SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

วกฺกํ = ไต (เคยแปลกันว่า ม้าม) ลำดับ 10 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า วัก-กัง

วกฺกํ = ไต (เคยแปลกันว่า ม้าม) ลำดับ 10 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า วัก-กัง

ทองย้อย แสงสินชัย  วกฺกํ = ไต (เคยแปลกันว่า ม้าม) ลำดับ 10 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า วัก-กัง “วกฺกํ” รูปคำเดิมเป็น “วกฺก” (วัก-กะ) รากศัพท์มาจาก วกฺ (ธาตุ = ถือเอา) + ก ปัจจัย กระบวนการแยกคำเพื่อหาความหมาย (รูปวิเคราะห์) แสดงสูตรไว้ว่า - “วก ...
อฏฺฐิมิญฺชํ = เยื่อในกระดูก ลำดับ 9 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า อัด-ถิ-มิน-ชัง “อฏฺฐิมิญฺชํ”

อฏฺฐิมิญฺชํ = เยื่อในกระดูก ลำดับ 9 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า อัด-ถิ-มิน-ชัง “อฏฺฐิมิญฺชํ”

ทองย้อย แสงสินชัย  อฏฺฐิมิญฺชํ = เยื่อในกระดูก ลำดับ 9 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า อัด-ถิ-มิน-ชัง “อฏฺฐิมิญฺชํ” คำเดิมประกอบด้วย อฏฺฐิ + มิญฺช (๑) “อฏฺฐิ” (อัด-ถิ) รากศัพท์มาจาก - (1) อสฺ (ธาตุ = ทิ้ง, ขว้างไป; มี, เป็น) + อิ ปัจจัย, แปลง สฺ ท ...
โยนิ – โยนี แปลไม่ดี มีปัญหา แปลดีๆ มีปัญญา อ่านว่า โย-นิ และ โย-นี

โยนิ – โยนี แปลไม่ดี มีปัญหา แปลดีๆ มีปัญญา อ่านว่า โย-นิ และ โย-นี

ทองย้อย แสงสินชัย โยนิ - โยนี แปลไม่ดี มีปัญหา แปลดีๆ มีปัญญา อ่านว่า โย-นิ / โย-นี คำนี้บาลีเป็น “โยนิ” ( -นิ สระ อิ) รากศัพท์มาจาก - (1) ยุ (ธาตุ = ปะปน, ผสม) + ยุ ปัจจัย, แผลง อุ ที่ ยุ ธาตุเป็น โอ (ยุ > โย), แปลง ยุ ปัจจัยเป็น อน (อะ-น ...
อฏฺฐิ = กระดูก ลำดับ 8 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า อัด-ถิ

อฏฺฐิ = กระดูก ลำดับ 8 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า อัด-ถิ

ทองย้อย แสงสินชัย  อฏฺฐิ = กระดูก ลำดับ 8 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า อัด-ถิ “อฏฺฐิ” รากศัพท์มาจาก - (1) อสฺ (ธาตุ = ทิ้ง, ขว้างไป; มี, เป็น) + อิ ปัจจัย, แปลง สฺ ที่สุดธาตุเป็น ฏฺฐ : อสฺ > อฏฺฐ + อิ = อฏฺฐิ แปลตามศัพท์ว่า (1) “สิ่งที่ทิ้งอ ...
นหารู = เอ็น ลำดับ 7 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า นะ-หา-รู

นหารู = เอ็น ลำดับ 7 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า นะ-หา-รู

ทองย้อย แสงสินชัย  นหารู = เอ็น ลำดับ 7 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า นะ-หา-รู “นหารู” รูปคำเดิมเป็น “นหารุ” (นะ-หา-รุ) รากศัพท์มาจาก นหฺ (ธาตุ = ผูก, มัด, พัน) + อารุ ปัจจัย : นหฺ + อารุ = นหารุ แปลตามศัพท์ว่า “เส้นที่ผูกมัด” “นหารุ” (ปุงลิ ...
สกทาคามี กับ สกิทาคามี ดับขันธ์แล้วไปเกิดที่ไหน อ่านว่า สะ-กะ-ทา-คา-มี และ สะ-กิ-ทา-คา-มี

สกทาคามี กับ สกิทาคามี ดับขันธ์แล้วไปเกิดที่ไหน อ่านว่า สะ-กะ-ทา-คา-มี และ สะ-กิ-ทา-คา-มี

ทองย้อย แสงสินชัย สกทาคามี กับ สกิทาคามี ดับขันธ์แล้วไปเกิดที่ไหน อ่านว่า สะ-กะ-ทา-คา-มี / สะ-กิ-ทา-คา-มี “สกทาคามี” ประกอบด้วย สกิ + อาคามี (๑) “สกิ” อ่านว่า สะ-กิ เป็นคำนิบาต แปลว่า ครั้งเดียว (once) อีกครั้ง (once more) หรือ คราวเดียวกัน ...
ประลาต – ปลาสนาการ คำที่ยังไม่หนีไปไหน อ่านว่า ปฺระ-ลาด และ ปะ-ลาด-สะ-นา-กาน

ประลาต – ปลาสนาการ คำที่ยังไม่หนีไปไหน อ่านว่า ปฺระ-ลาด และ ปะ-ลาด-สะ-นา-กาน

ทองย้อย แสงสินชัย ประลาต - ปลาสนาการ คำที่ยังไม่หนีไปไหน อ่านว่า ปฺระ-ลาด และ ปะ-ลาด-สะ-นา-กาน (๑) “ประลาต” บาลีเป็น “ปลาต” อ่านว่า ปะ-ลา-ตะ รากศัพท์มาจาก ปลายฺ (ธาตุ = หนีไป) + ต ปัจจัย, ลบ ยฺ ที่สุดธาตุ : ปลายฺ + ต = ปลายต > ปลาต แปลตา ...
มํสํ = เนื้อ ลำดับ 6 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า มัง-สัง

มํสํ = เนื้อ ลำดับ 6 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า มัง-สัง

ทองย้อย แสงสินชัย  มํสํ = เนื้อ ลำดับ 6 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า มัง-สัง “มํสํ” รูปคำเดิมเป็น “มํส” (มัง-สะ) รากศัพท์มาจาก จาก มนฺ (ธาตุ = รู้) + ส ปัจจัย, แปลง นฺ ที่สุดธาตุเป็นนิคหิต (มนฺ > มํ) : มนฺ + ส = มนส > มํส (นปุงสกลิงค์) แ ...
พินิจพระคาถาชินบัญชร เกสโต, เกสนฺเต

พินิจพระคาถาชินบัญชร เกสโต, เกสนฺเต

ทองย้อย แสงสินชัย   พินิจพระคาถาชินบัญชร ----------------------- มีญาติมิตรท่านหนึ่งส่งภาพเป็นข้อความบทหนึ่งในพระคาถาชินบัญชรมาให้ผมดู แสดงเจตนาจะให้ผมพิจารณาว่ามีคำถูกคำผิดอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างหรือไม่ ข้อความในพระคาถาชินบัญชรว่าดังนี้ (ดูภาพ ...
ตโจ = หนัง ลำดับ 5 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ตะ-โจ

ตโจ = หนัง ลำดับ 5 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ตะ-โจ

ทองย้อย แสงสินชัย  ตโจ = หนัง ลำดับ 5 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ตะ-โจ “ตโจ” รูปคำเดิมเป็น “ตจ” (ตะ-จะ) รากศัพท์มาจาก ตจฺ (ธาตุ = รักษา) + อ ปัจจัย : ตจฺ + อ = ตจ แปลตามศัพท์ว่า “ส่วนที่รักษาตัวไว้” “ตจ” (ปุงลิงค์) ในบาลีใช้ในความหมายดังนี้ - ...
ทนฺตา = ฟัน ลำดับ 4 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ทัน-ตา

ทนฺตา = ฟัน ลำดับ 4 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ทัน-ตา

ทองย้อย แสงสินชัย  ทนฺตา = ฟัน ลำดับ 4 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ทัน-ตา “ทนฺตา” รูปคำเดิมเป็น “ทนฺต” (ทัน-ตะ) รากศัพท์มาจาก - (1) ทา (ธาตุ = ตัด) + อนฺต ปัจจัย, “ลบสระหน้า” คือลบ อา ที่ ทา (ทา > ท) : ทา + อนฺต = ทานฺต > ทนฺต แปลตามศัพท ...
นขา = เล็บ ลำดับ 3 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า นะ-ขา

นขา = เล็บ ลำดับ 3 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า นะ-ขา

ทองย้อย แสงสินชัย  นขา = เล็บ ลำดับ 3 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า นะ-ขา “นขา” รูปคำเดิมเป็น “นข” (นะ-ขะ) รากศัพท์มาจาก น (ตัดมาจากศัพท์ว่า “นตฺถิ” = ไม่มี) + ข (แทนศัพท์ว่า “อินฺทฺริย” = อินทรีย์) : นตฺถิ > น + ข = นข แปลตามศัพท์ว่า “อวัยว ...

HOME

Powered By : VeeZa