Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

สมมติเทพ-หนึ่งในเทพ 3

สมมติเทพ-หนึ่งในเทพ 3

ทองย้อย แสงสินชัย สมมติเทพ-หนึ่งในเทพ 3 ............................................. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ข้อ แสดงเรื่อง “เทพ 3” ไว้ดังนี้ - เทพ 3 : (เทพเจ้า, เทวดา — Deva: gods; divine beings) 1. สมมติเทพ ...
บุคคล 5 ประเภทที่มีในโลกนี้ เราหล่ะอยากอยู่ในประเภทไหน

บุคคล 5 ประเภทที่มีในโลกนี้ เราหล่ะอยากอยู่ในประเภทไหน

บทความ, ปกิณกะ
0
61
มนุษย์ในโลกนี้มี 5 จำพวก แบ่งตามลักษณะนิสัยพฤติกรรม คุณธรรมในตัวของคนนั้น ๆ เมื่อเราศึกษาเราจะรู้ว่าใครควรคบ แม้แต่ตัวเราเองก็เช่นกัน ว่าเราจัดอยู่ในประเภทไหน เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง 1. มนุสสเนรยิโก มนุษย์สัตว์นรก คือ มนุษย์ผู้ดุร้าย หยาบคาย ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจี้ปล้นเอาทรัพย ...
บทสวดมนต์ทำนองอินเดีย

บทสวดมนต์ทำนองอินเดีย

บทสวดมนต์ทำนองอินเดีย สาธุ สาธุ สาธุ ขอบคุณท่านผู้ที่ได้จัดทำขอกุศลบุญส่วนนี้ได้เกิดอานิสงส์แห่งพลังศรัทธาบารมีเพิ่มพูนให้กับท่านยิ่งๆขึ้นไปครับ
เปิดเลนส์ส่องโลก ตอน ท่องแดนอารยธรรม…อินเดีย

เปิดเลนส์ส่องโลก ตอน ท่องแดนอารยธรรม…อินเดีย

เปิดเลนส์ส่องโลก ตอน ท่องแดนอารยธรรม...อินเดีย ยอดฉัตรพระเจดีย์พุทธคยา อินเดีย   เปิดเลนส์ส่องโลก ชุด อินเดียแดนพุทธภูมิ ตอนที่ ๒ โครงการหุ้มทองคำฉัตรยอพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ๑ เปิดเลนส์ส่องโลก ชุด อินเดียแดนพุทธภูมิ ตอนที่ ๓ โครงการหุ้มทองคำฉัตรยอพระมหาโพธิเจดีย์พุทธ ...
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล

สารคดีสั้น...แดนดินถิ่นพุทธภูมิ โดยกรมการศาสนา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ # ครั้งหนึ่งในชีวิตในดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย - เนปาล # ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนในสะพานบุญทุกท่าน # เสียงบรรยาย : คุณสุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค  
อวิโรธนะ-ข้อ 10 ในทศพิธราชธรรม

อวิโรธนะ-ข้อ 10 ในทศพิธราชธรรม

0
112
ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,639) อวิโรธนะ-ข้อ 10 ในทศพิธราชธรรม ............................................. “ทศพิธราชธรรม” (ทด-สะ-พิด-ราด-ชะ-ทำ) บาลีเป็น “ทสวิธราชธมฺม” (ทะ-สะ-วิ-ทะ-รา-ชะ-ทำ-มะ) ทส = สิบ (จำนวนสิบ) วิธ = มี-ชนิด, ...
ขันติ-ข้อ 9 ในทศพิธราชธรรม

ขันติ-ข้อ 9 ในทศพิธราชธรรม

0
35
ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,638) ขันติ-ข้อ 9 ในทศพิธราชธรรม ............................................. “ทศพิธราชธรรม” (ทด-สะ-พิด-ราด-ชะ-ทำ) บาลีเป็น “ทสวิธราชธมฺม” (ทะ-สะ-วิ-ทะ-รา-ชะ-ทำ-มะ) ทส = สิบ (จำนวนสิบ) วิธ = มี-ชนิด, ประ ...

HOME

Powered By : VeeZa