Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

“กุสลสฺสูปสมฺปทา” (กุ-สะ-ลัส-สู-ปะ-สัม-ปะ-ทา) การทำกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึงอะไร ?

“กุสลสฺสูปสมฺปทา” (กุ-สะ-ลัส-สู-ปะ-สัม-ปะ-ทา) การทำกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึงอะไร ?

บทความ, ปกิณกะ
0
56
มีผู้ถามว่า คำว่า "กุสลสฺสูปสมฺปทา" (กุ-สะ-ลัส-สู-ปะ-สัม-ปะ-ทา) การทำกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึงอะไร ? (ทำกุศลกุศลอะไร ชือว่าให้ถึงพร้อม) ตอบ คำว่า "กุสลสฺสูปสมฺปทา" เป็นหมวดธรรมข้อหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มธรรมที่เป็นดุจหัวใจพุทธศาสนา คือ - สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง การไม่ทำบาปทั้งปวง - กุสะลั ...
ความมีอิทธิพล และไม่มีอิทธิพลของ “หมุดคณะราษฎร์”

ความมีอิทธิพล และไม่มีอิทธิพลของ “หมุดคณะราษฎร์”

บทความ, ปกิณกะ
0
33
"หมุดคณะราษฎร์" ย่อมมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของบุคคลทั้งทางที่ดีและไม่ดี ...แล้วแต่สิ่งที่อยู่ในจิตใจของบุคคล นั่นคือ - ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ - จิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย,หรือความเป็นทาส - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา... "หมุด" คือ วัตถุ เป็นรูปารมณ์ รับรู้ได้ทาง ...
ความตรงไปตรงมา  โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ความตรงไปตรงมา โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
43
ทองย้อย แสงสินชัย ความตรงไปตรงมา ------------------- เมื่อใครถูกใครกล่าวหาหรือถูกตำหนิติติงว่ากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะไม่ควร ผมเคยชี้ชวนให้ญาติมิตรตั้งข้อสังเกตว่า ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหามักนิยมใช้ “ทฤษฎีคาน” ขึ้นตอบโต้ คือจะตอบว่า - ...
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (10)  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต ป.ธ.๙)

รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (10) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต ป.ธ.๙)

บทความ, ปกิณกะ
0
36
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (10) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต ป.ธ.๙) เหมือนที่พูดข้างบน คำเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ คำใดเป็นศัพท์ธรรมวินัยสำคัญ เมื่อแปลเป็นไทย ก็ให้ใส่วงเล็บบอกคำเดิมไว้ด้วย ดังนี้เป็นต้น มองระยะยาว ในเมื่อเวลานี้เรามีพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยหลายชุดหลายฉบับแ ...
หรือว่ายังป่วยไม่พอ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

หรือว่ายังป่วยไม่พอ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
43
ทองย้อย แสงสินชัย หรือว่ายังป่วยไม่พอ -------------------- พระพุทธเจ้า-ผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา-เดิมท่านก็เป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนเราท่านทั้งหลาย มีครอบครัว มีลูกมีเมีย มีสมบัติพัสถานเหมือนที่ชาวโลกเขามีกัน ต่อมาท่านเห็นว่าชีวิตไม่มีแก่นสาร ต้องเวียน ...
นิพพานเป็นอะไร โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

นิพพานเป็นอะไร โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
40
ทองย้อย แสงสินชัย  นิพพานเป็นอะไร ----------------- มีผู้ยกปัญหาขึ้นถกกันว่า นิพพานเป็นอัตตา หรือนิพพานเป็นอนัตตา บางพวกเห็นว่านิพพานเป็นอัตตา อ้างเหตุผลนั่นนี่โน่น ส่วนใหญ่เป็นความเห็นของตนเองหรือของท่านผู้นั้นผู้โน้น บางพวกเห็นว่านิพพานเป็นอนัตตา ก็อ้างเหตุผลนั่นนี่โน่นเ ...
ความเห็นเกี่ยวกับบทความที่ว่า “บรรลุนิพพานโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์”

ความเห็นเกี่ยวกับบทความที่ว่า “บรรลุนิพพานโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์”

บทความ, ปกิณกะ
0
49
ขออนุญาตแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความที่ว่า "บรรลุนิพพานโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์" (จากบทความในลิงค์นี้ : https://goo.gl/3YuwXx ) เริ่มต้น ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้.... - ผู้ที่เขียนบทความ หรือนักวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ไม่ได้เป็นพุทธศาสนิก หรือเป็นพุทธศาสนิกบางจำพวก...มักเข้าใจว่า "นิพพาน" เป็นส ...
บรรลุนิพพานโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์

บรรลุนิพพานโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์

บทความ, ปกิณกะ
0
55
ทองย้อย แสงสินชัย บรรลุนิพพานโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ -------------------------------------- ผมได้อ่านโพสต์ของญาติมิตรท่านหนึ่งซึ่งท่านบอกว่าแชร์มาอีกต่อหนึ่ง มีข้อความดังต่อไปนี้ -- ----------------------------------- เมื่อคำทำนายที่ว่า หลักค ...
ลุกขึ้นไปใส่บาตรตอนพาหุง ถ้ายังไม่รู้ ก็อย่าเพิ่งเลิก

ลุกขึ้นไปใส่บาตรตอนพาหุง ถ้ายังไม่รู้ ก็อย่าเพิ่งเลิก

บทความ, ปกิณกะ
0
40
ทองย้อย แสงสินชัย ลุกขึ้นไปใส่บาตรตอนพาหุง ---------------------------- ถ้ายังไม่รู้ ก็อย่าเพิ่งเลิก .......... บาลีวันละคำ ประจำวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ คำว่า “พาหุง” ผมเขียนไว้ตอนหนึ่ง มีข้อความว่า – .......... มีธรรมเนียมพื้นถิ่นที่ปฏิบัต ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: ความ(ไม่)เป็น ‘พุทธศาสนาแบบเหตุผลนิยม’

สุรพศ ทวีศักดิ์: ความ(ไม่)เป็น ‘พุทธศาสนาแบบเหตุผลนิยม’

บทความ, ปกิณกะ
0
31
สุรพศ ทวีศักดิ์: ความ(ไม่)เป็น ‘พุทธศาสนาแบบเหตุผลนิยม’ Posted: 01 Apr 2017 11:21 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) เห็นวิจารณ์กันว่า การปฏิรูปธรรมยุติกนิกายในสมัย ร.4 ทำให้เกิดการตีความพุทธศาสนาเน้นความมีเหตุผล สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการลดความสำคัญของ “โล ...
เมื่อผมเป็นคนเฝ้าวิหารพระสี่มุมเมือง

เมื่อผมเป็นคนเฝ้าวิหารพระสี่มุมเมือง

บทความ, ปกิณกะ
0
39
ทองย้อย แสงสินชัย เมื่อผมเป็นคนเฝ้าวิหารพระสี่มุมเมือง -------------------------------------- เมื่อวานนี้ (๑ เมษายน ๒๕๖๐) ผมเขียนบาลีวันละคำ คำว่า “นิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” ที่เขียนคำนี้ก็มีเบื้องหลังที่อยากเล่าสู่กันฟัง ก็เมื่อวานนี้นั่นแ ...
เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๓ โดย ทองย้อย แสงสินชัย

เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๓ โดย ทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
65
ทองย้อย แสงสินชัย เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๓ ------------------------ สมควรย้อนกลับไปทบทวนหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อเป็นความรู้สำหรับญาติมิตรที่เป็นคนสมัยใหม่ซึ่งอาจนึกไม่ออกว่าเรียนบาลีนี่คือเรียนอะไรกันบ้าง ดังได้เล่าแล้วว่าสมัยโน้นบาลีย ...

HOME

Powered By : VeeZa