Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล

สารคดีสั้น...แดนดินถิ่นพุทธภูมิ โดยกรมการศาสนา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ # ครั้งหนึ่งในชีวิตในดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย - เนปาล # ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนในสะพานบุญทุกท่าน # เสียงบรรยาย : คุณสุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค  
อวิโรธนะ-ข้อ 10 ในทศพิธราชธรรม

อวิโรธนะ-ข้อ 10 ในทศพิธราชธรรม

0
11
ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,639) อวิโรธนะ-ข้อ 10 ในทศพิธราชธรรม ............................................. “ทศพิธราชธรรม” (ทด-สะ-พิด-ราด-ชะ-ทำ) บาลีเป็น “ทสวิธราชธมฺม” (ทะ-สะ-วิ-ทะ-รา-ชะ-ทำ-มะ) ทส = สิบ (จำนวนสิบ) วิธ = มี-ชนิด, ...
ขันติ-ข้อ 9 ในทศพิธราชธรรม

ขันติ-ข้อ 9 ในทศพิธราชธรรม

0
11
ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,638) ขันติ-ข้อ 9 ในทศพิธราชธรรม ............................................. “ทศพิธราชธรรม” (ทด-สะ-พิด-ราด-ชะ-ทำ) บาลีเป็น “ทสวิธราชธมฺม” (ทะ-สะ-วิ-ทะ-รา-ชะ-ทำ-มะ) ทส = สิบ (จำนวนสิบ) วิธ = มี-ชนิด, ประ ...
อวิหิงสา-ข้อ 8 ในทศพิธราชธรรม

อวิหิงสา-ข้อ 8 ในทศพิธราชธรรม

0
13
ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,637) อวิหิงสา-ข้อ 8 ในทศพิธราชธรรม ............................................. “ทศพิธราชธรรม” (ทด-สะ-พิด-ราด-ชะ-ทำ) บาลีเป็น “ทสวิธราชธมฺม” (ทะ-สะ-วิ-ทะ-รา-ชะ-ทำ-มะ) ทส = สิบ (จำนวนสิบ) วิธ = มี-ชนิด, ประก ...
ของแถมจากหนังสือคู่มือมนุษย์ฯ(2)

ของแถมจากหนังสือคู่มือมนุษย์ฯ(2)

ปกิณกะ
0
7
ของแถมจากหนังสือคู่มือมนุษย์ฯ(2) ของแถมตอนนี้คัดลอก และสรุปความ มาจากเรื่อง ไตรลักษณ์ ในหนังสือคู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ 1. ข้อแตกต่างระหว่างศีลธรรม กับ ศาสนา “.... ศีลธรรม กับ ศาสนา นั้นมีขอบเขต แตกต่างกัน...ศีลธรรมนั้น เป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อจะกำจัดความทุกข์ ความยุ่งยาก ความระส ...
อักโกธะ-ข้อ 7 ในทศพิธราชธรรม

อักโกธะ-ข้อ 7 ในทศพิธราชธรรม

0
20
ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,636) อักโกธะ-ข้อ 7 ในทศพิธราชธรรม ............................................. “ทศพิธราชธรรม” (ทด-สะ-พิด-ราด-ชะ-ทำ) บาลีเป็น “ทสวิธราชธมฺม” (ทะ-สะ-วิ-ทะ-รา-ชะ-ทำ-มะ) ทส = สิบ (จำนวนสิบ) วิธ = มี-ชนิด, ป ...
ตบะ-ข้อ 6 ในทศพิธราชธรรม

ตบะ-ข้อ 6 ในทศพิธราชธรรม

0
16
ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,635) ตบะ-ข้อ 6 ในทศพิธราชธรรม ............................................. “ทศพิธราชธรรม” (ทด-สะ-พิด-ราด-ชะ-ทำ) บาลีเป็น “ทสวิธราชธมฺม” (ทะ-สะ-วิ-ทะ-รา-ชะ-ทำ-มะ) ทส = สิบ (จำนวนสิบ) วิธ = มี-ชนิด, ประกอ ...
มัททวะ-ข้อ 5 ในทศพิธราชธรรม

มัททวะ-ข้อ 5 ในทศพิธราชธรรม

0
12
ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,634) มัททวะ-ข้อ 5 ในทศพิธราชธรรม ............................................. “ทศพิธราชธรรม” (ทด-สะ-พิด-ราด-ชะ-ทำ) บาลีเป็น “ทสวิธราชธมฺม” (ทะ-สะ-วิ-ทะ-รา-ชะ-ทำ-มะ) ทส = สิบ (จำนวนสิบ) วิธ = มี-ชนิด, ปร ...
อาชชวะ-ข้อ 4 ในทศพิธราชธรรม

อาชชวะ-ข้อ 4 ในทศพิธราชธรรม

0
22
ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,633) อาชชวะ-ข้อ 4 ในทศพิธราชธรรม ............................................. “ทศพิธราชธรรม” (ทด-สะ-พิด-ราด-ชะ-ทำ) บาลีเป็น “ทสวิธราชธมฺม” (ทะ-สะ-วิ-ทะ-รา-ชะ-ทำ-มะ) ทส = สิบ (จำนวนสิบ) วิธ = มี-ชนิด, ประกอบ ...
ปริจจาคะ-ข้อ 3 ในทศพิธราชธรรม

ปริจจาคะ-ข้อ 3 ในทศพิธราชธรรม

0
15
ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,632) ปริจจาคะ-ข้อ 3 ในทศพิธราชธรรม ............................................. “ทศพิธราชธรรม” (ทด-สะ-พิด-ราด-ชะ-ทำ) บาลีเป็น “ทสวิธราชธมฺม” (ทะ-สะ-วิ-ทะ-รา-ชะ-ทำ-มะ) ทส = สิบ (จำนวนสิบ) วิธ = มี-ชนิด, ประก ...
ศีล-ข้อ 2 ในทศพิธราชธรรม

ศีล-ข้อ 2 ในทศพิธราชธรรม

0
10
ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,631) ศีล-ข้อ 2 ในทศพิธราชธรรม ............................................. “ทศพิธราชธรรม” (ทด-สะ-พิด-ราด-ชะ-ทำ) บาลีเป็น “ทสวิธราชธมฺม” (ทะ-สะ-วิ-ทะ-รา-ชะ-ทำ-มะ) ทส = สิบ (จำนวนสิบ) วิธ = มี-ชนิด, ประกอบด้วย-, ...
ราชนาวี  อ่านว่า ราด-ชะ-นา-วี

ราชนาวี อ่านว่า ราด-ชะ-นา-วี

0
11
ทองย้อย แสงสินชัย บาลีวันละคำ (553) ราชนาวี อ่านว่า ราด-ชะ-นา-วี ประกอบด้วย ราช + นาวี “ราช” แปลว่า พระราชา, พระเจ้าแผ่นดิน ใช้นำหน้าคำให้มีความหมายว่า “เป็นของพระเจ้าแผ่นดินหรือเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดิน” เช่น ราชการ (การงานของรัฐบาลหรือของ ...