Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๒ โดย ทองย้อย แสงสินชัย

เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๒ โดย ทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
28
ทองย้อย แสงสินชัย เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๒ ----------------------- เทคนิคการทำข้อสอบ ..................... ผมสงสัยมานานแล้วครับ - ย้อนไปในสมัยที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า กองบาลีนั้น พิมพ์ข้อสอบอย่างไร มีรูปแบบอย่างไร แล้วการจัดส่งข้อสอบนั้น กองบาลีจัดพิมพ์ให้เองเหมือนส ...
ความปลาสนาการไปของ “พุทธรัฐ”

ความปลาสนาการไปของ “พุทธรัฐ”

การเมือง, บทความ
0
32
ความปลาสนาการไปของ “พุทธรัฐ” Posted: 28 Mar 2017 01:57 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) ดูข่าวสาร “วัดพระธรรมกาย”ในเมืองไทยซึ่งเป็นปัญหาทั้งการเมืองและศาสนา อันเป็นข้อห้ามที่รู้กันทั่วไปแม้กระทั่งในอเมริกาว่า ทั้งสองเรื่องเป็นเป็นเรื่องห้ามสนทนา เพราะอาจทำให้ผู้สนทนา ...
เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๑ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๑ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
43
ทองย้อย แสงสินชัย เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๑ ผมสงสัยมานานแล้วครับ - ย้อนไปในสมัยที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า กองบาลีนั้น พิมพ์ข้อสอบอย่างไร มีรูปแบบอย่างไร แล้วการจัดส่งข้อสอบนั้น กองบาลีจัดพิมพ์ให้เองเหมือนสมัยนี้หรือไม่ ? - แล้วการประกาศผลสอบ ก่อน ...
ความรู้เรื่องเวลา โดยสังเขป

ความรู้เรื่องเวลา โดยสังเขป

บทความ, ปกิณกะ
0
31
ความรู้เรื่องเวลา โดยสังเขป คำว่า "เวลา" ตามความหมายในสัททศาสตร์ ท่านให้ความหมายไว้ ๔ อย่าง คือ ๑) ผู้กำหนดความเสื่อมไป, หรือเป็นตัวกำหนดความเสื่อมไป (ของสรรพสิ่งทั้งหลาย) เข้าตำรา "อายุที่ได้มา คือความชราของร่างกาย" คือร่างกายเสื่อมไปนั่นเอง วินาสํ ลาตีติ เวลา, สิ่งที่ถือเอา (กำ ...
กรณีวัดพระธรรมกาย : โดย วีรพงษ์ รามางกูร

กรณีวัดพระธรรมกาย : โดย วีรพงษ์ รามางกูร

บทความ, สังคม
0
36
จากการติดตามสังเกตการณ์ กรณีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับวัดพระธรรมกาย และจากการสนทนากับพรรคพวกที่ต่อต้านวัดพระธรรมกายและพวกที่เป็นศิษย์วัดพระธรรมกาย ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าความขัดแย้งระหว่างวัดพระธรรมกายกับรัฐบาล ยังไม่มีใครเห็นส่วนลึกๆ หรือส่วนที่เป็นจริงคืออะไรกันแน่ นอกจากข้อกล่าวหาที่ ...
วิธีใช้กฎหมายกับคดีพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในอดีต : โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและกรรมการป.ป.ช.

วิธีใช้กฎหมายกับคดีพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในอดีต : โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและกรรมการป.ป.ช.

การเมือง, บทความ
0
41
ความศรัทธาเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์ ไม่อาจบังคับให้บุคคลศรัทธาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ โดยที่มิได้เกิดจากหัวใจ เช่น ศรัทธาในตัวบุคคล ศรัทธาต่อศาสนา เป็นต้น บุคคลจึงสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของคนได้โดยอิสรเสรี  ดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับจึงมีบทบัญญัติใ ...
ผู้ที่แสวงหาความสุขเพื่อตน โดยการเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่ได้รับสุข

ผู้ที่แสวงหาความสุขเพื่อตน โดยการเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่ได้รับสุข

บทความ, สังคม
0
60
สุขกามานิ ภูตานิ, โย ทณฺเฑน วิหึสติ. อตฺตโน สุขเมสาโน, เปจฺจ โส น ลภเต สุขํ สัตว์ทั้งหลาย ย่อมต้องการความสุข ผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตน เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา ผู้นั้นละไปแล้ว ย่อมไม่ได้ความสุข ฯ (ภาพจาก twitter ไม่ทราบว่า ผู้โพสท์ภาพและบรรยายภาพนี้ มีความมุ่งหมายอย่างไร ?) (คำอธิบา ...
อย่าเอาแต่รอให้คนอื่นทำ

อย่าเอาแต่รอให้คนอื่นทำ

ทองย้อย แสงสินชัย อย่าเอาแต่รอให้คนอื่นทำ --------------------------- มีญาติมิตรท่านหนึ่งเขียนถามไปทางกล่องข้อความ ผมเพิ่งอ่านและตอบไปเมื่อสักพักใหญ่มานี้ ตอบไปแล้วก็เห็นว่าคำถามและคำตอบนั้นน่าจะเป็นประโยชน์แก่ญาติมิตรอื่นๆ ด้วย ก็เลยขออนุญาตเอา ...
ป.ธ.9 ชี้ประชุม มส.ถูกวางยาเป็นมหกรรมลวงโลก-ม.21 จับสึกธัมมชโยได้กลางอากาศเพราะเป็นกม.พิเศษสูงกว่ากม.คณะสงฆ์ทุกฉบับเหมือน ม.44

ป.ธ.9 ชี้ประชุม มส.ถูกวางยาเป็นมหกรรมลวงโลก-ม.21 จับสึกธัมมชโยได้กลางอากาศเพราะเป็นกม.พิเศษสูงกว่ากม.คณะสงฆ์ทุกฉบับเหมือน ม.44

บทความ, สังคม
0
36
ป.ธ.9 เผยการประชุมมส.เละเป็นโจ๊กกลายเป็นมหกรรมลวงโลก ชี้ ม.21ของพระเหมือน ม.44 เหนือกว่ากฎหมายคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคมทุกฉบับ เป็นกฎหมายพิเศษสั่งสึกธัมมชโยกลางอากาศได้ทันทีเพราะหัวใจของ ม.21 ก็คือหยุดความเสียหายต่อพระศาสนาในวงกว้างอย่างฉับพลัน เปรียบวิษณุ เครืองาม-ผอ.สำนักพุทธฯเป็นศรีธนญช ...
วินิจฉัยเรื่องการ รับของโจร และฟอกเงินของธัมมชโย

วินิจฉัยเรื่องการ รับของโจร และฟอกเงินของธัมมชโย

บทความ, ปกิณกะ
0
30
วินิจฉัยเรื่องการ รับของโจร และฟอกเงินของธัมมชโย ในเบื้องต้น ควรทราบหลักการสำคัญของอทินนาทานก่อนว่า มีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการกำหนดว่า เป็นอทินนาทาน อย่างไร เพื่อใช้เป็นหลักในการตัดสินอธิกรณ์ที่เกี่ยวด้วยการถือทรัพย์สิน และความเป็นอทินนาทาน องค์ของอทินนาทาน (องค์ประกอบในการตัดสินว่า เ ...
สาเหตุของการไม่นับถือศาสนา หรือเลิกนับถือศาสนา (พอสังเขป)

สาเหตุของการไม่นับถือศาสนา หรือเลิกนับถือศาสนา (พอสังเขป)

0
53
สาเหตุของการไม่นับถือศาสนา หรือเลิกนับถือศาสนา (พอสังเขป) จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษา ได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่เป็นไปในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้...พอจะมองเห็นแนวคิดหรือพฤติกรรมของบุคคลที่พยายามหลีกหนีจากศาสนา หรือพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับศาสนาในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นการไม่เข้าร่ว ...
ศาสนา ‘แท้-เทียม’ มีจริงหรือ? โดย กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล

ศาสนา ‘แท้-เทียม’ มีจริงหรือ? โดย กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล

บทความ, สังคม
0
28
ศาสนา ‘แท้-เทียม’ มีจริงหรือ? โดย กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล Posted: 04 Mar 2017 10:15 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) คุยเบาๆ เสาร์อาทิตย์ จับกระแสแท้-เทียมของศาสนามาถกเถียงว่ามีอยู่จริงหรือไม่? เมื่อความจริงสูงสุดของศาสนา (ถ้ามี) ต้องตกอยู่ในมือมนุษย์ที่เดินเหินในสังคม ผ่าน ...

HOME

Powered By : VeeZa