เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

เรื่อง “เหตุแห่งอุปมา ๓ ข้อ ที่มุ่งพระทัยมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตและจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้ “

เรื่อง “เหตุแห่งอุปมา ๓ ข้อ ที่มุ่งพระทัยมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตและจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้ “

บทความ, พุทธธรรม
1
39
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย   วันนี้วันพระ อรุณธรรมยามเช้า วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง "เหตุแห่งอุปมา ๓ ข้อ ที่มุ่งพระทัยมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตและจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้ ...
เราช่วยกันทำอะไรอยู่ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เราช่วยกันทำอะไรอยู่ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
32
ทองย้อย แสงสินชัย เราช่วยกันทำอะไรอยู่ ---------------------- เวลาอ่านหนังสือ ผมมักถือดินสอไว้ด้วย ถ้าอ่านไปเจอข้อความอะไรที่ประทับใจ หรือน่าสังเกต ผมก็จะเอาดินสอขีดเส้นใต้ข้อความนั้นไว้ ผมไม่ได้ติดใจว่าจะต้องย้อนกลับไปอ่านข้อความนั้นอีก แต่ที่แน ...
พุทธศาสนาที่เป็นเครื่องมือรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ

พุทธศาสนาที่เป็นเครื่องมือรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ

บทความ
0
43
จากซ้าย-สุรพศ ทวีศักดิ์, พิพัฒน์ พสุธารชาติ และวิจักขณ์ พานิช Posted: 13 Mar 2018 09:29 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) พุทธไทย 1 ใน 3 สถาบันหลัก เครื่องมือรัฐในการสร้างอำนาจนำทางวัฒนธรรมให้แก่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย กับแนวคิดการแยกศาสนาออกจากรัฐ ...
ครูกับศิษย์ ตามแนวคิดของคนโบราณ

ครูกับศิษย์ ตามแนวคิดของคนโบราณ

บทความ
0
44
ทองย้อย แสงสินชัย ครูกับศิษย์  ---------------------------- ตามแนวคิดของคนโบราณ .............. เมื่อวันก่อน ได้อ่านข้อความที่นักเรียนบาลีท่านหนึ่งเรียกอาจารย์ผู้สอนบาลีท่านหนึ่งว่า “อาจารย์พ่อ” อ่านแล้วรู้สึกชุ่มชื่นในหัวใจ คนโบราณท่านว่าห ...
เรามาผิดทาง โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เรามาผิดทาง โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
122
ทองย้อย แสงสินชัย เรามาผิดทาง --------------- ผมเห็นภาพสามเณรรูปหนึ่ง สอบบาลีไม่ผ่าน นั่งกอดเข่าหน้าเศร้า เห็นแล้วรู้สึกสงสารอย่างยิ่ง แล้วก็สงสัยอย่างยิ่งว่าเราจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีถูกทางหรือผิดทางกันแน่ การศึกษาชนิดไหนกันที่มี ...
เป็นหมอ ไม่รักษาไข้ เป็นทำไม โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เป็นหมอ ไม่รักษาไข้ เป็นทำไม โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
45
ทองย้อย แสงสินชัย  เป็นหมอ ไม่รักษาไข้ เป็นทำไม -------------------------------- พระคุณท่านรูปหนึ่งเขียนปัญหามาถามผม ดังข้อความต่อไปนี้ .............. 1. มีโยมเข้าไปนั่งอยู่ในโบสถ์เวลาพระทำสังฆกรรม จัดเป็นวิบัติแบบไหน ในวิบัติ 4 2. การใช้ภาษา ...
เรียนบาลีเพื่อทำงานบาลี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เรียนบาลีเพื่อทำงานบาลี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
39
ทองย้อย แสงสินชัย    เรียนบาลีเพื่อทำงานบาลี ------------------------- สมัยก่อน การสอบบาลีในเมืองไทยใช้วิธีสอบแบบแปลปากเปล่า วิธีการคือมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยพระเถระผู้ทรงภูมิรู้ มีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธาน ทำหน้าที่สอบ นักเรียนที่จะส ...
การพิทักษ์จารีตของพุทธเถรวาทไทยผ่านการเรียนบาลี

การพิทักษ์จารีตของพุทธเถรวาทไทยผ่านการเรียนบาลี

บทความ, สังคม
0
37
Posted: 08 Mar 2018 11:19 PM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) เจษฎา บัวบาล   บาลีเป็นภาษาหนึ่งที่ถูกเชื่อว่าผู้เรียนจะทำหน้าที่รักษาพุทธพจน์หรือพุทธศาสนาเถรวาทไว้ได้ แต่การเรียนบาลีในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของรัฐซึ่งจัดการแบบรวมศูนย์ได้กลายเป็นเคร ...
วันแรม ๙ ค่ำเดือน ๔ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ  เรื่อง ” กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ”

วันแรม ๙ ค่ำเดือน ๔ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ  เรื่อง ” กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ”

บทความ
0
73
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ วันแรม ๙ ค่ำเดือน ๔ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ  เรื่อง " กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ" อันมีเนื้อ ความดังนี้ คุณธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ คนทุกคนจำเป็นต้องฝึกให้มีใ ...
วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๔  ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง ไตรลักษณ์

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๔  ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง ไตรลักษณ์

บทความ
0
39
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า วันนี้วันพระ คิดดี พูดดี ทำดี วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๔  ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง ไตรลักษณ์ อันมีเนื้อดังนี้  ไตรลักษณ์ เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะ ...
การสอบบาลีสนามหลวงบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงหรือ?

การสอบบาลีสนามหลวงบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงหรือ?

บทความ
0
44
Posted: 07 Mar 2018 08:51 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) เจษฎา บัวบาล   ผมไม่ได้มีเจตนาจะใส่ร้ายกระบวนการตรวจข้อสอบบาลีนะครับ แต่ต้องการแย้งข้อเสนอของหลายคนที่ว่า การสอบบาลีสนามหลวงเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เที่ยงตรง ไร้การทุจริตใดๆ ซึ่งปร ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: รัฐโลกวิสัยคืออะไร

สุรพศ ทวีศักดิ์: รัฐโลกวิสัยคืออะไร

บทความ
0
23
ที่มา https://propelsteps.files.wordpress.com/2013/11/secularmap.png Posted: 07 Mar 2018 08:57 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์   แนวคิดโลกวิสัย (secularism) คือแนวคิดที่ว่า “รัฐกับศาสนาต้องแยกเป็นอิสระจากกัน” การแยกเป็นอิสระจาก ...

HOME

Powered By : VeeZa