SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

รายงาน: เมื่อพุทธไทยขันติธรรมลด ม.67 ร่าง รธน.ซุกระเบิดเวลา

รายงาน: เมื่อพุทธไทยขันติธรรมลด ม.67 ร่าง รธน.ซุกระเบิดเวลา

บทความ
0
41
รายงาน: เมื่อพุทธไทยขันติธรรมลด ม.67 ร่าง รธน.ซุกระเบิดเวลา Posted: 26 Apr 2016 04:13 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) “แล้วต่อมาที่ผมโพสต์บอกว่า หากมีพระภิกษุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกระเบิดหรือถูกสังหารหนึ่งรูปต้องแลกกับการไปเผามัสยิดทิ้งไปหนึ่งมัสยิด โดยเริ่มตั้ง ...
เรื่องของการนับถือหรือไม่นับถือศาสนา

เรื่องของการนับถือหรือไม่นับถือศาสนา

บทความ
0
109
เรื่องของการนับถือศาสนา... ได้ยินได้ฟังหลายคนพูดว่า "ผม / ฉัน ไม่มีศาสนา หรือไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลย" ฟังดูแล้วอาจจะดูดี เป็นอิสระดี ไม่ยึดมั่น หรือยึดติดในศาสนาใด ศาสนาหนึ่ง จิตใจเป็นอิสระ ไม่มีข้อผูกมัด หรือกฎเกณฑ์อะไร ๆ กับชีวิตประจำวัน... จะ ยืน เดิน นั่ง นอน เที่ยว กิน ดื่ม ทำ พู ...
“ไม่มีใครอยู่เหนือกฎแห่งกรรม”  คำนี้ต้องอธิบาย

“ไม่มีใครอยู่เหนือกฎแห่งกรรม” คำนี้ต้องอธิบาย

บทความ
0
108
แท้จริงแล้ว คำพูดแบบนี้ "ไม่มีใครอยู่เหนือกฎแห่งกรรม" เป็นคำพูดที่ยังไม่ถูกต้องนัก (ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง) ต้องแยกแยะตอบ (วิภัชชพยากรณ์) เพราะพูดว่า "ไม่มีใคร" ก็ย่อมรวมหมายเอาบุคคลทั้งหมด ได้แก่ บุคคล ๘ จำพวก หรือ ๑๒ จำพวก คือ ๑. ทุคคติอเหตุกบุคคล (สัตว์ที่เกิดในอบายภูมิ ๔) ๒. สุคติอเห ...
คัมภีร์กฎแห่งกรรม 3 ชาติ

คัมภีร์กฎแห่งกรรม 3 ชาติ

บทความ
0
72
 Piyamat Bopim‎ศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม(วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี) คัมภีร์กฎแห่งกรรม 3 ชาติ ได้บันทึกไว้ว่า “สามีภรรยา " มีกรรมร่วมกันมา ไม่ว่าจะกรรมดี หรือกรรมชั่ว ถ้าไม่มีกรรม ร่วมกันมา ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้ " บุตรธิดา " คือ หนี้ ไม่ว่าจะเป็นทวงหนี้ หรือช ...
ตำนาน “ผจญมาร” ของพระพิมลธรรม วัดมหาธาตุฯ

ตำนาน “ผจญมาร” ของพระพิมลธรรม วัดมหาธาตุฯ

บทความ
0
104
เมื่อศิษย์ตถาคตต้องผจญกับมารน้อยใหญ่จนเกือบเพลี่ยงพล้ำ แต่ด้วยจิตมุ่งมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อนั้นจึงหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งปวง นั่นคือเรื่องราวของพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) เมื่อ 60 ปีก่อน ที่ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มบุคคลผู้มีมิจฉาทิฐิ พยายามกำจัดพ้นร่มกาสาวพัสตร์ แ ...
การสวดมนต์ กับการเยียวยารักษาโรค

การสวดมนต์ กับการเยียวยารักษาโรค

บทความ
0
74
Home B Manee การสวดมนต์ กับการเยียวยารักษาโรค รศ. จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การสวดมนต์เป็นเครื่องช่วยเหนี่ยวนำทำให้เกิดสมาธิ โดยผู้สวดต้องจดจ่ออยู่กับเสียงสวด เมื่อใจไม่ฟุ้งไปที่อื่นจึงเกิดสมา ...
ฆ่าตัวตาย เป็นบาปหรือไม่ ?

ฆ่าตัวตาย เป็นบาปหรือไม่ ?

บทความ
0
95
การบอกว่า "ฆ่าตัวตาย" ไม่บาป เพราะองค์แห่งการฆ่า ไม่ครบ คือ "องค์ว่าด้วย รู้ว่าสัตว์มีชีวิต (ปาณสัญญิตา)" ซึ่งมุ่งหมายเอาบุคคลอื่น หรือสัตว์อื่น ขาดไป/ แท้จริง แม้จะขาดองค์ข้อนี้ไป ก็ต้องถือว่า "บาป" ไม่อาจจะล่วงเลยความเป็นบาปไปได้ เพราะ ๑. คำว่า "บาป" แบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ๒ อย่าง คือ ...
‘คาถาพาหุงฯ’ บทสวดที่หลวงพ่อจรัญค้นพบจากความฝัน แล้วนำมาเผยแผ่

‘คาถาพาหุงฯ’ บทสวดที่หลวงพ่อจรัญค้นพบจากความฝัน แล้วนำมาเผยแผ่

บทความ
0
117
หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน ฝันถึงสมเด็จพระวันรัต วัดป่าแก้ว แห่งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระวันรัตบอกกล่าวว่า ผู้แต่งคาถาพาหุงนี้ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเองและใช้สวดเป็นประจำเวลาออกทำสงครามและมีชัยชนะครั้นสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชแห่งกรุงหงสาวดี  พระพุทธชัยมงคลคาถา หรือมักเรียกว่า พระคาถ ...
มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิต ปกติต้องการที่พึ่งทางใจในโลกนี้หรือโลกหน้า

มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิต ปกติต้องการที่พึ่งทางใจในโลกนี้หรือโลกหน้า

บทความ
0
81
Thai Ariyaskun มนุษย์ปกติต้องการที่พึ่งทางใจในโลกนี้หรือโลกหน้า "หากธรรมกายไม่เฟื่องฟู ศาสนาคริสต์อาจเฟื่องฟูในไทยแทน" คือเป็นปกติของมนุษย์ที่ต้องการที่พึ่งทางใจ ในโลกนี้หรือโลกหน้า ยิ่งมนุษย์ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตทำมาหากิน ไม่มีเวลาที่จะศึกษาธรรมอย่างลึกซึ้ง เ ...
อย่าก่อสังฆเภท

อย่าก่อสังฆเภท

บทความ
0
79
ตื่นเถิดชาวพุทธ - Wake Up Buddhist อย่าก่อสังฆเภท คณะสงฆ์เถรวาทในประเทศไทยแต่เดิมเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกัน ต่อมาในยุคต้นรัตนโกสินทร์เมื่อได้เกิด “ธรรมยุติกนิกาย” ขึ้นแยกจากคณะสงฆ์เดิม คณะสงฆ์ไทยแต่เดิมจึงเรียกว่า “มหานิกาย” >>ในประเทศศรีลังกาและกัมพูชามีคณะ ...
คนไทยยุคใหม่ขาดขันติธรรมทางศาสนา ขาดปัญญา

คนไทยยุคใหม่ขาดขันติธรรมทางศาสนา ขาดปัญญา

บทความ
0
81
Thai Ariyaskun คนไทยยุคใหม่ขาดขันติธรรมทางศาสนา ขาดปัญญา เอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าการตั้งสังฆราชจะออกมารูปแบบใดก็ตาม จะทำให้ชาวพุทธในประเทศไทยแตกแยก ไม่สามัคคีกันได้อีกต่อไป ตอนนี้ผมคิดว่าไม่ว่าการตั้งพระสังฆราชจะออกมารูปแบบใด คนไทยก็จะแตกแยกกันถึงที่ ...
“ฆ่าแม่ตนเอง..เพราะลัทธิผิดเป็นมิจฉาทิฎฐิ..และ..การปฏิวัติรุนแรง”…!!!

“ฆ่าแม่ตนเอง..เพราะลัทธิผิดเป็นมิจฉาทิฎฐิ..และ..การปฏิวัติรุนแรง”…!!!

บทความ
0
100
สมาน ศรีงาม "ฆ่าแม่ตนเอง..เพราะ..ลัทธิผิดมิจฉาทิฎฐิ..และ..การปฏิวัติรุนแรง"...!!! "ลัทฺธิผิดมิจฉาทิฎฐิ..ปฏิวัติรุนแรง..ทำให้คุณธรรมหมดสิ้นลูกต้องฆ่าแม่ตนเอง..ทำกรรมหนักที่สุด คือ อนันตริยธรรม ตกนรกหมกไหม้ ไม่ได้ผุดได้เกิด"...!!! "ศาสนาพุทธ..และ..การปฏิวัติสันติเท่านั้นที่ม ...

HOME

Powered By : VeeZa