เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

กาลิงครัฐ แดนแห่งนักขอ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า กา-ลิง-คะ-รัด ประกอบด้วยคำว่า กาลิงค + รัฐ

กาลิงครัฐ แดนแห่งนักขอ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า กา-ลิง-คะ-รัด ประกอบด้วยคำว่า กาลิงค + รัฐ

ทองย้อย แสงสินชัย  กาลิงครัฐ แดนแห่งนักขอ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า กา-ลิง-คะ-รัด ประกอบด้วยคำว่า กาลิงค + รัฐ (๑) “กาลิงค” บาลีเป็น “กาลิงฺค” (มีจุดใต้ ง) รากศัพท์มาจาก - (1) กลิงฺค + ณ ปัจจัย (ก) "กลิงฺค" รากศัพท์มาจ ...
ออเจ้า บาลีว่าอย่างไร

ออเจ้า บาลีว่าอย่างไร

ปกิณกะ
0
97
ทองย้อย แสงสินชัย  ออเจ้า บาลีว่าอย่างไร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ออเจ้า : (คำโบราณ) (คำสรรพนาม) คําใช้แทนชื่อผู้ที่เราพูดด้วย เช่น ทชีก็ปรับทุกข์ร้อนทางจะอวดมีว่า ออเจ้าเอ๋ยออเจ้าเราค่อยมั่งมีขึ้นถึงเพียงนี้มีเสียกว่ ...
ชินบัญชรบทสุดท้าย แบ่งวรรคให้ถูกต้อง โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ชินบัญชรบทสุดท้าย แบ่งวรรคให้ถูกต้อง โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย  ชินบัญชรบทสุดท้าย แบ่งวรรคให้ถูกต้อง พระคาถาชินบัญชรบทสุดท้ายที่พิมพ์เผยแพร่ทั่วไป มักแบ่งวรรคเป็นดังนี้ - อิจเจวะมันโต ................... สุคุตโต สุรักโข  ชินานุภาเวนะ ................... ชิตูปัททะโว  ธัมมานุภาเวนะ .... ...
เวสสันดร [2] ผู้ให้จนโลกตามไม่ทัน อ่านว่า เวด-สัน-ดอน “เวสสันดร” บาลีเป็น “เวสฺสนฺตร” (เวด-สัน-ตะ-ระ)

เวสสันดร [2] ผู้ให้จนโลกตามไม่ทัน อ่านว่า เวด-สัน-ดอน “เวสสันดร” บาลีเป็น “เวสฺสนฺตร” (เวด-สัน-ตะ-ระ)

ทองย้อย แสงสินชัย เวสสันดร ผู้ให้จนโลกตามไม่ทัน อ่านว่า เวด-สัน-ดอน “เวสสันดร” บาลีเป็น “เวสฺสนฺตร” (เวด-สัน-ตะ-ระ) นัย ๑ “เวสฺสนฺตร” แยกศัพท์ตามรูปคำที่ตามองเห็นเป็น เวสฺส (เวด-สะ) + อนฺตร (อัน-ตะ-ระ) (๑) “เวสฺส” รากศัพท์มาจาก วิสฺ (ธา ...
คันธมาทน์ ผาหอมแห่งหิมพานต์ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า คัน-ทะ-มาด ประกอบด้วยคำว่า คันธ + มาทน์

คันธมาทน์ ผาหอมแห่งหิมพานต์ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า คัน-ทะ-มาด ประกอบด้วยคำว่า คันธ + มาทน์

ทองย้อย แสงสินชัย คันธมาทน์ ผาหอมแห่งหิมพานต์ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า คัน-ทะ-มาด ประกอบด้วยคำว่า คันธ + มาทน์ (๑) “คันธ” (คัน-ทะ) บาลีเขียน “คนฺธ” รากศัพท์มาจาก - (1) คมฺ (ธาตุ = ไป, ถึง, เป็นไป) + ก ปัจจัย, แปลง คมฺ เป ...
อัจจุตฤๅษี ผู้ทำหน้าที่คัดกรอง อ่านว่า อัด-จุ-ตะ-รือ-สี  แต่เสียงที่มักได้ยินคือ อัด-จุด-ตะ-รือ-สี “อัจจุตฤๅษี” ประกอบด้วย อัจจุต + ฤๅษี

อัจจุตฤๅษี ผู้ทำหน้าที่คัดกรอง อ่านว่า อัด-จุ-ตะ-รือ-สี  แต่เสียงที่มักได้ยินคือ อัด-จุด-ตะ-รือ-สี “อัจจุตฤๅษี” ประกอบด้วย อัจจุต + ฤๅษี

ทองย้อย แสงสินชัย อัจจุตฤๅษี ผู้ทำหน้าที่คัดกรอง (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า อัด-จุ-ตะ-รือ-สี  แต่เสียงที่มักได้ยินคือ อัด-จุด-ตะ-รือ-สี “อัจจุตฤๅษี” ประกอบด้วย อัจจุต + ฤๅษี (๑) “อัจจุต” บาลีเป็น “อจฺจุต” (อัด-จุ-ตะ) รากศัพท ...
กัณหาชาลี ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า กัน-หา-ชา-ลี ประกอบด้วยคำว่า กัณหา + ชาลี

กัณหาชาลี ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า กัน-หา-ชา-ลี ประกอบด้วยคำว่า กัณหา + ชาลี

ทองย้อย แสงสินชัย กัณหาชาลี ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า กัน-หา-ชา-ลี ประกอบด้วยคำว่า กัณหา + ชาลี (๑) “กัณหา” ตัดมาจากคำเต็มว่า “กัณหาชินา” บาลีเป็น “กณฺหาชินา” (กัน-หฺนา-ชิ-นา) ประกอบด้วยคำว่า กณฺห ...
พระมหาเถระชาวพม่า ผู้มีความทรงจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด

พระมหาเถระชาวพม่า ผู้มีความทรงจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด

ปกิณกะ
0
32
Manus Min AungFollow  สาธุ!ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ! พระอริยสงฆ์ท่านนี้แสดงปาฏิหาริย์ สามารถท่องจำพระไตรปิฎกได้ทุกบรรทัด 240,000ตัวอักษร 16,000 หน้า ได้โดยไม่ผิดเพี้ยน ไม่มีตกหล่น ต้องใช้เวลาท่องจำนานนับ 10 ปี!! จนกินเนสส์บุ๊กต้องบันทึกไว้... การบันทึกระดับโลกว่าเป็นบุคคลที่ ...
จิตตวิสุทธิ ว่าด้วย กถาวัตถุ ๓

จิตตวิสุทธิ ว่าด้วย กถาวัตถุ ๓

0
19
พระไตรปิฎกศึกษา จิตตวิสุทธิ = กถาวัตถุ ๓ คือ ๑. ปวิเวกกถา = วิเวก ๓ คือ กายวิเวก สงัดกาย ได้แก่ อยู่ผู้เดียวทุกอิริยาบถ จิตตวิเวก ได้แก่ ได้สมาบัติ ๘ อุปธิวิเวก ได้แก่ บรรลุนิพพาน ๒. วิริยารัมภกถา = การทำความเพียรทางกายและ ทางจิตให้บริบูรณ์ ๓. สมาธิกถา = ส ...
เจตบุตร ผู้ฉลาดที่โง่เป็น อ่านว่า เจ-ตะ-บุด ก็ได้ เจด-ตะ-บุด ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า เจต + บุตร

เจตบุตร ผู้ฉลาดที่โง่เป็น อ่านว่า เจ-ตะ-บุด ก็ได้ เจด-ตะ-บุด ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า เจต + บุตร

ทองย้อย แสงสินชัย เจตบุตร ผู้ฉลาดที่โง่เป็น (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า เจ-ตะ-บุด ก็ได้ เจด-ตะ-บุด ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า เจต + บุตร (๑) “เจต” บาลีอ่านว่า เจ-ตะ รากศัพท์มาจาก จิตฺ (ธาตุ = คิด, รู้, จงใจ) + อ ปัจจัย, แผลง อิ ที่ ...
คาถาพระสุพรรรณกัลยา โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

คาถาพระสุพรรรณกัลยา โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย  คาถาพระสุพรรรณกัลยา มีผู้คัดข้อความที่เรียกว่า “คาถาพระสุพรรรณกัลยา” ส่งมาให้ผู้เขียนบาลีวันละคำช่วยแปล “คาถาพระสุพรรรณกัลยา” ตามที่คัดมามีดังนี้ - ............ เอหิภูโต มหาภูโต สะมะนุสโส สะเทวะโก กะโรหิ เทวะทิตานัง อา ...
ผุสดี ผู้ปรารถนาเป็นพุทธมารดา (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า ผุด-สะ-ดี

ผุสดี ผู้ปรารถนาเป็นพุทธมารดา (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า ผุด-สะ-ดี

ทองย้อย แสงสินชัย ผุสดี ผู้ปรารถนาเป็นพุทธมารดา (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า ผุด-สะ-ดี บาลีเป็น “ผุสฺสตี” อ่านว่า ผุด-สะ-ตี รากศัพท์มาจาก ผุสฺ (ธาตุ = กระทบ, สัมผัส) + ติ ปัจจัย, ซ้อน สฺ ระหว่างธาตุกับปัจจัย (ผุสฺ + สฺ + ติ) + อี ...

HOME

Powered By : VeeZa