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี พระพุทธเจ้าทรงตรั ...
ศาสตร์18 ประการ ที่พระโพธิสัตว์ได้เรียนจบ

ศาสตร์18 ประการ ที่พระโพธิสัตว์ได้เรียนจบ

บทความ, ปกิณกะ
0
16
พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ ศาสตร์_18_ประการ หลายท่านอาจเคยได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเรียนจบศาสตร์ 18 ศาสตร์ แต่น้อยท่านนักที่จะทราบว่า ทั้ง 18 ศาสตร์ คือ อะไรบ้าง พระพุทธเจ้าในสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี จากอาจารย์ที่มีชื่อเสียง คือ อาจารย์วิศวามิตร ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: แลกเปลี่ยน ‘เรื่อง(ไม่)แยกศาสนาจากรัฐ’ กับมูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง

สุรพศ ทวีศักดิ์: แลกเปลี่ยน ‘เรื่อง(ไม่)แยกศาสนาจากรัฐ’ กับมูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง

บทความ
0
18
Posted: 07 Apr 2018 08:29 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์ ผมรู้สึกยินดีที่ประชาไทเสนอบทสัมภาษณ์มูฮัมหมัด อิลลิยาส หญ้าปรัง เรื่อง “รัฐ-ศาสนาอยู่ร่วมกันได้แต่ต้องปฏิรูปและเป็นประชาธิปไตย” โดยกฤษฎา ศุภวรรธนะกุล เพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีของการถกเถียงประ ...
เวลารถเสียหลักลงถนนเมื่อไร มันมักจะไปเจอต้นไม้ทุกที

เวลารถเสียหลักลงถนนเมื่อไร มันมักจะไปเจอต้นไม้ทุกที

VeeZa, บทความ
0
44
เวลารถเสียหลักลงถนนเมื่อไร มันมักจะไปเจอต้นไม้ทุกที... ทั้ง ๆ ที่ ตรงที่ว่าง ๆ ไม่มีต้นไม้ ก็มีเยอะแยะ... ถามว่า ฝนตก ถนนลื่น ต้นไม้ .... เป็นสาเหตุของการตายได้หรือเปล่า..??? ตอบตาม ปัจจัย ๒๔/๔๗ ในมหาปัฏฐาน ก็ต้องบอกว่า "ได้ แน่แท้แน่นอน" ไม่ใช่แค่ปัจจัยเพียงเท่านี้... ยังมีเหตุ-ปั ...

HOME

Powered By : VeeZa