SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

ทางหลุดพ้นของคนพุทธ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทางหลุดพ้นของคนพุทธ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, สังคม
0
85
ทองย้อย แสงสินชัย  ทางหลุดพ้นของคนพุทธ -------------------------- ชาวไทยพุทธ (น่าสังเวชคำนี้นะครับ ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนโน้นพอพูดว่า “ชาวไทย” เขาก็รู้กันทั่วโลกว่าเป็นชาวพุทธ) ในเมืองไทย ณ เวลานี้ มีทางเลือก ๓ ทางครับ ทางที่ ๑ เตรียมหนีไปต่างป ...
บันทึกความจริง กรณีพระมหาอภิชาติ

บันทึกความจริง กรณีพระมหาอภิชาติ

บทความ, สังคม
0
88
ทองย้อย แสงสินชัย บันทึกความจริง กรณีพระมหาอภิชาติ ------------------------------ กรณีพระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท วัดเบญจมบพิตร ลาสิกขาโดยอำนาจของรัฐ คงเป็นที่ทราบทั่วกันแล้ว ผมมีเรื่องจะขอแรงญาติมิตรครับ คือผมได้อ่านความเห็นของคนทั้งหลายแล ...
จากสมาธิสั้น : ถึงหายนะของมนุษยชาติ

จากสมาธิสั้น : ถึงหายนะของมนุษยชาติ

บทความ, สังคม
0
50
ทองย้อย แสงสินชัย จากสมาธิสั้น : ถึงหายนะของมนุษยชาติ -------------------------- คำว่า “สมาธิสั้น” นี้ผมได้ยินพูดกันมานาน แรกๆ จำได้ว่าพูดกันในวงวิชาการศึกษา พูดถึงลักษณะนิสัยของเด็กบางคนที่สนใจอะไรๆ เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ได้สิ่งนี้ ชอบอยู ...
เรื่องที่พระมหาอภิชาติ ลาสิกขา ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวล…

เรื่องที่พระมหาอภิชาติ ลาสิกขา ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวล…

บทความ, สังคม
0
87
เรื่องที่พระมหาอภิชาติ ลาสิกขา ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวล... พุทธศาสนา ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๆ ๔ อย่าง คือ ๑. พุทธศาสนา ประกอบด้วยพุทธบริษัท ๔ (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา) ไม่ใช่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร, พุทธศาสนา ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของพระภิกษุ  ไม่ใช่กร ...
เรื่องการลาสิกขา ของพระมหาอภิชาติ

เรื่องการลาสิกขา ของพระมหาอภิชาติ

บทความ
0
123
เรื่องของท่านมหาอภิชาติ ลาสิกขา อาจจะมีสาเหตุหลาย ๆ อย่าง (คาดเดาตามสถานการณ์) - ความกดดัน อาจเกิดจากตัวของท่านเอง - ความกดดัน อาจเกิดจากองค์กรสงฆ์ - ความกดดัน อาจเกิดจากหน่วยงานของรัฐเผด็จการ - ความกดดัน อาจเกิดจากองค์กรนอกพุทธศาสนา - ตัวท่านมหาอภิชาติ ทั้งบทบาทที่ปรากฎ ก็อาจจะ ...
สุเนตร: มโนทัศน์กษัตริย์อยุธยา ศาสนากับที่ทางอาณาจักร และ ปวศ. ชาตินิยม

สุเนตร: มโนทัศน์กษัตริย์อยุธยา ศาสนากับที่ทางอาณาจักร และ ปวศ. ชาตินิยม

สุเนตร ชุตินธรานนท์ Posted: 18 Sep 2017 11:55 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ตำแหน่งแห่งที่ของอยุธยาในทางจิตวิญญาณและการเมือง จักรวาลพุทธ-พราหมณ์สะท้อนผ่านบทบาทและสมัญญานามกษัตริย์ จักรวรรดินิยมเบียดสยามจากศูนย์กลางจักรวาล ปรับตนเองตามระเบียบโลกใหม่ สร้างชาติบนประวัติศ ...
ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน

ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน

บทความ, สังคม
0
111
ทองย้อย แสงสินชัย  ----------- ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน ----------- ตอนที่ ๔ : ปัญหาอันเนื่องมาจากกฐิน ----------- ปัญหาที่ ๑ : ประมูลไตรกฐิน บางวัดจัดผ้าไตรเท่าจำนวนพระสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนั้น แล้วประ ...
กฐินมาแล้ว (๒) ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน

กฐินมาแล้ว (๒) ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน

บทความ, สังคม
0
53
ทองย้อย แสงสินชัย กฐินมาแล้ว (๒) ----------- ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน ----------- ตอนที่ ๒ : พระขอกฐิน ----------- กฐินต้องมาจากข้างนอก ไม่ใช่ออกไปจากข้างใน หมายความว่าอย่างไร? หมายความว่า ชาวบ้านเก ...
กฐินมาแล้ว (๑) ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน

กฐินมาแล้ว (๑) ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน

บทความ, สังคม
0
110
ทองย้อย แสงสินชัย กฐินมาแล้ว (๑) -----------ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน ----------- ตอนที่ ๑ : กฐินสามัคคี ----------- ใครจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดไหน มีธรรมเนียมอยู่ว่าต้องไปจองไว้ก่อน และประกาศให้คนทั้งหลายรับรู้ จะ ...
จาก-ข้าวราดแกงหรือแกงราดข้าว ถึง-ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น

จาก-ข้าวราดแกงหรือแกงราดข้าว ถึง-ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น

บทความ, สังคม
0
87
นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย จาก-ข้าวราดแกงหรือแกงราดข้าว ถึง-ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น -------------------------------- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - ........... ข้าวแกง น. อาหารที่ขายมีข้าวกับแกงเป็นต้น, เรียกร้านอาหารประเภทนี้ว่า ร้านข้าวแกง. ...
ผ้าป่า ได้หน้า อย่าลืมหลัง โดยนาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

ผ้าป่า ได้หน้า อย่าลืมหลัง โดยนาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
66
ทองย้อย แสงสินชัย  ผ้าป่า --------------------- ได้หน้า อย่าลืมหลัง ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต มี ๔ อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย) คิลานเภสัช (ยาบำบัดโรค) สำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ปัจจัยเหล่านี้ ส่วนใหญ่ ...
ความเป็นมาของการสวดมนต์ โดย “คนข้างวัด”

ความเป็นมาของการสวดมนต์ โดย “คนข้างวัด”

บทความ, ปกิณกะ
0
123
ความเป็นมาของการสวดมนต์  การสวดมนต์เป็นบุญกิริยาที่ชาวพุทธทั่วไปนิยมทำกันเป็นกิจวัตรประจำวัน ยิ่งถ้าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันพระ หรือวันที่กำหนดนัดหมายมีการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง การสวดมนต์ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น ทั้งที่ฟังพระสงฆ์ท่านสวด ทั้งที่พุทธศาสนิกชนสวดกันเอง ...

HOME

Powered By : VeeZa