Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

แนวคิดเรื่อง “ฆ่าตัวตาย” เป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่บุคคลประสบอยู่ หรือไม่?

แนวคิดเรื่อง “ฆ่าตัวตาย” เป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่บุคคลประสบอยู่ หรือไม่?

บทความ, สังคม
0
89
หมายเหตุ : ผู้เขียนแสดงความเห็นในเรื่องนี้ โดยอาศัยหลักวิชาการทางพุทธศาสนาเท่านั้น ...มิได้มีความต้องการวิพากษ์วิจารณ์ผู้เสียชีวิต (เราเสียใจ และสลดในธรรม กับโศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้) ความคิดเรื่องฆ่าตัวตาย...ด้วยสาเหตุเพราะถูกกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เนท น่าจะเป็นสาเหตุอันหนึ่ง หร ...
ปรัชญาแดนพุทธภูมิ : คงคาสายน้ำแห่งพิธีกรรม

ปรัชญาแดนพุทธภูมิ : คงคาสายน้ำแห่งพิธีกรรม

บทความ, ปกิณกะ
0
59
คำสำคัญ แม่น้ำคงคา, พิธีกรรม ๑.บทนำ ในอดีดเมืองพาราณสีเป็นเมืองหลวงของพระราชอาณาจักรกาสีหรือแคว้นกาสีของชมพูทวีป ปกครองโดยพระเจ้าพรหมทัต ตั้งขึ้นมาก่อนสมัยพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้ เมืองพาราณสีถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่า พระพุทธเจ้าได้เดินทางสู่เมืองพาราณสีเพื่อแสดงปฐมเทศนาค ...
ศาสนากับรัฐ: รัฐ – โลกย์ – เพศ – อำนาจ – ศาสนา

ศาสนากับรัฐ: รัฐ – โลกย์ – เพศ – อำนาจ – ศาสนา

การเมือง, บทความ
0
114
ศาสนากับรัฐ: รัฐ – โลกย์ – เพศ – อำนาจ – ศาสนา Posted: 01 May 2017 12:51 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) วันที่ 27 เมษายน 2560 ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดงานประชุมวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ในหัวข้อ ‘ศาสนากับรัฐ: Fundamentalism, Secularism แล ...
ศาสนากับรัฐและคุณค่าในโลกร่วมสมัย พุทธแบบไทยๆ กับรัฐแบบเก่าๆ

ศาสนากับรัฐและคุณค่าในโลกร่วมสมัย พุทธแบบไทยๆ กับรัฐแบบเก่าๆ

การเมือง, บทความ
0
67
Posted: 28 Apr 2017 08:55 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) เสวนา ‘ศาสนากับรัฐและคุณค่าในโลกร่วมสมัย’ นิธิระบุปัญหาของพุทธไทยคือไม่ยอมเข้าแข่งกับชุดคุณค่าอื่นๆ ในสังคม เพราะที่ผ่านมาถูกปกป้องมากเกินไป ด้านวิจักขณ์มองการยกพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเหมาะกับรัฐแบบเก่าที่ไม่ม ...
คำว่า “สติวิปฺปวาโส ปมาโท นาม” การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่า “ความประมาท” ประมาทเช่นไร ? อย่างไร ?

คำว่า “สติวิปฺปวาโส ปมาโท นาม” การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่า “ความประมาท” ประมาทเช่นไร ? อย่างไร ?

บทความ, ปกิณกะ
0
91
คำว่า "สติวิปฺปวาโส ปมาโท นาม" การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่า "ความประมาท" ประมาทเช่นไร ? อย่างไร ? คำว่า "การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่าความประมาท" นั้น แท้จริงแล้ว เป็นคำพูดรวม ๆ หมายความว่า เมื่อใดก็ตามที่จิตของบุคคลปราศจากสติ คือไม่มีสติประกอบในขณะนั้น คือในขณะกระทำกรรมต่าง ๆ ทั้งทางกาย วาจา ...
“อรหันต์” ศัพท์ที่ใช้ในทางพุทธศาสนา แต่นำมาใช้กันเกล่อ

“อรหันต์” ศัพท์ที่ใช้ในทางพุทธศาสนา แต่นำมาใช้กันเกล่อ

บทความ, ปกิณกะ
0
82
"อรหันต์" ศัพท์ที่ใช้ในทางพุทธศาสนา แต่นำมาใช้กันเกล่อ ศัพท์ที่มาจากคำในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา ก็จะมีความหมายที่ท่านกำหนดไว้ หรือนิยามไว้ในทางพุทธศาสนา บางครั้งเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะ มีที่มาที่ไปชัดเจน ถ้าเป็นคุณศัพท์ของบุคคล ก็จะเกี่ยวโยงไปถึงคุณธรรมที่มีอยู่กับบุคคลผู้นั้นด้วย ว่า "บุค ...
ยังมองหน้ากันเลิกลักไม่แล้ว โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ยังมองหน้ากันเลิกลักไม่แล้ว โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
46
ทองย้อย แสงสินชัย ยังมองหน้ากันเลิกลักไม่แล้ว ------------------------------ เมื่อสักสองสามปีมานี้ ผมมีกิจอันเป็นการกุศลต้องไปถวายความรู้ภาษาบาลีแก่พระที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้าน การเดินทาง ผมใช้วิธีเดินไป-กลับ เส้นทางที่ผมเดินจาก ...
ซื่อตรง ไม่ใช่ตรงทื่อ  โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ซื่อตรง ไม่ใช่ตรงทื่อ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
50
ทองย้อย แสงสินชัย ซื่อตรง ไม่ใช่ตรงทื่อ ---------------------- เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผมเขียนบาลีวันละคำ คำว่า “ทัพพี” และลงท้ายเป็นข้อคิดว่า - : ทัพพีไม่งอตักแกงไม่ติด ฉันใด : ตรงไปเสียทุกเรื่อง ก็ทำงานให้บ้านเมืองไม่สัมฤทธิ์ ฉันนั้น ค ...
ฆาตกรรมวัฒนธรรม โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ฆาตกรรมวัฒนธรรม โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
43
ทองย้อย แสงสินชัย ฆาตกรรมวัฒนธรรม --------------------- สมัยก่อนวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ผมเข้าใจว่ามีแต่วัดในพระบรมมหาราชวัง คือพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างวัดไว้เพื่อสะดวกแก่การปฏิบัติศาสนกิจบางประการ เช่นการอุปสมบท การทำพิธีบูชาในวันสำคัญตามเทศกาลเป ...
“กุสลสฺสูปสมฺปทา” (กุ-สะ-ลัส-สู-ปะ-สัม-ปะ-ทา) การทำกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึงอะไร ?

“กุสลสฺสูปสมฺปทา” (กุ-สะ-ลัส-สู-ปะ-สัม-ปะ-ทา) การทำกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึงอะไร ?

บทความ, ปกิณกะ
0
77
มีผู้ถามว่า คำว่า "กุสลสฺสูปสมฺปทา" (กุ-สะ-ลัส-สู-ปะ-สัม-ปะ-ทา) การทำกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึงอะไร ? (ทำกุศลกุศลอะไร ชือว่าให้ถึงพร้อม) ตอบ คำว่า "กุสลสฺสูปสมฺปทา" เป็นหมวดธรรมข้อหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มธรรมที่เป็นดุจหัวใจพุทธศาสนา คือ - สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง การไม่ทำบาปทั้งปวง - กุสะลั ...
ความมีอิทธิพล และไม่มีอิทธิพลของ “หมุดคณะราษฎร์”

ความมีอิทธิพล และไม่มีอิทธิพลของ “หมุดคณะราษฎร์”

บทความ, ปกิณกะ
0
45
"หมุดคณะราษฎร์" ย่อมมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของบุคคลทั้งทางที่ดีและไม่ดี ...แล้วแต่สิ่งที่อยู่ในจิตใจของบุคคล นั่นคือ - ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ - จิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย,หรือความเป็นทาส - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา... "หมุด" คือ วัตถุ เป็นรูปารมณ์ รับรู้ได้ทาง ...
ความตรงไปตรงมา  โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ความตรงไปตรงมา โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
62
ทองย้อย แสงสินชัย ความตรงไปตรงมา ------------------- เมื่อใครถูกใครกล่าวหาหรือถูกตำหนิติติงว่ากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะไม่ควร ผมเคยชี้ชวนให้ญาติมิตรตั้งข้อสังเกตว่า ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหามักนิยมใช้ “ทฤษฎีคาน” ขึ้นตอบโต้ คือจะตอบว่า - ...

HOME

Powered By : VeeZa