เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

คำว่า “แพะรับบาป” ไม่มีในพุทธศาสนา

คำว่า “แพะรับบาป” ไม่มีในพุทธศาสนา

VeeZa, บทความ, ปกิณกะ
0
82
โดยหลักการของพุทธศาสนาแล้ว ไม่มีอะไรเป็นแพะ...มันมีเหตุ-ผลของมันมาแล้ว...เพียงแต่เราตามหาเหตุ มันไม่พบเท่านั่นเอง...เพราะเหตุมันอาจอยู่ไกล (ทูเรนิทาน..อดีตชาติ) ...หรือเหตุไม่ไกล (อวิทูเรนิทาน) แต่เราลืมไปแล้ว...ว่าเราได้ทำกรรมอันเป็นอกุศลอะไรไว้...// แต่เรื่องนี้ในทางพุทธศาสนา จะไม่น ...
จากอังกฤษถึงอุบลราชธานี จากฮิปปี้สู่วิถีสมณะ

จากอังกฤษถึงอุบลราชธานี จากฮิปปี้สู่วิถีสมณะ

บทความ
0
87
สาขาวัดหนองป่าพง     จากอังกฤษถึงอุบลราชธานี จากฮิปปี้สู่วิถีสมณะ ชีวิตของเจเรมี ฮอร์เนอร์ เปรียบเสมือนเม็ดบัวที่ก่อกำเนิดและบ่มเพาะตัวอยู่ที่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของประเทศอังกฤษ แต่เพราะสภาพแวดล้อมไม่พร้อมให้ผลิบาน เจเรมีผู้ตั้งคำถามถึงปรัชญ ...
สมเด็จพระสังฆราช:พระสงฆ์อยู่เหนือการเมือง นำการเมือง?

สมเด็จพระสังฆราช:พระสงฆ์อยู่เหนือการเมือง นำการเมือง?

การเมือง, บทความ
0
75
สมเด็จพระสังฆราช:พระสงฆ์อยู่เหนือการเมือง นำการเมือง? Posted: 04 Jan 2017 05:01 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) ปราชญ์ทางพุทธศาสนาไทย อย่างเช่นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พยายามอธิบายว่า พระสงฆ์ไทย “อยู่นอก” และ “อยู่เหนือ” การเมือง เพราะพระสงฆ์ไทยไม่ได้มี ...
*ไม่มีคำว่า “บังเอิญ” ในทางพุทธศาสนา

*ไม่มีคำว่า “บังเอิญ” ในทางพุทธศาสนา

บทความ
0
168
Matt Sopit *ไม่มีคำว่า "บั ง เ อิ ญ" ในทางพุทธศาสนา หากศึกษาเรื่องธรรมะดี ๆ จะเข้าใจว่า ไม่มีคำว่า "บังเอิญ" ใด ๆ ทั้งสิ้น "กรรม" นี้แม่นยำยิ่งกว่าเรด้าตรวจจับของนาซ่า พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า "เราเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน น้ำตาที่เสียจากความพลัดพรากจากค ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๘

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๘

บทความ, พุทธธรรม
0
68
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๘ ๗๓. สิ่งที่ขอร้องหรือปรารถนาให้เป็นไปอย่างใจไม่ได้               "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ อย่างเหล่านี้ อันสมณะ หรือพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกไม่พึงได้ คือ ๑. ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา อย่าได้แก่เลย ๒. ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา อย ...
ปีใหม่นี้…มารู้จัก’สัจจะแห่งชีวิต’กันเถอะ! : โดย ไพรัช วรปาณิ

ปีใหม่นี้…มารู้จัก’สัจจะแห่งชีวิต’กันเถอะ! : โดย ไพรัช วรปาณิ

0
114
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 นี้ นอกจากการส่ง ส.ค.ส.ระลึกถึงเพื่อนฝูงซึ่งกันและกันแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนปรารถนาจะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ญาติมิตรและแฟนๆ “มติชน” ด้วยใจ ก็คือ ส.ค.ส. “ธรรมะ” เพื่อให้ทุกท่านได้ “รู้” ซึ้งถึง “สัจจะแห่งชีวิต” หรือความจริงที่ทำให้บุคคลรู้จักห่างไกลจา ...
เปิดมุมมอง…พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ “พุทธศาสนา” ในโลกตะวันตก

เปิดมุมมอง…พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ “พุทธศาสนา” ในโลกตะวันตก

บทความ, สังคม
0
118
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) วิทยากรในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ เป็นชาวเนปาล บวชสามเณรที่เนปาล และอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระอุปั ...
ธรรมวันนี้ “พรปีใหม่…สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม”

ธรรมวันนี้ “พรปีใหม่…สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม”

ธรรมวันนี้ "พรปีใหม่...สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม" “พระพุทธเจ้าตรัสว่า มนุษย์สามารถหาความสุขที่ประณีตกว่าการบำเรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ความสุขแบบนั้น ท่านเรียกว่า เป็นความสุขที่ประณีตขึ้น ซึ่งมีลักษณะสำคัญ คือเป็นอิสระ มนุษย์มีความสุขได้ โดยลำพั ...
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์: ศาสนาในพื้นที่สาธารณะใหม่

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์: ศาสนาในพื้นที่สาธารณะใหม่

การเมือง, บทความ
0
81
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์: ศาสนาในพื้นที่สาธารณะใหม่ Posted: 01 Jan 2017 04:45 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) ผมได้รับโอกาสที่ดีมากในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านพระมหาบุญช่วย สิรินุธโธ และคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมช ...
คำสอน “โป้งรวย” เสียเงิน เพิ่มกิเลส ทำลายพุทธศาสนา

คำสอน “โป้งรวย” เสียเงิน เพิ่มกิเลส ทำลายพุทธศาสนา

บทความ, สังคม
0
118
กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับ คำว่า จงรวย ขอให้รวย หรือโป้งรวย อย่างนี้ถือว่าเป็นคำสาปแช่งได้หรือเปล่า ครับ เพราะไม่ใช่คำที่ทำให้ละ มีแต่ความติดข้องครับ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระมหาปชาบดีโคตมีว่า การจะตัดสินว่า ธรรมใดเป็นพ ...
ชิงดำ !  สองสมเด็จ “ธรรมยุต” จ่อคว้าสังฆราช  หลังสมเด็จช่วง “ร่วง” จากบัญชีแรก !

ชิงดำ ! สองสมเด็จ “ธรรมยุต” จ่อคว้าสังฆราช หลังสมเด็จช่วง “ร่วง” จากบัญชีแรก !

บทความ
0
240
ชิงดำ ! สองสมเด็จ "ธรรมยุต" จ่อคว้าสังฆราช หลังสมเด็จช่วง "ร่วง" จากบัญชีแรก ! ซ้าย : สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ขวา : สมเด็จพระวันรัต (จุนฑ์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร จากการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านร่าง พรบ.คณะสงฆ์ ...
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์กับความตอกยํ้าเผด็จการทางทหาร

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์กับความตอกยํ้าเผด็จการทางทหาร

ข่าว, บทความ
0
77
Phra Narong Sangkhawichit ...พระราชบัญญัติคณะสงฆ์กับความตอกยํ้าเผด็จการทางทหาร ...การคณะสงฆ์ที่ตกเป็นเครื่องมือของรัฐเสมอมา.... 1. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 นั้น ถือกำเนิดในสมัยรัฐบาลเผด็จการทหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 2.พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2535 ออก ...

HOME

Powered By : VeeZa