เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

วิมุตติสุข อุปมาเหมือนช่วงเวลาแห่งการฉลองความสำเร็จ อ่านว่า วิ-มุด-ติ-สุก แยกศัพท์เป็น วิมุตติ + สุข
คิหิปฏิบัติ ยาสามัญประจำวัด : ใช้เองก็ได้ บอกให้เขาใช้ก็ดี อ่านว่า คิ-หิ-ปะ-ติ-บัด แยกศัพท์เป็น คิหิ + ปฏิบัติ
กรณี อุ๋ย บุดดาเบลส กับศิษย์ธรรมกาย ออกรายการทีวีช่องหนึ่ง เรื่องพระธัมมชโยและวัดธรรมกาย
154
0
VeeZa, บทความ, ปกิณกะ

กรณี อุ๋ย บุดดาเบลส กับศิษย์ธรรมกาย ออกรายการทีวีช่องหนึ่ง เรื่องพระธัมมชโยและวัดธรรมกาย

กรณี อุ๋ย บุดดาเบลส กับศิษย์ธรรมกาย ออกรายการทีวีช่องหนึ่ง มีข้อความที่น่าสนใจ ...
สุภาษิต อย่างไรเรียกว่าพูดดี อ่านว่า สุ-พา-สิด “สุภาษิต” บาลีเขียน “สุภาสิต” อ่านว่า สุ-พา-สิ-ตะ ประกอบด้วย สุ + ภาสิต
มหารัตนอุบาสิกา รู้ศัพท์ไว้ประดับความรู้ อ่านว่า มะ-หา-รัด-ตะ-นะ-อุ-บา-สิ-กา แยกศัพท์เป็น มหา + รัตน + อุบาสิกา

HOME

Powered By : VeeZa