Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

ชีวิตแสนทึ่งของ “เจ็ต ลี” พระเอกกังฟูที่โด่งดังทั่วโลก

ชีวิตแสนทึ่งของ “เจ็ต ลี” พระเอกกังฟูที่โด่งดังทั่วโลก

บทความ
0
31
สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ชีวิตแสนทึ่งของ "เจ็ต ลี" พระเอกกังฟูที่โด่งดังทั่วโลก กับจุดเปลียนชีวิตหลังหันมาศึกษาธรรมะในพุทธศาสนา จนกลายเป็นฮีโร่ตัวจริงนอกจอ อ่านเรื่องราวเต็ม ๆ ที่:http://www.trueplookpanya.com/true/webboard_detail.php…: ------------------------------------------- ...
วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak)

วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak)

บทความ
0
38
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย วัน วิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการ ...
บทความเนื่องในวันวิสาขบูชา : พระพุทธเจ้าที่เราไม่รู้จัก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

บทความเนื่องในวันวิสาขบูชา : พระพุทธเจ้าที่เราไม่รู้จัก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

บทความ
0
33
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ บทความเนื่องในวันวิสาขบูชา พระพุทธเจ้าที่เราไม่รู้จัก เมื่อถึงวันวิสาขบูชาในแต่ละปี ก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งใหญ่กันทีหนึ่ง และกิจกรรมวันวิสาขะนี้ ดูจะได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของชาวพุทธมากกว่ากิจกรรมในวันสำคัญทาง ศาสน ...
เปิดมุมมอง “ลูกเทพ“ การตลาดคุณไสย งมงายตามกระแส?

เปิดมุมมอง “ลูกเทพ“ การตลาดคุณไสย งมงายตามกระแส?

บทความ
0
39
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ เขามาขอสัมภาษณ์ก็เลยให้สัมภาษณ์ไปตามนี้ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ผู้สำเร็จเปรียญ 9 ประโยค จากวัดสร้อยทองอารามหลวง เห็นว่าปรากฎการณ์ลูกเทพคือสิ่งที่บอกว่าคนไทยกับเรื่องงมงายไม่มีวันแยกจาก กันได้ "พุทธกับเรื่องแบบนี้ ไปด้วยกันไม่ได้นะโยม ต้ ...
เล่าเรื่องเจดีย์

เล่าเรื่องเจดีย์

บทความ
0
49
พุทธสามัคคี @ เล่าเรื่องเจดีย์ @ >> เจดีย์เป็นพุทธสถานอันเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธแต่โบราณจวบจนปัจจุบัน จากบันทึกของพระถังซัมจั๋ง ซึ่งได้จาริกไปอินเดียเมื่อ 1,400 ปีที่แล้ว กล่าวว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดรูปแบบของเจดีย์ในเบื้องต้น ด้วยการทรงนำจีวร สังฆา ...
ข้อแนะนำ กรณีการเก็บภาษี พระ หรือเก็บภาษีวัด

ข้อแนะนำ กรณีการเก็บภาษี พระ หรือเก็บภาษีวัด

บทความ
0
34
กรณีการเก็บภาษี พระ - วัด แนะนำว่า : - เก็บภาษี วัด น่าจะมีแนวทางที่ดีกว่านี้ คือ - ออกเป็น กฎ หรือระเบียบของมหาเถรสมาคมไปเลยว่า วัดที่มีรายได้ เท่านั้นเท่านี้ ควรแบ่งรายได้เท่านั้น เท่านี้ ไปสร้างสาธารณะประโยชน์ ต่าง ๆ เช่น - สร้างโรงทาน ตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการแก่สังคมที่ยากไร้ อย่าง ...
เก็บภาษีพระ-วัด ในทัศนะพระมหาอภิชาติ ปุณณจนฺโท วัดเบญจมบพิตร

เก็บภาษีพระ-วัด ในทัศนะพระมหาอภิชาติ ปุณณจนฺโท วัดเบญจมบพิตร

บทความ
0
67
อาตมาภาพ พระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท ป.ธ.๗ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องกิจการพระพุทธศาสนา ที่มีโยม ไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธาน กรณีเก็บภาษีพระและวัดในพระพุทธศาสนา ถ้าท่านสามารถชงเรื่องให้รัฐบาลยอมรับสิ่งที่อาตมาจะเสนอ ...
พุทธศาสนาต่างหากที่กลับเป็นประโยชน์ต่อชาติ

พุทธศาสนาต่างหากที่กลับเป็นประโยชน์ต่อชาติ

บทความ
0
34
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ แม้ดูเหมือนว่าชาติมีหน้าที่ปกปักรักษาพุทธศาสนา แต่ในความเป็นจริงพุทธศาสนาต่างหากที่กลับเป็นประโยชน์ต่อชาติ แม้พุทธศาสนาจะถูกยกให้เป็นสิ่งล้ำเลิศน่าเทิดทูน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อผู้คนจะได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวและเกาะติดกันเป็นชาติได้ น่ ...
แรงงานหรือข้าทาส ? พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

แรงงานหรือข้าทาส ? พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

บทความ
0
48
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ   แรงงานหรือข้าทาส ? วันนี้ เป็นวันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ เมื่อเช้าอาตมาได้รับนิมนต์ให้เป็นองค์แสดงธรรม ที่จริงเตรียมหัวข้อธรรมไปอีกเรื่องหนึ่ง ว่าจะพูดเรื่องของขันติ เพราะเห็นว่า ธรรมข้อนี้ เป็นสิ่งที่ชาวพุทธจำต้องปรารถนามากหน่อย ในสภาวะการณ์อั ...
ความสัมพันธ์ของผู้นำฝ่ายรัฐกับฝ่ายสงฆ์

ความสัมพันธ์ของผู้นำฝ่ายรัฐกับฝ่ายสงฆ์

บทความ
0
32
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ความสัมพันธ์ของผู้นำฝ่ายรัฐกับฝ่ายสงฆ์ อย่างไรก็ตาม อีกปัจจัยหนึ่งที่มองข้ามไปมิได้ก็คือ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้นำฝ่ายรัฐกับผู้นำฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส นอกจากจะเป็นพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ...
บทเรียนจากเนปาล

บทเรียนจากเนปาล

บทความ
0
32
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ บทเรียนจากเนปาล เมื่อไม่กี่วันมานี้ มีเหตุการณ์อันน่าสลดใจ เกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ที่นำความสูญเสียทั้งทางด้านทรัพย์สินและชีวิตมาให้แก่ผู้คนที่นั่น อย่างยากที่จะทำใจยอมรับได้ อาตมาทราบว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงนาทีนี้มีผู้เสีย ...
กรณีดราม่าเนปาล เป็นผลแห่งการกระทำหรือไม่ ?

กรณีดราม่าเนปาล เป็นผลแห่งการกระทำหรือไม่ ?

บทความ
1
50
กรณีภัยพิบัติที่เกิดกับเนปาลขณะนี้... มีหลายคนหลายท่านได้โพสท์แสดงความเห็นและได้ยกภาพการฆ่าสัตว์เป็นแสน ๆ ตัว เพื่อบูชายัญของชาวเนปาลนั้น... ว่าอาจเป็นสาเหตุหรือต้นเหตุของการเกิดภัยพิบัติ(แผ่นดินไหว) ทำนองว่าเป็นผลแห่งการกระทำนั้น...ฯ ซึ่งในกรณีนี้ ก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย อ ...

HOME

Powered By : VeeZa