เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

หลงทาง โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

หลงทาง โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
34
ทองย้อย แสงสินชัย หลงทาง --------- วันนี้ (๓ มีนาคม ๒๕๖๑) ตามที่กำหนดไว้ คณะสงฆ์จะเริ่มตรวจข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อนมีการแชร์ข่าวที่ออกมาจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งว่า สุภาพสตรีผู้หนึ่งซ ...
สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๒) (ตอนสุดท้าย)  โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๒) (ตอนสุดท้าย) โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

0
38
พระอภิธัมมัตถสังคหะ สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๒) (ตอนสุดท้าย) ผู้ที่ประสงค์จะไปเจริญวิปัสสนา สิ่งแรกที่ต้องพาไปเข้ากรรมฐานด้วย คือ "ศีล" อย่างน้อยต้องศีล ๕ สิ่งที่สองคือต้องรู้จัก "รูปนาม" และสิ่งที่สาม คือ "การนึกคิด" การนึกคิด เป็นอุปสรรคและไม่ถูกต้องในกา ...
สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๑) โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๑) โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

0
34
พระอภิธัมมัตถสังคหะ สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๑) ผู้อ่านควรทราบเรื่องของสติก่อนที่จะอ่าน เรื่องสัมปชัญญะ โดยเพจอภิธัมมัตถสังคหะได้เคยลงบทความที่เกี่ยวข้องไว้ ๒ เรื่องด้วยกันคือ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก มีทั้งหมด ๓ ตอน และ สัญญาเจตสิก และ สติเจตสิก มีตอนเดี ...
โยนิโสมนสิการ โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

โยนิโสมนสิการ โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

0
40
พระอภิธัมมัตถสังคหะ โยนิโสมนสิการ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส โยนิโสมนสิการ ในความเข้าใจของผม โยนิโสมนสิการ บทความที่นำมาจากปัญญาสารที่ท่านจะได้อ่านต่อไป เป็นเรื่องที่อธิบายหลักในการใช้ โยนิโสมนสิการ ในการเข้าประกอบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐ ...
“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย)

“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย)

0
42
พระอภิธัมมัตถสังคหะ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย) ในชีวิตจริงของปุถุชนอย่างพวกเรา ไม่มีใครหรอกครับที่จะ มีสติ และ ควบคุมสติ ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดเวลา มีเพียงบุคคลเดียวที่ทำได้ คือ อรหัตตบุคคล ซึ่งบุคคลประเภทนี้ ถือตามพุทธทำนายและอภิธ ...
“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒)

“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒)

0
36
พระอภิธัมมัตถสังคหะ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒) "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒) นี้เป็นภาคที่ชื่อว่า "ธรรมชาติที่เรียกว่า สติ" เขียนโดย อาจารย์ อภิญญา อนัตตา ท่านแสดงความหมายของสติไว้ตาม คัมภีร์อภิธานวรรณา , มิลินทปัญหา และ พระอภิธรรม สำห ...
“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๑)

“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๑)

0
33
พระอภิธัมมัตถสังคหะ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๑) นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส บทความที่ท่านจะได้อ่านต่อไป เป็นบทความสองบทความที่ผมเอามาผูกรวมกัน แล้วแบ่งออกเป็นภาคๆ ภาคแรก ชื่อว่า "สัญญาเจตสิก และ สติเจตสิก" ซึ่งเคยลงบทความไว้นานแล้ ...
สติ ต่างกับ สัมปชัญญะ อย่างไร และ การปฏิบัติที่ใช้สติควบคู่กับสัมปชัญญะ คืออย่างไร

สติ ต่างกับ สัมปชัญญะ อย่างไร และ การปฏิบัติที่ใช้สติควบคู่กับสัมปชัญญะ คืออย่างไร

บทความ, อภิธรรมปิฎก
0
35
พระอภิธัมมัตถสังคหะ สติ ต่างกับ สัมปชัญญะ อย่างไร และ การปฏิบัติที่ใช้สติควบคู่กับสัมปชัญญะ คืออย่างไร ๑.) สติ ในทางพระอภิธรรม "สติ" เป็นนามธรรม ฝ่ายเจตสิกธรรม โดยเป็นเจตสิกที่ดีพร้อมอย่างเดียว “สติ” อยู่ในพวก โสภณสาธารณเจตสิก มี ๑๙ ดวง “สติ” อยู่หน ...
“ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อยู่ที่นั่น”

“ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อยู่ที่นั่น”

VeeZa, บทความ
0
47
"ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อยู่ที่นั่น" เคยมีผู้ถามว่า "แล้วภาษาบาลี อยู่ที่ไหน ?" ต้องคุยกัน ๗ วัน ๗ คืน...555..// แต่เอาสั้น ๆ ว่า "พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยภาษาใด ภาษานั้น เรียกว่า "มาคธีภาษา (ภาษาของชาวมคธ)" ภาษาของชาวมคธนั่นแหล ...
องค์ประกอบพุทธศาสนา หลัก ๆ มี ๔ อย่าง คือ

องค์ประกอบพุทธศาสนา หลัก ๆ มี ๔ อย่าง คือ

VeeZa, บทความ
0
108
องค์ประกอบพุทธศาสนา หลัก ๆ มี ๔ อย่าง คือ ๑. ศาสนธรรม คำสอนที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ มี ธรรม,วินัย เป็นต้น ๒. ศาสนบุคคล ได้แก่ พระพุทธเจ้า...อนุพุทธะ(ผู้ตรัสรู้ตาม) ที่เป็นพระอริยสาวก...และท่านอื่น ๆ ที่เป็น สหธรรมิก ๕, พุทธบริษัท ๔...ฯ ๓. ศาสนวัตถุ วัดวาอาราม, โบสถ์, วิหาร, ศาลาการเปรี ...
คุณสมบัติของชาวพุทธ เพื่อการรักษาพระศาสนา

คุณสมบัติของชาวพุทธ เพื่อการรักษาพระศาสนา

บทความ
0
29
ทองย้อย แสงสินชัย  คุณสมบัติของชาวพุทธ ------------------------ เพื่อการรักษาพระศาสนา พระพุทธศาสนามีบทบาทเคียงคู่มากับสังคมไทยเป็นเวลาช้านาน จนกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย เวลานี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระพุทธศาสนากำลังมีภัย ...
ความรักในมุมมองของพระพุทธศาสนา ป.อ.ปยุตโต

ความรักในมุมมองของพระพุทธศาสนา ป.อ.ปยุตโต

บทความ
0
123
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  วันแรม ๑๔ ค่ำเดือน ๓ ธรรมะสวัสดี จักขอเสนอเรื่อง ความรักในทางพุทธศาสนา  โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อันนี้เนื้อความพอสังเขป ดังน ...

HOME

Powered By : VeeZa