เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

อวตาร อ่านว่า อะ-วะ-ตาน

อวตาร อ่านว่า อะ-วะ-ตาน

ทองย้อย แสงสินชัย อวตาร อ่านว่า อะ-วะ-ตาน “อวตาร” เป็นรูปคำบาลีสันสกฤต อ่านว่า อะ-วะ-ตา-ระ รากศัพท์มาจาก อว (คำอุปสรรค = ลง) + ตรฺ ธาตุ = ข้าม) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, “ทีฆะต้นธาตุด้วยอำนาจปัจจัยเนื่องด้วย ณ” คือ อะ ที่ ต-(รฺ) เป็น อา (ตรฺ > ตาร) ...
ธัชวิทยา อาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตา แต่สำคัญ อ่านว่า ทัด-ชะ-วิด-ทะ-ยา แยกศัพท์เป็น ธัช + วิทยา

ธัชวิทยา อาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตา แต่สำคัญ อ่านว่า ทัด-ชะ-วิด-ทะ-ยา แยกศัพท์เป็น ธัช + วิทยา

ทองย้อย แสงสินชัย ธัชวิทยา อาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตา แต่สำคัญ อ่านว่า ทัด-ชะ-วิด-ทะ-ยา แยกศัพท์เป็น ธัช + วิทยา (๑) “ธัช” บาลีเป็น “ธช” (ทะ-ชะ) รากศัพท์มาจาก ธชฺ (ธาตุ = ไป) + อ ปัจจัย : ธชฺ + อ = ธช (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “ผ้าที่สะบัดไป” ...
ตามหาหนังดี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ตามหาหนังดี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
118
ทองย้อย แสงสินชัย ตามหาหนังดี -------------- วันนี้วันอาทิตย์ ขออนุญาตพักผ่อนแบบโลกๆ สักวันนะครับ นานมาแล้ว ผมเช่าหนังแผ่นมาเรื่องหนึ่ง เป็นหนังฝรั่ง เป็นเรื่องราวในยุคสมัยที่ยังสู้กันด้วยดาบ มีท่านหลอดท่านดุ๊กอะไรประมาณนั้น เค้าเรื่องที่พอจำไ ...
ปาปมุต อ่านว่า ปา-ปะ-มุด แยกศัพท์เป็น ปาป + มุต

ปาปมุต อ่านว่า ปา-ปะ-มุด แยกศัพท์เป็น ปาป + มุต

ทองย้อย แสงสินชัย ปาปมุต อ่านว่า ปา-ปะ-มุด แยกศัพท์เป็น ปาป + มุต (๑) “ปาป” (ปา-ปะ) รากศัพท์มาจาก - (1) ปา (ธาตุ = รักษา) + อ ปัจจัย, ลง ป อาคม : ปา + อ + ป = ปาป แปลตามศัพท์ว่า “กรรมเป็นแดนรักษาตนแห่งเหล่าคนดี” (คือคนดีจะป้องกันตนโดยออกห่า ...
สัตตนารถปริวัตร อ่านว่า สัด-ตะ-หฺนาด-ปะ-ริ-วัด แยกศัพท์เป็น สัตต + นารถ + ปริวัตร

สัตตนารถปริวัตร อ่านว่า สัด-ตะ-หฺนาด-ปะ-ริ-วัด แยกศัพท์เป็น สัตต + นารถ + ปริวัตร

ทองย้อย แสงสินชัย สัตตนารถปริวัตร อ่านว่า สัด-ตะ-หฺนาด-ปะ-ริ-วัด แยกศัพท์เป็น สัตต + นารถ + ปริวัตร (๑) “สัตต” บาลีเป็น “สตฺต” อ่านว่า สัด-ตะ รากศัพท์มาจาก สญฺช (ธาตุ = ติด, ข้อง) + ต ปัจจัย, ลบ ญฺช, ซ้อน ต : สญฺช > ส + ตฺ + ต = สตฺต แป ...
วิสาขบูชา ทำได้มากกว่าเวียนเทียน อ่านว่า วิ-สา-ขะ-บู-ชา แยกศัพท์เป็น วิสาข + บูชา

วิสาขบูชา ทำได้มากกว่าเวียนเทียน อ่านว่า วิ-สา-ขะ-บู-ชา แยกศัพท์เป็น วิสาข + บูชา

ทองย้อย แสงสินชัย วิสาขบูชา ทำได้มากกว่าเวียนเทียน อ่านว่า วิ-สา-ขะ-บู-ชา แยกศัพท์เป็น วิสาข + บูชา (๑) “วิสาข” ศัพท์เดิมเป็น “วิสาขา” (วิ-สา-ขา) (เป็น “วิสาข” ก็มี) รากศัพท์มาจาก - (1) วิส (ตัดมาจาก “วิสทิส” = แตกต่างกัน) + ขณฺ (ธาตุ = ...
เปรียญธรรม เป็นมากกว่าการศึกษาของผู้ยากไร้ อ่านว่า ปะ-เรียน-ทำ แยกศัพท์เป็น เปรียญ + ธรรม

เปรียญธรรม เป็นมากกว่าการศึกษาของผู้ยากไร้ อ่านว่า ปะ-เรียน-ทำ แยกศัพท์เป็น เปรียญ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย เปรียญธรรม เป็นมากกว่าการศึกษาของผู้ยากไร้ อ่านว่า ปะ-เรียน-ทำ แยกศัพท์เป็น เปรียญ + ธรรม (๑) “เปรียญ” มีผู้สันนิษฐานว่า คำว่า “เปรียญ” น่าจะมีที่มาจาก 2 ทาง คือ - (1) กลายรูปและเสียงมาจากคำว่า “ปริญญา” คือ อิ ที่ - ...
สัญญาณอันตราย โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

สัญญาณอันตราย โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
209
ทองย้อย แสงสินชัย สัญญาณอันตราย ----------------- สังเกตไหมครับว่า เดี๋ยวนี้เวลาเอ่ยถึงชื่อพระคุณเจ้ารูปนั้นรูปโน้นทางสื่อ เขาไม่ค่อยเอ่ยถึงชื่อวัดที่ท่านสังกัดอยู่ แต่จะไปเอ่ยถึงตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งในมหาวิทยาลัยสงฆ์ หรือเป็นประธานนั่นนี่โน่น ...
ศรัทธาประสาทะ อ่านว่า สัด-ทา-ปฺระ-สา-ทะ ประกอบด้วย ศรัทธา + ประสาทะ

ศรัทธาประสาทะ อ่านว่า สัด-ทา-ปฺระ-สา-ทะ ประกอบด้วย ศรัทธา + ประสาทะ

ทองย้อย แสงสินชัย ศรัทธาประสาทะ อ่านว่า สัด-ทา-ปฺระ-สา-ทะ ประกอบด้วย ศรัทธา + ประสาทะ (๑) “ศรัทธา” บาลีเป็น “สทฺธา” (สัด-ทา) รากศัพท์มาจาก - (1) สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน, ร่วมกัน) + ธา (ธาตุ = เชื่อถือ, นับถือ) + อ ปัจจัย, แปลงนิคหิตที่ สํ ...
ว่าด้วยคนเราเกิดมามิใช่เพื่อทุกข์ จริงหรือไม่?

ว่าด้วยคนเราเกิดมามิใช่เพื่อทุกข์ จริงหรือไม่?

VeeZa, บทความ, ปกิณกะ
0
152
ถ้าแสดงความทุกข์ในลักษณะนี้ ก็หมายถึงความทุกข์ที่เป็นเวทนา คือการเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์  // ตามความเป็นจริง คำว่า "ทุกข์" ที่เป็นความหมายในทางพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ๑. ทุกข์ ที่เป็นตัวเวทนาเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นเสวยอารมณ์ พร้อมกับทุกขสหกายวิญญาณจิต (ทุกข์กาย), และที่เกิด ...
ค่านิยม อ่านตรงตัวว่า ค่า-นิ-ยม แยกศัพท์เป็น ค่า + นิยม

ค่านิยม อ่านตรงตัวว่า ค่า-นิ-ยม แยกศัพท์เป็น ค่า + นิยม

ทองย้อย แสงสินชัย ค่านิยม อ่านตรงตัวว่า ค่า-นิ-ยม แยกศัพท์เป็น ค่า + นิยม (๑) “ค่า” เป็นคำไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ค่า : (คำนาม) มูลค่าหรือราคาของสิ่งใด ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีประโยชน์ในทางใช้ ...
บีฑา แปลว่าเบียดเบียน อ่านว่า บี-ทา

บีฑา แปลว่าเบียดเบียน อ่านว่า บี-ทา

ทองย้อย แสงสินชัย บีฑา แปลว่าเบียดเบียน อ่านว่า บี-ทา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “บีฑา : (คำแบบ: คำที่ใช้เฉพาะในหนังสือ ไม่ใช่คำพูดทั่วไป) (คำกริยา) เบียดเบียน, บีบคั้น, รบกวน, เจ็บปวด. (ส. ปีฑา).” พจนานุกรมฯ บอกว่ ...

HOME

Powered By : VeeZa