SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

อุปกิเลส ๑๖ (๒) โดย นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

อุปกิเลส ๑๖ (๒) โดย นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
22
ทองย้อย แสงสินชัย  อุปกิเลส ๑๖ (๒) ------------------ ญาติมิตรที่เคารพนับถือท่านหนึ่งเขียนมาถึงผมว่า ...... ขอความรู้ค่ะ คือในบทอุปกิเลส ๑๖ ข้อที่กล่าวว่า "มะโท" หมายถึง "ความเมาหลงในร่างกายที่ทรุดโทรมด้วยความชราและความป่วยไข้อยู่เป็นนิจ" อ่าน ...
อุปกิเลส ๑๖ (๑)

อุปกิเลส ๑๖ (๑)

บทความ
0
21
ทองย้อย แสงสินชัย  อุปกิเลส ๑๖ (๑) ------------- ญาติมิตรที่เคารพนับถือท่านหนึ่งเขียนมาถึงผมว่า ...... ขอความรู้ค่ะ คือในบทอุปกิเลส ๑๖ ข้อที่กล่าวว่า "มะโท" หมายถึง "ความเมาหลงในร่างกายที่ทรุดโทรมด้วยความชราและความป่วยไข้อยู่เป็นนิจ" อ่านแ ...
จงเรียกมันว่าความเสื่อม (13) ตอน-ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล

จงเรียกมันว่าความเสื่อม (13) ตอน-ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล

บทความ
0
23
ทองย้อย แสงสินชัย  จงเรียกมันว่าความเสื่อม (13) ------------------------------- ตอน-ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล ญาติมิตรทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคำอุทิศส่วนบุญที่เป็นคำกลอนขึ้นต้นว่า “ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล” กันมาบ้างแล้ว บางท่านอาจจะเคยกล่าว เคยเขียน เคยใช้ด้วยต ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: ความคิดและบทบาทผิดที่ผิดทางของพระกับการเมือง

สุรพศ ทวีศักดิ์: ความคิดและบทบาทผิดที่ผิดทางของพระกับการเมือง

การเมือง, บทความ
0
24
Posted: 14 Dec 2017 04:44 PM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์ งานวิจัยเรื่อง “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า (2556-2576)” ของพระมหาหรรษา ธัมมหาโส สรุปผลการวิจัยจากการค้นคว้าเอกสาร สัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และการจัดสัมมนาในเวทีต่าง ...
สำนวน โวหาร นัย อุปจาระ ในคำสอนพุทธศาสนาต้องเรียนรู้

สำนวน โวหาร นัย อุปจาระ ในคำสอนพุทธศาสนาต้องเรียนรู้

บทความ
0
68
พูดถึงเหตุที่ใกล้เคียงกับผล ผลูปจารนัย (พูดถึงเหตุ แต่จริง ๆ แล้ว หมายเอาผล) ถ้าเป็นนัยที่ตรงกันข้าม คือ การณูปจารนัย (พูดถึงผลที่ใกล้เคียงเหตุ) พูดผลแต่หมายเอาตัวเหตุ (คนที่พูดนี่ พูดเอาผลทำให้เป็นเหตุซะเลย ) - การที่มีคนอื่นมากมายช่วยเหลือเขา นั่นหมายความว่าเขาได้สร้างเหตุเอาไว้ ...
“การละบาป” นี้ เป็นสิ่งสำคัญมากกว่า “การทำบุญ” จริงหรือไม่ ?

“การละบาป” นี้ เป็นสิ่งสำคัญมากกว่า “การทำบุญ” จริงหรือไม่ ?

บทความ
0
74
ด้วยความเคารพ อาจจะมองคนละมุม (มองตามหลักการพุทธศาสนา) โดยหลักการแล้ว ถ้าดูจากพุทธพจน์ที่ว่า - ไม่ทำบาปทั้งปวง (สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง) - ทำกุศลให้ถึงพร้อม (กุสะลัสสูปะสัมปะทา) - ทำใจให้หมดจดผ่องแผ้ว (สะจิตตะปริโยทะปะนัง) - ทั้งหมดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ฯ (เอตัง พุทธ ...
คำบูชาข้าวพระ [1]

คำบูชาข้าวพระ [1]

บทความ
0
29
ทองย้อย แสงสินชัย คำบูชาข้าวพระ   คำว่า “ข้าวพระ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ข้าวพระ : (คำนาม) อาหารคาวหวานที่จัดใส่สำรับสําหรับถวายพระพุทธ.” คำบูชาข้าวพระนิยมกล่าวเป็นภาษาบาลี มีข้อความดังนี้ - เขียนแบบบาลี : อิม ...
กาลเวลา ไม่มีรูปร่างสัณฐาน แต่ฝากร่องรอยเอาไว้บนใบหน้า

กาลเวลา ไม่มีรูปร่างสัณฐาน แต่ฝากร่องรอยเอาไว้บนใบหน้า

บทความ, ปกิณกะ
0
47
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีใครเคยเห็นว่า "กาลเวลา หน้าตาเป็นอย่างไร?" แต่ดูจากหลักฐาน เชื่อว่า "กาลเวลา คือสัตว์ปีก" เพราะทิ้งหลักฐานไว้คือ "รอยตีนกา" ธันวาคม เดือนเป็นที่มาแห่งธนู ธนุ+อาคม - ธนุ แปลว่า ธนู, ลูกธนู (บาลีเป็น ธนุ อ่านว่า "ธะ - นุ" ศัพท์นี้เป็น "อุการันต์" คือมีสระ อ ...
นามสมณศักดิ์  เมื่อไรจะเลิกซื่อบื้อ ว่าเป็นชื่อกับนามสกุล

นามสมณศักดิ์ เมื่อไรจะเลิกซื่อบื้อ ว่าเป็นชื่อกับนามสกุล

บทความ
0
28
ทองย้อย แสงสินชัย  นามสมณศักดิ์ เมื่อไรจะเลิกซื่อบื้อ ว่าเป็นชื่อกับนามสกุล คำว่า “นามสมณศักดิ์” หมายถึง ชื่อของพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ คำว่า “สมณศักดิ์” ประกอบด้วยคำว่า สมณ (นักบวช, ภิกษุ, บรรพชิต) + ศักดิ์ (อํานาจ, ความสามารถ, ก ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: ศาสนามีไว้ทำไม

สุรพศ ทวีศักดิ์: ศาสนามีไว้ทำไม

บทความ, สังคม
0
36
Posted: 28 Nov 2017 09:38 PM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์ Gallup ได้สำรวจความเห็นคนทั่วโลกว่าศาสนาสำคัญต่อผู้ตอบแค่ไหน ได้ผลดังแผนที่ด้านบน จะเห็นว่าในประเทศที่ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) สูงมาก ล้วนเป็นที่ๆ ศาสนามีความสำคัญน้อยหรือไม ...
สำนวนโวหาร “ใจอ่อน” หรือจิตอ่อน คืออะไร ?

สำนวนโวหาร “ใจอ่อน” หรือจิตอ่อน คืออะไร ?

บทความ
0
64
ศัพท์ในทางพุทธศาสนา ไม่มีศัพท์เฉพาะว่า "ใจอ่อน" หรือ "จิตอ่อน" เมื่อพูดถึงจิต ท่านกล่าวในลักษณะใหญ่ ๆ ๔ อย่าง คือ ๑.จิตเป็นกุศล (กุศลจิต) ๒. จิตเป็นอกุศล (อกุศลจิต) ๓. จิตเป็นวิบาก, เป็นผล เรียก วิปากจิตบ้าง, ผลจิตบ้าง ๔. จิตที่เป็นกิริยา คือจิตที่นอกเหนือจากความเป็นกุศล,อกุศล,วิบา ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: ทำไมศาสนาเป็นอุปสรรคของศีลธรรมสมัยใหม่

สุรพศ ทวีศักดิ์: ทำไมศาสนาเป็นอุปสรรคของศีลธรรมสมัยใหม่

บทความ, สังคม
0
33
Posted: 22 Nov 2017 07:48 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์   เราเชื่อตามๆ กันมา (อย่างขัดหลักกาลามสูตร) ว่า “ศีลธรรมมาจากศาสนาเท่านั้น” และ “ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี” จึงสรุปว่า ศาสนาไม่มีปัญหาในตัวมันเอง หากจะมีปัญหาย่อมเกิดจา ...

HOME

Powered By : VeeZa