เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

อิทัปปัจจยตา  ไม่ยากที่จะเข้าใจ แต่ไม่ง่ายที่จะเข้าถึง  อ่านว่า อิ-ทับ-ปัด-จะ-ยะ-ตา  ประกอบด้วยคำว่า อิท + ปัจจย + ตา
พุทธธรรมดา  เรื่องของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นเช่นนั้นเอง  อ่านว่า พุด-ทะ-ทำ-มะ-ดา  ประกอบด้วยคำว่า พุทธ + ธรรมดา
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
355
0
ปกิณกะ, พุทธประวัติ

”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก

”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก พุทธกิ ...