Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

วิปัสสนาญาณ ๑๖ – เส้นทางและเป้าหมายของวิปัสสนากัมมัฏฐาน

วิปัสสนาญาณ ๑๖ – เส้นทางและเป้าหมายของวิปัสสนากัมมัฏฐาน

บทความ, ปกิณกะ
0
41
วิปัสสนาญาณ ๑๖  เส้นทางของวิปัสสนา โยคีที่ฝึกกำหนด จนรู้เห็นว่าร่างกายขันธ์ ๕ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือเห็นแจ้งซึ่งพระไตรลักษณ์ของรูปและนาม โดยอาศัยการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นเครื่องมือด้วยอินทรีย์ ๕ ที่สมบูรณ์  สภาวธรรมและปัญญาของจิตจะปรากฏขึ้นตามลำดับ ซึ่งเป็นผลของวิปัสสนากั ...
การปลง การไม่ยึดติด ไม่ยึดมั่น ถือมั่น จะทำได้อย่างไร ?

การปลง การไม่ยึดติด ไม่ยึดมั่น ถือมั่น จะทำได้อย่างไร ?

บทความ, ปกิณกะ
0
38
การปลง การไม่ยึดติด ไม่ยึดมั่น ถือมั่น (อุปาทาน) จะทำได้อย่างไร ? เบื้องต้น ควรทำความเข้าใจดังนี้ก่อน "การยึดมั่นถือมั่น เป็นไปด้วยอำนาจของ อุปาทาน" ซึ่งได้แก่ ธรรม ๒ ประการ คือ ๑. ยึดมั่นถือมั่น ในอารมณ์อันเป็นทึ่ตั้งแห่งความไคร่ (กามคุณ ๕ อย่าง รูป เสียง กลิ่น รส การสัมผัส) และธรรม ...
ปัญหาวัดพระธรรมกาย ควรเป็นโอกาสที่จะแก้ปัญหาแบบยั่งยืน

ปัญหาวัดพระธรรมกาย ควรเป็นโอกาสที่จะแก้ปัญหาแบบยั่งยืน

บทความ, ปกิณกะ
0
40
ทองย้อย แสงสินชัย ปัญหาวัดพระธรรมกาย ------------------------ ควรเป็นโอกาสที่จะแก้ปัญหาแบบยั่งยืน ........... ผมไม่ดูโทรทัศน์ ไม่ฟังวิทยุ และไม่อ่านหนังสือพิมพ์ มาเป็นเวลาช้านาน ที่ว่านี้หมายถึงดู ฟัง อ่าน อย่างเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนกินข้าว แต่ ...
กรณี อุ๋ย บุดดาเบลส กับศิษย์ธรรมกาย ออกรายการทีวีช่องหนึ่ง เรื่องพระธัมมชโยและวัดธรรมกาย

กรณี อุ๋ย บุดดาเบลส กับศิษย์ธรรมกาย ออกรายการทีวีช่องหนึ่ง เรื่องพระธัมมชโยและวัดธรรมกาย

บทความ, ปกิณกะ
0
37
กรณี อุ๋ย บุดดาเบลส กับศิษย์ธรรมกาย ออกรายการทีวีช่องหนึ่ง มีข้อความที่น่าสนใจหลาย ๆ อย่าง พอจะนำมาวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเข้าใจ พอสังเขป ดังต่อไปนี้....  จากการที่ฟัง พอจับใจความได้ว่า... อุ๋ย บุดดาเบลส กล่าวหา หลาย ๆ อย่างเช่น... - เรื่องการทำบุญ เน้นทำบุญ (ทาน การบริจาค) - เร ...
ใครจะเป็นทนายจำเลย โดย ทองย้อย แสงสินชัย

ใครจะเป็นทนายจำเลย โดย ทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, สังคม
0
30
ทองย้อย แสงสินชัย ใครจะเป็นทนายจำเลย ------------------------- เมื่อวานนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ผมได้อ่านความเห็นในโพสต์ของญาติมิตรท่านหนึ่ง มีข้อความดังนี้ .................. รู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นคนพิการ คนแก่เดินขอทาน แล้วถูกสังคมรังเ ...
ชี้รัฐบุกยึดวัดพระธรรมกาย มีผลกระทบต่อพุทธศาสนา

ชี้รัฐบุกยึดวัดพระธรรมกาย มีผลกระทบต่อพุทธศาสนา

บทความ, สังคม
0
34
ชี้รัฐบุกยึดวัดพระธรรมกาย มีผลกระทบต่อพุทธศาสนา "พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ"ชี้ถ้าจะควบคุม"วัดพระธรรมกาย"ต้องมาจากความไม่เอาด้วยของคนในสังคม ยอมรับกระทบต่อพุทธศาสนาในแง่จิตวิทยา ระบุเป็นบทเรียนของวัดอื่น ที่มุ่งแต่เรื่องปัจจัยและขยายความเชื่อจนเกินเลย อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 256 ...
มองการสอบบาลี เห็นอนาคตริบหรี่ของพระพุทธศาสนา และไม้พิสดารกิ่งก้านใหญ่กว่าต้น

มองการสอบบาลี เห็นอนาคตริบหรี่ของพระพุทธศาสนา และไม้พิสดารกิ่งก้านใหญ่กว่าต้น

ทองย้อย แสงสินชัย, บทความ
0
30
ทองย้อย แสงสินชัย มองการสอบบาลี ------------------- เห็นอนาคตริบหรี่ของพระพุทธศาสนา และไม้พิสดารกิ่งก้านใหญ่กว่าต้น ........... การสอบบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์ประจำปีนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว ช่วงแรก เปรียญธรรม ๖, ๗, ๘, ๙ สอบไปเมื่อต้นเดือน ๓ ปี ...
“พุทธแท้” นั้น มีอยู่ จะเข้าถึงได้ก็ด้วยการศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้อง

“พุทธแท้” นั้น มีอยู่ จะเข้าถึงได้ก็ด้วยการศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้อง

บทความ, สังคม
0
41
     พุทธแท้ มีอยู่ แต่การถึงพุทธแท้นั้น ไม่ใช่ด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ แต่การศึกษาประวัติศาสตร์ ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาสิ่งที่บุคคลต้องการจะรู้ "พุทธแท้" นั้น ต้องเข้าถึงด้วยการปฏิบัติ ตามศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้มรรคมีองค์ ๘ ประชุมพร้อมบริบูรณ์ ถ้ ...
บาลีไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า

บาลีไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า

ทองย้อย แสงสินชัย, บทความ
0
39
ทองย้อย แสงสินชัย บาลีไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า ---------------------------------- มีพระคุณท่านรูปหนึ่งแสดงความคิดเห็นท้ายโพสต์บาลีวันละคำเมื่อวานนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ : #บาลีวันละคำ (1,721) : ศาสนภัย) ผมถ่ายรูปข้อความมาลงประกอบเรื่องวันนี้ด้วยแล้ว ...
พุทธศาสนา ไม่ได้มุ่งหมายให้ทุกคนแสวงหาความสุข

พุทธศาสนา ไม่ได้มุ่งหมายให้ทุกคนแสวงหาความสุข

บทความ
0
39
หลักการสำคัญในพุทธศาสนา ไม่ได้สอนให้แสวงหาความสุข ไม่ได้สอนให้หลบเลี่ยงความทุกข์ อย่างที่เขากล่าวกันว่า "สุขกับทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือ ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุกใส ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจ เราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นา ฯ" (ความสุข หรือความทุกข์ที่เขากล่าวในที่นี้ เป็นสุข - ทุกข์ท ...
คีอานู รีฟส์ เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารเกี่ยวกับการสนใจธรรมะว่า

คีอานู รีฟส์ เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารเกี่ยวกับการสนใจธรรมะว่า

บทความ
0
29
คีอานู รีฟส์ เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารเกี่ยวกับการสนใจธรรมะว่า "หลักธรรมอย่างแรกที่รู้คือ ความจริงสี่ประการ (อริยสัจ 4) เกี่ยวกับ ทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์ หนทางดับทุกข์ และวิธีพ้นไปจากทุกข์ จนพบความสุข ศาสนาพุทธ เชื่อในการปล่อยวาง ตัวของเรา ซึ่งก็คือ อีโก ในความเชื่อทางตะวันตก พุทธจะ ...
นักวิเคราะห์เชื่อ”ธัมมชโย”เผ่นต่างปท.แล้ว สุดท้าย”ธรรมกาย”ไม่มีวันตาย

นักวิเคราะห์เชื่อ”ธัมมชโย”เผ่นต่างปท.แล้ว สุดท้าย”ธรรมกาย”ไม่มีวันตาย

บทความ, มัลติมีเดีย, วีดีโอ
0
52
ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน นักวิชาการด้านศาสนาและปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอนที่ 1 ) เกี่ยวกับการยุทธการบุกจับ พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยใช้ ม.44 ว่า เชื่อว่า พระธัมมชโย ไม่ได้อยู่ในวัดแล้ว และอาจจะหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วด้วย ซึ่งเป็นไปตา ...

HOME

Powered By : VeeZa