Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

แผนล้มพุทธ ชัดเจน พ.ศ. 2521-2557

แผนล้มพุทธ ชัดเจน พ.ศ. 2521-2557

0
63
แผนล้มพุทธ ชัดเจน พ.ศ. 2521-2557 ทำไม? พระพุทธศาสนาในประเทศไทย จึงได้เดินทางเข้าสู่ความเสื่อมสูญ จนอาจสูญสิ้นในอนาคตข้างหน้า! 1. ในปี 2521 ดร.บุญสม มาร์ติน รมว.ศึกษาธิการ สั่งให้ตัดวิชาพระพุทธศาสนา และ วิชาศีลธรรมกับหน้าที่พลเมือง ออกไปจากหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย 2. ปี 2523 ...
ชาวพุทธต้องรู้ ก่อนพระพุทธศาสนาจะสิ้นจากแผ่นดินไทย

ชาวพุทธต้องรู้ ก่อนพระพุทธศาสนาจะสิ้นจากแผ่นดินไทย

0
58
Chitangma Chitangma ...#แผนการร้ายของอิสลาม ชาวพุทธต้องรู้ ก่อนพระพุทธศาสนาจะสิ้นจากแผ่นดินไทย #อ่านแล้วแชร์ 1. การยุยงให้มันทะเลาะกันในหมู่พระสงฆ์ นักการ เมือง ประชาชน นักศึกษา อาจจะต้องใช้เงินมากก็ต้องยอม 2.การขโมยเด็กไทยพุทธ ที่ทำมาแล้ว 39 ปี ต้องทำต่อเพราะเด็กพวกนี ...
แสดงการให้ผลของกรรม (ฉบับย่อ)

แสดงการให้ผลของกรรม (ฉบับย่อ)

บทความ
0
33
การให้ผลของกรรม จะให้ผลเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑. ให้ผลโดยตรง (มุขยผล) ๒. ให้ผลโดยอ้อม (สามัญญผล) ๑) ให้ผลโดยตรง ก็คือ เวลาบุคคลทำกรรม ทางกาย วาจา ใจ จะดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จิตใจ และสิ่งที่แฝงอยู่ที่จิตใจ (เจตนาและเจตสิกอื่น ๆ ที่ประกอบร่วมกัน) เป็นตัวที่เรียกว่า "กรรม" โดยตรง อย่างที่ท่านกล่า ...
อย่างไรกันแน่ “นิรโทษกรรม”

อย่างไรกันแน่ “นิรโทษกรรม”

บทความ
0
44
นิรโทษกรรม (นิ+ร+โทษ+กรรม) การกระทำที่ไม่มีโทษ, หรือการกระทำที่มีโทษออกแล้ว ฯ นิรโทษกรรม มักนำมาใช้เกี่ยวกับการกระทำที่มีโทษในภายหลัง หรือเป็นกรรมที่ผิด ชั่ว บาป ฯ ใชัในทางโลก ถ้าในทางธรรม เทียบเคียงกับคำว่า "อโหสิกรรม" แต่คำว่า "อโหสิกรรม" กรรมที่ไม่ส่งผลนั้น แตกต่างจากคำว่า "นิรโทษกรรม ...
ทำไมพระพุทธเจ้าต้องรอให้ถึงนิ้วที่ 999 ถึงค่อยไปโปรดองคุลีมาล

ทำไมพระพุทธเจ้าต้องรอให้ถึงนิ้วที่ 999 ถึงค่อยไปโปรดองคุลีมาล

บทความ
0
62
Anucha Unyakovit ทำไมพระพุทธเจ้าต้องรอให้ถึงนิ้วที่ 999 ถึงค่อยไปโปรดองคุลีมาล แน่จริงทำไมไม่ไปตั้งแต่นิ้วแรกๆ?ว่าด้วยการ โน้มน้าวและการจูงใจคน ในแบบ พระพุทธเจ้าสไตล์ ในการทำงานนั้น นอกจากทักษะการสื่อสารที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการประสานงานแล้ว ทักษะในการโน้มน้าวและจูงใจ ก็ ...
“รัฐไทย” เป็นรัฐล้มเหลวมาเนิ่นนานแล้ว

“รัฐไทย” เป็นรัฐล้มเหลวมาเนิ่นนานแล้ว

บทความ
0
63
รัฐไทย ล้มเหลวมานานแล้ว..... แม้จะมีพุทธศาสนา แต่ส่วนมาก ก็นับถือพุทธแบบผิด ๆ แบบขลัง แบบศักดิ์สิทธิ์ งมงาย นับถือแบบทำตาม ๆ กันมา...เอาง่าย ๆ แค่การสร้างพระเครื่อง สร้างเครื่องลางของขลังต่าง ๆ ....ถ้าสร้างเป็นที่ระลึกถึงก็ไม่เท่าไร ... แต่ถ้าสร้างโดยความเชื่อว่า พระเครื่องหรือเครื่องลาง ...
การแก้กรรม ทำได้หรือไม่ ?

การแก้กรรม ทำได้หรือไม่ ?

บทความ
0
61
คำว่า "แก้กรรม" ตามความเข้าใจของชาวบ้าน น่าจะหมายถึง "แก้ไขผลของกรรม" คือ แก้ผลของกรรม(การกระทำ) ให้มันเบาลง หรือไม่ให้มันส่งผล (คำว่า กรรม ในที่นี้ ก็คงหมายเอา กรรมที่เป็นบาป อกุศล) ชาวบ้าน หรือแม้แต่พระหลาย ๆ รูป เวลาพูดก็ยังสับสน "พูดกรรมเป็นวิบาก, พูดวิบากเป็นกรรม" พูดเหตุเป็นผล พูดผ ...
วัดอินทราวาส เดิมชื่อ วัดต้นเกว๋นซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งทางเหนือ

วัดอินทราวาส เดิมชื่อ วัดต้นเกว๋นซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งทางเหนือ

บทความ
0
60
พิมพ์นารา รัศมีดารา วัดอินทราวาส เดิมชื่อ วัดต้นเกว๋นซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งทางเหนือเรียกว่า ต้นป่าเกว๋น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2379 ตามประวัติวัดแจ้งว่า วัดนี้สร้างขึ้นประมาณ จ.ศ. 1218 หรือ พ.ศ.2399 สมัยพระเจ้ากาวิโลรส สุริยวงค์ เป็นเจ้าหลวงปกครองเมืองเชียงใหม่ วัดนี ...
สังคหธรรม ๔  เป็นธรรมช่วยจรรโลงโลก

สังคหธรรม ๔ เป็นธรรมช่วยจรรโลงโลก

บทความ
0
53
สังคหะวัตถุธรรม ๔ ประการ คือ - ทาน การให้ - ปิยวาจา การกล่าววาจาไพเราะ อันเป็นที่ตั้งแห่งความสามัคคี - อัตถจริยา การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนและผู้อื่น - สมานัตตตา การวางตนสม่ำเสมอในธรรม ในสถานการณ์นั้น ๆ ท่านกล่าวสังหคะวัตถุธรรมนี้ว่า เป็นดุจ "ลิ่มสลัก" ยึดให้ล้อรถติดกับดุมแล ...
พระมหาไพรวัลย์ กับทัศนะ “พระกราบเท้าแม่” เหมาะสมหรือไม่

พระมหาไพรวัลย์ กับทัศนะ “พระกราบเท้าแม่” เหมาะสมหรือไม่

บทความ
0
53
(12 ส.ค.58) พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ จากวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ ได้แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงกรณี ภาพพระกราบเท้าแม่ ที่ปรากฏในโลกโซเซียล โดยโพสต์ข้อความดังกล่าวระบุว่า "ก่อนอื่น อาตมาขอตั้งข้อสงสัยส่วนตัวก่อนว่า ทำไมวันแม่ทีหนึ่ง ต้องมีรูปพระที่ไปทำท่าทำทางกราบเท้าแม่ตัวเองออกมาโชว ...
ศีลธรรม ตามความหมายทางพุทธศาสนา

ศีลธรรม ตามความหมายทางพุทธศาสนา

บทความ
0
109
ศีลธรรม ตามความหมายทางพุทธศาสนา คำว่า "ศีลธรรม" แม้จะมีการให้ความหมายไปหลายๆ อย่าง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริบท สติปัญญา ประสบการณ์ และความมุ่งหมายของผู้แสดงนั้น ๆ แต่ท้ายสุด ศีลธรรม ต้องสรุปลงที่ความหมายในทางพุทธศาสนาที่ท่านประสงค์ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ท่านได้วางไว้ (คงไม่มีใครปฏิเสธนะ ...
ปฏิรูปสงฆ์ไทยผ่านประสบการณ์ดูสังเวชนียสถาน

ปฏิรูปสงฆ์ไทยผ่านประสบการณ์ดูสังเวชนียสถาน

บทความ
0
57
ปฏิรูปสงฆ์ไทยผ่านประสบการณ์ดูสังเวชนียสถาน Posted: 03 Aug 2015 03:14 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) ผมไปสังเวชนียสถานมา 2 ครั้งแล้วครับ เมื่อปี 2552 และ 2554 แต่ยังไม่เคยบวช หลายท่านบอกว่าไปบวชในที่เหล่านี้คงได้กุศลแรง แต่ผมก็ไม่สู้จะเห็นด้วย เพราะน่าจะอยู่ที่ใจมาก ...

HOME

Powered By : VeeZa