SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

สมบูรณ์ – สัมบูรณ์ ความเหมือนและความต่าง อ่านว่า สม-บูน / สำ-บูน

สมบูรณ์ – สัมบูรณ์ ความเหมือนและความต่าง อ่านว่า สม-บูน / สำ-บูน

ทองย้อย แสงสินชัย  สมบูรณ์ - สัมบูรณ์ ความเหมือนและความต่าง อ่านว่า สม-บูน / สำ-บูน ทั้ง 2 คำนี้ บาลีเป็น “สมฺปูรณ” (สำ-ปู-ระ-นะ) เหมือนกัน รากศัพท์มาจาก สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน, ร่วมกัน) แปลงนิคหิตเป็น มฺ (สํ > สมฺ) + ปูรฺ (หรือ ปุรฺ ธาตุ ที ...
โลมา = ขน ลำดับ 2 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า โล-มา

โลมา = ขน ลำดับ 2 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า โล-มา

ทองย้อย แสงสินชัย  โลมา = ขน ลำดับ 2 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า โล-มา “โลมา” รูปคำเดิมเป็น “โลม” (โล-มะ) รากศัพท์มาจาก ลุ (ธาตุ = ตัด) + ม ปัจจัย, แผลง อุ ที่ ลุ เป็น โอ (ลุ > โล) : ลุ + ม = ลุม > โลม (ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์) แปลตามศัพท ...
เกสา = ผม ลำดับ 1 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า เก-สา

เกสา = ผม ลำดับ 1 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า เก-สา

ทองย้อย แสงสินชัย  เกสา = ผม ลำดับ 1 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า เก-สา “เกสา” รูปคำเดิมเป็น “เกส” (เก-สะ) รากศัพท์มาจาก - (1) เก (ศีรษะ, หัว) + สี (ธาตุ = อยู่, นอน) + อ ปัจจัย, “ลบสระหน้า” คือลบ อี ที่ สี (สี > ส) : เก + สี = เกสี > เกส ...
เพื่อนให้ยืมมา จึงมีวันนี้เพราะเพื่อนให้ บาลีว่าอย่างไร 

เพื่อนให้ยืมมา จึงมีวันนี้เพราะเพื่อนให้ บาลีว่าอย่างไร 

ทองย้อย แสงสินชัย เพื่อนให้ยืมมา จึงมีวันนี้เพราะเพื่อนให้ บาลีว่าอย่างไร  สำหรับผู้ยังไม่มีพื้นทางบาลี หรือพอมีบ้างแต่ยังไม่แน่น ถ้าไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ก็ขอแนะนำให้เปิดพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ดูว่า “ยืม” ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร พจนานุกรม สอ เสถบุตร แปลคำว่า “ยืม” ...
วันพระ – วันเณร คำพูดเล่นๆ ชวนให้เข้าใจผิดจริงๆ

วันพระ – วันเณร คำพูดเล่นๆ ชวนให้เข้าใจผิดจริงๆ

ทองย้อย แสงสินชัย วันพระ - วันเณร คำพูดเล่นๆ ชวนให้เข้าใจผิดจริงๆ คำว่า “พระ” มีผู้ให้ความเห็นว่าน่าจะมาจาก “วร” (วะ-ระ) ในบาลีสันสกฤต แปลว่า “ผู้ประเสริฐ” แปลง ว เป็น พ ออกเสียงว่า พะ-ระ แล้วกลายเสียงเป็น พฺระ (ร กล้ำ) หลักความรู้ : ความหมายข ...
สังฆทานานิ อ่านว่า สัง-คะ-ทา-นา-นิ บาลีเขียน “สงฺฆทานานิ” รูปศัพท์เดิมคือ “สงฺฆทาน” (สัง-คะ-ทา-นะ)

สังฆทานานิ อ่านว่า สัง-คะ-ทา-นา-นิ บาลีเขียน “สงฺฆทานานิ” รูปศัพท์เดิมคือ “สงฺฆทาน” (สัง-คะ-ทา-นะ)

ทองย้อย แสงสินชัย สังฆทานานิ อ่านว่า สัง-คะ-ทา-นา-นิ บาลีเขียน “สงฺฆทานานิ” รูปศัพท์เดิมคือ “สงฺฆทาน” (สัง-คะ-ทา-นะ) ประกอบด้วย สงฺฆ + ทาน (๑) “สงฺฆ” แปลว่า หมู่, กอง, กลุ่ม, คณะ พจนานุกรมบาลี-อังกฤษ แปล “สงฺฆ” เป็นอังกฤษว่า - (1) multitude ...
นิเทศ – นิเทศก์ ต่างกันอย่างไร อ่านว่า นิ-เทด เหมือนกันทั้ง 2 คำ

นิเทศ – นิเทศก์ ต่างกันอย่างไร อ่านว่า นิ-เทด เหมือนกันทั้ง 2 คำ

ทองย้อย แสงสินชัย  นิเทศ - นิเทศก์ ต่างกันอย่างไร อ่านว่า นิ-เทด เหมือนกันทั้ง 2 คำ (๑) “นิเทศ” บาลีเป็น “นิทฺเทส” อ่านว่า นิด-เท-สะ รากศัพท์มาจาก นิ (คำอุปสรรค = เข้า, ลง; ไม่มี, ออก) + ทิสฺ (ธาตุ = แสดง, ชี้แจง) + ณ ปัจจัย, ซ้อน ทฺ ระห ...
คำบูชาข้าวพระ

คำบูชาข้าวพระ

ทองย้อย แสงสินชัย คำบูชาข้าวพระ - คำแนะนำทั่วไป คำว่า “ข้าวพระ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ข้าวพระ : (คำนาม) อาหารคาวหวานที่จัดใส่สำรับสําหรับถวายพระพุทธ.” คำบูชาข้าวพระนิยมกล่าวเป็นภาษาบาลี มีข้อความดังนี้ - เขียนแบบ ...
คำบูชาข้าวพระ [5] – โภชนํ ก็พอได้ แต่ไม่ใช่ โภชนานํ

คำบูชาข้าวพระ [5] – โภชนํ ก็พอได้ แต่ไม่ใช่ โภชนานํ

ทองย้อย แสงสินชัย คำบูชาข้าวพระ - โภชนํ ก็พอได้ แต่ไม่ใช่ โภชนานํ คำว่า “ข้าวพระ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ข้าวพระ : (คำนาม) อาหารคาวหวานที่จัดใส่สำรับสําหรับถวายพระพุทธ.” คำบูชาข้าวพระนิยมกล่าวเป็นภาษาบาลี มีข้อความดังน ...
คำบูชาข้าวพระ [4] – โอทนํ

คำบูชาข้าวพระ [4] – โอทนํ

ทองย้อย แสงสินชัย คำบูชาข้าวพระ - โอทนํ คำว่า “ข้าวพระ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ข้าวพระ : (คำนาม) อาหารคาวหวานที่จัดใส่สำรับสําหรับถวายพระพุทธ.” คำบูชาข้าวพระนิยมกล่าวเป็นภาษาบาลี มีข้อความดังนี้ - เขียนแบบบาลี : อิ ...
คำบูชาข้าวพระ [3] – สาลีนํ

คำบูชาข้าวพระ [3] – สาลีนํ

ทองย้อย แสงสินชัย  คำบูชาข้าวพระ - สาลีนํ คำว่า “ข้าวพระ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ข้าวพระ : (คำนาม) อาหารคาวหวานที่จัดใส่สำรับสําหรับถวายพระพุทธ.” คำบูชาข้าวพระนิยมกล่าวเป็นภาษาบาลี มีข้อความดังนี้ - เขียนแบบบาลี : ...
คำบูชาข้าวพระ [2]

คำบูชาข้าวพระ [2]

ทองย้อย แสงสินชัย คำบูชาข้าวพระ คำว่า “ข้าวพระ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ข้าวพระ : (คำนาม) อาหารคาวหวานที่จัดใส่สำรับสําหรับถวายพระพุทธ.” คำบูชาข้าวพระนิยมกล่าวเป็นภาษาบาลี มีข้อความดังนี้ - เขียนแบบบาลี : อิมํ สูป ...

HOME

Powered By : VeeZa