Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

สายลมที่เปลี่ยนไป ?

สายลมที่เปลี่ยนไป ?

บทความ
0
10
"สายลมที่เปลี่ยนไป" มันกำลังสื่อถึงอะไร ? มันกำลังสื่อถึงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ บางสิ่งไปแล้วไปเลย บางสิ่งหมุนเวียนกลับมาใหม่, ทุกสิ่งทุกอย่าง หมุนเวียนเป็นวงกลม จากจุดเริ่มต้น ไปจุดท่ามกลาง ไปจุดสุดท้าย แล้วเริ่มต้นใหม่....เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป....เจริญขึ ...
มือที่มองไม่เห็น เป็นเหตุหรือไม่ ?

มือที่มองไม่เห็น เป็นเหตุหรือไม่ ?

บทความ
0
13
มือ ที่แปลกปลอม มือที่ไม่ต้องการ แต่สอดเข้ามา มือมืด มือที่ทุกคนไม่อยากเจอ มือบ่อนทำลาย.....ทุกคนโทษว่าเป็นมือที่ 3 แต่บางครั้ง...เจ้ามือที่ 1 มือที่ 2 ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน.... อาจสร้างความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้เจ้ามือที่ 3 เข้ามาทำลาย หรือสร้างความเสียหายได้..... อุทาหรณ์ เรื่อง ตาอิ ...
มนุษย์ที่ถูกโปรแกรมเหมือนหุ่นยนต์

มนุษย์ที่ถูกโปรแกรมเหมือนหุ่นยนต์

บทความ
0
12
ในโลกยุคใหม่ ยุคข้อมูลข่าวสาร ยุคดิจิตอล ยุคไซเบอร์ ยุคที่บุคคลกระทำกรรมที่มองไม่เห็น คือ ไม่แสดงออกมาทางภายนอกร่างกาย แต่ทำในใจ คือเป็นมโนกรรม บุคคลใช้ความคิดมากขึ้น ใช้สมองมากขึ้นเพื่อคิดค้นหาวิธีแปลก ๆ ใหม่ ๆ ซึ่งท้าทายความสามารถของมนุษย์ และสิ่งหนึ่งก็คงไม่หนีเรื่องหุ่นยนต์ ซึ่งเ ...
หัวใจของพระพุทธศาสนา

หัวใจของพระพุทธศาสนา

บทความ
0
16
ธรรมอันเป็นดุจหัวใจของพระพุทธศาสนา อาจจะกล่าวได้หลาย ๆ อย่าง แล้วแต่จะกล่าวในแง่ใด ส่วนใด โดยทั่วๆ ไป ก็จะเคยได้ยินว่า - ทำความดี - ละเว้นความชั่ว - ทำใจให้หมดจดผ่องแผ้ว จัดว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา  ...แต่เมื่อว่าโดยวิธีปฏิบัติแล้ว ทำความดี ต้องทำอย่างไร  ละเว้นความ ...
มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง คืออะไร

มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง คืออะไร

บทความ
0
185
คำว่า มัชฌิมาปฏิปทา แยกออกเป็น 2 คำ คือ มัชฌิมา+ปฏิปทา, มัชฌิมา แปลว่า กลาง, สายกลาง, ระหว่างกลาง ไม่ตกไปข้างใดข้างหนึ่ง, คำว่า ปฏิปทา แปลว่า ทางเดิน ทางดำเนิน หรือ ข้อปฏิบัติ. เมื่อรวมกันจึงได้ความหมายว่า "ทางสายกลาง หรือ ข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลาง" ฯ คำว่า "มัชฌิมาปฏิปทานี้" เป็นคำที่ ...
จ่ายมาแล้วจะพาไปหาพุทธเจ้า

จ่ายมาแล้วจะพาไปหาพุทธเจ้า

บทความ
0
12
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ จ่ายมาแล้วจะพาไปหาพุทธเจ้า อาตมาเพิ่งได้เห็นข่าวของสามเณรรูปหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็น "หลวงปู่ครูบาพรหมมุนี ศรีสัตนาคนาคาธิบดี" (ชื่อจะยาวไปไหน) และมีคุณวิเศษสามารถติดต่อพูดคุยกับพระพุทธเจ้าได้ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ ซึ่งถูกแชร์อยู่ในโลกออนไลน์ ...
สัทธรรมปฏิรูป ?

สัทธรรมปฏิรูป ?

บทความ
0
8
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ สัทธรรมปฏิรูป ? ในการเสวนาครั้งนั้น อาตมาได้ตอบคำถามที่ว่า สัทธรรมปฏิรูป จะทำให้เกิดวิกฤตศรัทธา ได้จริงหรือไม่ โดยทรรศนะของอาตมาแล้ว อาตมามองว่า สำหรับสังคมไทย เรื่องสัทธรรมปฏิรูป ไม่ได้เป็นสาเหตุที่จะทำเกิดวิกฤตทางศรัทธาของชาวพุทธเลย เพราะในสัง ...
ญี่ปุ่นจัดเทศกาลแห่ลึงค์ประจำปี

ญี่ปุ่นจัดเทศกาลแห่ลึงค์ประจำปี

บทความ
0
15
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ลัทธิ การบูชาอวัยวะเพศนั้น ดูจะเป็นที่นิยมกันในหลายที่ ไม่เฉพาะแค่ญี่ปุ่นเท่านั้น ในอินเดีย หรือเหล่าประเทศ ที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ก็มีพิธีกรรมในลักษณะนี้ และน่าจะเก่าแก่กว่าที่ญี่ปุ่นด้วยซ้ำไป การบูชาอวัยวะเพศ ของพราหมณ์-ฮินดู ค่อน ...
เสนอรัฐไม่ควรออกกฎหมายมาควบคุมศาสนา

เสนอรัฐไม่ควรออกกฎหมายมาควบคุมศาสนา

บทความ
0
10
นิทรรศการการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาปัญหาพระพุทธศาสนาในไทย ระบุวัดพระธรรมกาย ไม่ใช่ปัญหาหลักแบบที่ถูกสังคมกล่าวโทษ เพราะการตีความคำสอนที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติ และเสนอว่าศาสนา ควรเป็นอิสระจากการกำกับควบคุมของรัฐ นักวิชาการอิสระด้านปรัชญาศาสนา และพระนักคิดนักเขียน ย้ำว่า ...
พุทธศาสนากับประชาธิปไตย ในทรรศนะของอาจารย์ไพศาล วิสาโล

พุทธศาสนากับประชาธิปไตย ในทรรศนะของอาจารย์ไพศาล วิสาโล

บทความ
0
25
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พุทธศาสนากับประชาธิปไตย ในทรรศนะของอาจารย์ไพศาล วิสาโล อาตมาคิดว่าการนับพระพุทธศาสนาของคนไทย โดยเฉพาะก็ชนชั้นกลางนี่ ต้องปรับตัวมาก เพราะตอนนี้สังคมมีความเปลี่ยนแปลงเยอะ บ้านเมืองกำลังเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น แม้แต่พระพุทธศาสนาก็ต้องปรับตัวให้สอ ...
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร ?

พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร ?

บทความ
0
14
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ  พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร ? ที่จริงการเกิดขึ้นมาของพระพุทธศาสนา เป็นการสวนกระแสศาสนา ฝ่าวงล้อมสังคมอยู่แล้วในตัวตั้งแต่ต้น เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติ มนุษย์ในดินแดนนั้นถูกครอบไว้ภายใต้แนวคิดความเชื่อถือและระบบสังคมอันยึด แน่นภายใต้การบันดาล ...
มองพระเพื่อนบ้านแล้วหันมามองพระบ้านเรา

มองพระเพื่อนบ้านแล้วหันมามองพระบ้านเรา

บทความ
0
13
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ มองพระเพื่อนบ้านแล้วหันมามองพระบ้านเรา ในช่วงหัวเลี่ยวหัวต่อของการเดินหน้าทำงานในการปฏิรูปพระพุทธศาสนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่กำลังจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคณะสงฆ์กับคณะกรรมการชุดนี้ ตลอดจนถึงชาวบ้านที่เห็นดีเห็นงามกับการปฏิรูป อย่างยากที่จะห ...