Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

สมเด็จพระสังฆราช:พระสงฆ์อยู่เหนือการเมือง นำการเมือง?

สมเด็จพระสังฆราช:พระสงฆ์อยู่เหนือการเมือง นำการเมือง?

การเมือง, บทความ
0
11
สมเด็จพระสังฆราช:พระสงฆ์อยู่เหนือการเมือง นำการเมือง? Posted: 04 Jan 2017 05:01 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) ปราชญ์ทางพุทธศาสนาไทย อย่างเช่นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พยายามอธิบายว่า พระสงฆ์ไทย “อยู่นอก” และ “อยู่เหนือ” การเมือง เพราะพระสงฆ์ไทยไม่ไ ...
*ไม่มีคำว่า “บังเอิญ” ในทางพุทธศาสนา

*ไม่มีคำว่า “บังเอิญ” ในทางพุทธศาสนา

บทความ
0
12
Matt Sopit *ไม่มีคำว่า "บั ง เ อิ ญ" ในทางพุทธศาสนา หากศึกษาเรื่องธรรมะดี ๆ จะเข้าใจว่า ไม่มีคำว่า "บังเอิญ" ใด ๆ ทั้งสิ้น "กรรม" นี้แม่นยำยิ่งกว่าเรด้าตรวจจับของนาซ่า พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า "เราเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน น้ำตาที่เสียจากความพลัดพรากจา ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๘

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๘

บทความ, พุทธธรรม
0
11
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๘ ๗๓. สิ่งที่ขอร้องหรือปรารถนาให้เป็นไปอย่างใจไม่ได้               "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ อย่างเหล่านี้ อันสมณะ หรือพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกไม่พึงได้ คือ ๑. ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา อย่าได้แก่เลย ๒. ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ...
ปีใหม่นี้…มารู้จัก’สัจจะแห่งชีวิต’กันเถอะ! : โดย ไพรัช วรปาณิ

ปีใหม่นี้…มารู้จัก’สัจจะแห่งชีวิต’กันเถอะ! : โดย ไพรัช วรปาณิ

0
7
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 นี้ นอกจากการส่ง ส.ค.ส.ระลึกถึงเพื่อนฝูงซึ่งกันและกันแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนปรารถนาจะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ญาติมิตรและแฟนๆ “มติชน” ด้วยใจ ก็คือ ส.ค.ส. “ธรรมะ” เพื่อให้ทุกท่านได้ “รู้” ซึ้งถึง “สัจจะแห่งชีวิต” หรือความจริงที่ทำให้บุคคลรู้จักห่างไ ...
เปิดมุมมอง…พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ “พุทธศาสนา” ในโลกตะวันตก

เปิดมุมมอง…พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ “พุทธศาสนา” ในโลกตะวันตก

บทความ, สังคม
0
15
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) วิทยากรในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ เป็นชาวเนปาล บวชสามเณรที่เนปาล และอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระ ...
ธรรมวันนี้ “พรปีใหม่…สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม”

ธรรมวันนี้ “พรปีใหม่…สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม”

บทความ
0
11
ธรรมวันนี้ "พรปีใหม่...สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม" “พระพุทธเจ้าตรัสว่า มนุษย์สามารถหาความสุขที่ประณีตกว่าการบำเรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ความสุขแบบนั้น ท่านเรียกว่า เป็นความสุขที่ประณีตขึ้น ซึ่งมีลักษณะสำคัญ คือเป็นอิสระ มนุษย์มีความสุขได้ โดย ...
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์: ศาสนาในพื้นที่สาธารณะใหม่

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์: ศาสนาในพื้นที่สาธารณะใหม่

การเมือง, บทความ
0
10
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์: ศาสนาในพื้นที่สาธารณะใหม่ Posted: 01 Jan 2017 04:45 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) ผมได้รับโอกาสที่ดีมากในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านพระมหาบุญช่วย สิรินุธโธ และคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิต ...
คำสอน “โป้งรวย” เสียเงิน เพิ่มกิเลส ทำลายพุทธศาสนา

คำสอน “โป้งรวย” เสียเงิน เพิ่มกิเลส ทำลายพุทธศาสนา

บทความ, สังคม
0
17
กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับ คำว่า จงรวย ขอให้รวย หรือโป้งรวย อย่างนี้ถือว่าเป็นคำสาปแช่งได้หรือเปล่า ครับ เพราะไม่ใช่คำที่ทำให้ละ มีแต่ความติดข้องครับ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระมหาปชาบดีโคตมีว่า การจะตัดสินว่า ธรรมใดเ ...
ชิงดำ !  สองสมเด็จ “ธรรมยุต” จ่อคว้าสังฆราช  หลังสมเด็จช่วง “ร่วง” จากบัญชีแรก !

ชิงดำ ! สองสมเด็จ “ธรรมยุต” จ่อคว้าสังฆราช หลังสมเด็จช่วง “ร่วง” จากบัญชีแรก !

บทความ
0
21
ชิงดำ ! สองสมเด็จ "ธรรมยุต" จ่อคว้าสังฆราช หลังสมเด็จช่วง "ร่วง" จากบัญชีแรก ! ซ้าย : สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ขวา : สมเด็จพระวันรัต (จุนฑ์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร จากการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านร่าง พรบ.คณะสงฆ์ ...
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์กับความตอกยํ้าเผด็จการทางทหาร

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์กับความตอกยํ้าเผด็จการทางทหาร

ข่าว, บทความ
0
8
Phra Narong Sangkhawichit ...พระราชบัญญัติคณะสงฆ์กับความตอกยํ้าเผด็จการทางทหาร ...การคณะสงฆ์ที่ตกเป็นเครื่องมือของรัฐเสมอมา.... 1. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 นั้น ถือกำเนิดในสมัยรัฐบาลเผด็จการทหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 2.พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2535 ออก ...
ส่องสถานการณ์ ‘พุทธไทย’ 59-60 ใกล้ชิดรัฐ-เพิ่มอำนาจมหาเถรฯ-สิทธิมนุษยชนยังไม่มีที่ยืน

ส่องสถานการณ์ ‘พุทธไทย’ 59-60 ใกล้ชิดรัฐ-เพิ่มอำนาจมหาเถรฯ-สิทธิมนุษยชนยังไม่มีที่ยืน

บทความ, สังคม
0
9
ส่องสถานการณ์ ‘พุทธไทย’ 59-60 ใกล้ชิดรัฐ-เพิ่มอำนาจมหาเถรฯ-สิทธิมนุษยชนยังไม่มีที่ยืน Posted: 27 Dec 2016 12:16 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) สำรวจทิศทางพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน หวั่นรัฐธรรมนูญ 2559 จุดชนวนขัดแย้งศาสนา หนุนพุทธเถรวาท เป็นการเลือกปฏิบัติ ติดตามการด ...
โจรเข้ามาปล้นศาสนา เลยยกวัดให้แก่โจร

โจรเข้ามาปล้นศาสนา เลยยกวัดให้แก่โจร

บทความ
0
8
วัดป่า   โจรเข้ามาปล้นศาสนา เลยยกวัดให้แก่โจร อีกอย่างหนึ่งคือ การฝากศาสนาไว้กับพระ ชาวพุทธเป็นจำนวนมากทีเดียวชอบฝากพระศาสนาไว้กับพระอย่างเดียว แทนที่จะถือตามคติของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระศาสนานั้นอยู่ด้วยบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไม่ใช่ ...