Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

วิชาศีลธรรม โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

วิชาศีลธรรม โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

บทความ
0
42
เรายังควรสอนศีลธรรมในสถาบันการศึกษาหรือไม่? ผมคิดว่าควรอย่างยิ่งทีเดียว แต่ก่อนจะคุยกันเรื่องนี้ต่อไป ต้องแน่ใจก่อนว่า เราเข้าใจคำว่า "ศีลธรรม" ตรงกันหรือไม่ "ศีลธรรม" ในความหมายที่แท้จริงคือความคิดและความรู้สึกที่เกี่ยวกับคนอื่น สัตว์อื่น และสิ่งอื่น คือไม่ใช่ความคิดที่เกี่ยวกับประโยชน ...
การ “ฆ่าตัวตาย” เป็น “บาป” หรือเป็น “สิทธิ์”

การ “ฆ่าตัวตาย” เป็น “บาป” หรือเป็น “สิทธิ์”

บทความ
0
60
แนวคิดเรื่อง "การมีสิทธิที่จะฆ่าตัวตาย" อาจจะมีหลายมุมมองที่หลายมิติ ในทางพุทธศาสนาไม่ได้เน้นการมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์... แท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกัน เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้กัน ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาเป็นเอกเทศ โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมาก่อน... ชีวิตของมนุษย์ก็ ...
‘ปูติน’ศรัทธาพระพุทธศาสนา…ไม่แสดงตน

‘ปูติน’ศรัทธาพระพุทธศาสนา…ไม่แสดงตน

บทความ
0
89
‘ปูติน’ศรัทธาพระพุทธศาสนา...ไม่แสดงตน 'ปูติน'ศรัทธาพระพุทธศาสนา...แต่ไฉนไม่กล้าแสดงตัว ประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ ย้อนรอยไกลถึง 'เนห์รู' : : ร.ท.บรรจบ บรรณรุจิ อดีตอาจารย์จุฬาฯ อาจารย์พิเศษ มจร รายงาน               @ แทบไม่น่าเชื่อครับว่า  (พระมหาชาตรี เหมพันธ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา ...
กรณีเรื่องนางภิกษุณี จะให้บวชในไทย ได้หรือไม่ได้ ?

กรณีเรื่องนางภิกษุณี จะให้บวชในไทย ได้หรือไม่ได้ ?

บทความ
0
49
กรณีเรื่องนางภิกษุณี จะให้บวชในไทย ได้หรือไม่ได้ ? ควรจะแยกเป็น ๒ นัย นะครับ หนึ่ง ก็คือ สำหรับในประเทศไทย ถ้ายึดโดยวินัยบัญญัติ การบวชหญิงให้เป็นภิกษุณี จะต้องมีองค์ประกอบหลัก ๆ ๒ อย่าง คือ ๑.) หญิงที่จะได้บวชเป็นภิกษุณีต้องบวชเป็นสามเณรีก่อน แล้วหลังจากนั้นต้องประพฤติตนเป็นสิ ...
ธรรมชาติของมนุษย์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม

ธรรมชาติของมนุษย์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม

บทความ
0
87
ธรรมชาติของมนุษย์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารควรเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ รวมทั้งบุคคลที่อยู่รอบข้างและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อการบริหารงานจะได้เป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ โดยธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างไร เกิดมาพร้อมที่จะเป็นคนดีหรือคนชั่ว หรือไม่ดี ไม่ชั่ว แต่มาดี ชั่ว เพราะการอบรมเลี้ยงด ...
แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม

แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม

บทความ
0
118
แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม แนวคิด หลักการ ทฤษฏี รวมทั้งหลักคำสอนทางศาสนาต่างๆ มีอยู่มากมาย ผู้บริหารควรศึกษาน้อมนำมาพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติตนและการดำเนินงาน หลักคำสอนที่จะนำมาพอเป็นตัวอย่างต่อไปนี้มีทั้งจากคำสอนทางศาสนา หลักปรัชญา แนวคิดของนักปราชญ์ทั้งในอดีตกาล และแนวใหม่ ...
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

บทความ
0
60
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม สิ่งที่น่าสนใจในอันดับต่อไปคือ จริยธรรมเกิดขึ้น ได้อย่างไร ต้นกำเนิดของจริยธรรมที่เป็นแหล่งที่มาที่สำคัญของจริยธรรมด้วย เพราะวรรณคดีเป็นที่รวบรวมแนวคิดทางจริยธรรม ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดจริยธรรม ดังรายละเอียดที่กล่าวต่อไปนี้ แ ...
ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม

บทความ
0
95
ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม คำว่า”คุณธรรมจริยธรรม” นี้ เป็นคำที่คนส่วนใหญ่จะกล่าวควบคู่กันเสมอ จนทำให้เข้าใจผิดได้ว่า คำทั้งสองคำมีความหมายอย่างเดียวกันหรือมีความหมายเหมือนกัน แท้ที่จริงแล้วคำว่า “คุณธรรม” กับคำว่า”จริยธรรม” เป็นคำแยกออกได้ 2 คำ และมีความหมายแตกต่างกันคำว่า “ คุณ” แปลว่า ...
จาณักยะ : จอมปราชญ์แห่งชมพูทวีป

จาณักยะ : จอมปราชญ์แห่งชมพูทวีป

บทความ
0
229
จาณักยะ : จอมปราชญ์แห่งชมพูทวีป เห็นปุ๊บก็คว้าหมับไปจ่ายตังค์เลยครับเล่มนี้ โดยตอนที่ซื้อไม่ได้ดูหรอครับว่า ใครเป็นคนเขียน? หรือว่าพิมพ์ออกมาในปีไหน? :P ... จนกระทั่งอ่านไปหน่อยหนึ่งแล้วรู้สึกว่าภาษามันเก๊าเก่าชอบกล เก้าะเลยย้อนกลับไปมาดูซะหน่อยว่าใครเป็นคนเขียน :D ... ซึ่งผู้เขียนค ...
ชีวิตแสนทึ่งของ “เจ็ต ลี” พระเอกกังฟูที่โด่งดังทั่วโลก

ชีวิตแสนทึ่งของ “เจ็ต ลี” พระเอกกังฟูที่โด่งดังทั่วโลก

บทความ
0
40
สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ชีวิตแสนทึ่งของ "เจ็ต ลี" พระเอกกังฟูที่โด่งดังทั่วโลก กับจุดเปลียนชีวิตหลังหันมาศึกษาธรรมะในพุทธศาสนา จนกลายเป็นฮีโร่ตัวจริงนอกจอ อ่านเรื่องราวเต็ม ๆ ที่:http://www.trueplookpanya.com/true/webboard_detail.php…: ------------------------------------------- ...
วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak)

วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak)

บทความ
0
48
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย วัน วิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการ ...
บทความเนื่องในวันวิสาขบูชา : พระพุทธเจ้าที่เราไม่รู้จัก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

บทความเนื่องในวันวิสาขบูชา : พระพุทธเจ้าที่เราไม่รู้จัก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

บทความ
0
50
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ บทความเนื่องในวันวิสาขบูชา พระพุทธเจ้าที่เราไม่รู้จัก เมื่อถึงวันวิสาขบูชาในแต่ละปี ก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งใหญ่กันทีหนึ่ง และกิจกรรมวันวิสาขะนี้ ดูจะได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของชาวพุทธมากกว่ากิจกรรมในวันสำคัญทาง ศาสน ...

HOME

Powered By : VeeZa