Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

ภารธุระ ยังไม่ถึงเวลา ก็อย่าเพิ่งวาง อ่านว่า พา-ระ-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น ภาร + ธุระ

ภารธุระ ยังไม่ถึงเวลา ก็อย่าเพิ่งวาง อ่านว่า พา-ระ-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น ภาร + ธุระ

ทองย้อย แสงสินชัย ภารธุระ ยังไม่ถึงเวลา ก็อย่าเพิ่งวาง อ่านว่า พา-ระ-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น ภาร + ธุระ (๑) “ภาร” บาลีอ่านว่า พา-ระ รากศัพท์มาจาก ภรฺ (ธาตุ = เลี้ยงดู, ทรงไว้) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, “ทีฆะต้นธาตุด้วยอำนาจปัจจัยเนื่องด้วย ณ” คือยืดเส ...
นิพพานเป็นอะไร โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

นิพพานเป็นอะไร โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
15
ทองย้อย แสงสินชัย  นิพพานเป็นอะไร ----------------- มีผู้ยกปัญหาขึ้นถกกันว่า นิพพานเป็นอัตตา หรือนิพพานเป็นอนัตตา บางพวกเห็นว่านิพพานเป็นอัตตา อ้างเหตุผลนั่นนี่โน่น ส่วนใหญ่เป็นความเห็นของตนเองหรือของท่านผู้นั้นผู้โน้น บางพวกเห็นว่านิพพานเป็นอนัตตา ก็อ้างเหตุผลนั่นนี่โน่ ...
ความเห็นเกี่ยวกับบทความที่ว่า “บรรลุนิพพานโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์”

ความเห็นเกี่ยวกับบทความที่ว่า “บรรลุนิพพานโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์”

บทความ, ปกิณกะ
0
20
ขออนุญาตแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความที่ว่า "บรรลุนิพพานโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์" (จากบทความในลิงค์นี้ : https://goo.gl/3YuwXx ) เริ่มต้น ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้.... - ผู้ที่เขียนบทความ หรือนักวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ไม่ได้เป็นพุทธศาสนิก หรือเป็นพุทธศาสนิกบางจำพวก...มักเข้าใจว่า "นิพพาน" เ ...
วิทยฐานะ มีไว้เพื่ออะไรกัน อ่านว่า วิด-ทะ-ยะ-ถา-นะ แยกศัพท์เป็น วิทย + ฐานะ

วิทยฐานะ มีไว้เพื่ออะไรกัน อ่านว่า วิด-ทะ-ยะ-ถา-นะ แยกศัพท์เป็น วิทย + ฐานะ

ทองย้อย แสงสินชัย วิทยฐานะ มีไว้เพื่ออะไรกัน อ่านว่า วิด-ทะ-ยะ-ถา-นะ แยกศัพท์เป็น วิทย + ฐานะ (๑) “วิทย” ศัพท์เดิมเป็น “วิทยา”บาลีเป็น “วิชฺชา” (วิด-ชา) รากศัพท์มาจาก วิทฺ (ธาตุ = รู้) + ณฺย ปัจจัย, ลบ ณฺ, แปลง ทฺย (คือ (วิ)-ทฺ + (ณฺ) ...
บรรลุนิพพานโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์

บรรลุนิพพานโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์

บทความ, ปกิณกะ
0
14
ทองย้อย แสงสินชัย บรรลุนิพพานโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ -------------------------------------- ผมได้อ่านโพสต์ของญาติมิตรท่านหนึ่งซึ่งท่านบอกว่าแชร์มาอีกต่อหนึ่ง มีข้อความดังต่อไปนี้ -- ----------------------------------- เมื่อคำทำนายที่ว่า หลั ...
ไมตรี แค่ให้ ก็ได้ทันที อ่านว่า ไม-ตฺรี

ไมตรี แค่ให้ ก็ได้ทันที อ่านว่า ไม-ตฺรี

ทองย้อย แสงสินชัย ไมตรี แค่ให้ ก็ได้ทันที อ่านว่า ไม-ตฺรี “ไมตรี” ตรงกับบาลีว่า “เมตฺติ” (เมด-ติ) รากศัพท์มาจาก - (1) มิทฺ (ธาตุ = รักใคร่) + ติ ปัจจัย, ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ (มิทฺ > มิ), ซ้อน ต, แผลง อิ ที่ มิ- เป็น เอ (มิ- > เม-) : มิทฺ &g ...
ราชวงศ์ อ่านว่า ราด-ชะ-วง แยกศัพท์เป็น ราช + วงศ์

ราชวงศ์ อ่านว่า ราด-ชะ-วง แยกศัพท์เป็น ราช + วงศ์

ทองย้อย แสงสินชัย ราชวงศ์ อ่านว่า ราด-ชะ-วง แยกศัพท์เป็น ราช + วงศ์ (๑) “ราช” บาลีอ่านว่า รา-ชะ แปลตามรากศัพท์ว่า - (1) “ผู้รุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมาก” ความหมายนี้ประกอบขึ้นจาก ราชฺ (ธาตุ = รุ่งเรือง) + อ (ปัจจัย) = ราช หมายความ ...
เวฬุราชิณ บุญไม้ไผ่ อ่านว่า เว-ลุ-รา-ชิน แยกศัพท์เป็น เวฬุ + ราช + อิณ

เวฬุราชิณ บุญไม้ไผ่ อ่านว่า เว-ลุ-รา-ชิน แยกศัพท์เป็น เวฬุ + ราช + อิณ

ทองย้อย แสงสินชัย เวฬุราชิณ บุญไม้ไผ่ อ่านว่า เว-ลุ-รา-ชิน แยกศัพท์เป็น เวฬุ + ราช + อิณ (๑) “เวฬุ” รากศัพท์มาจาก วิ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อุ ปัจจัย, แปลง อิ ที่ วิ เป็น เอ (วิ > เว), ลง ฬ อาคม : วิ > เว + ฬ = เวฬ + อุ = เวฬุ ...
ทุเรศ อาจไม่ทุเรศอย่างที่คิด อ่านว่า ทุ-เรด

ทุเรศ อาจไม่ทุเรศอย่างที่คิด อ่านว่า ทุ-เรด

ทองย้อย แสงสินชัย ทุเรศ  อาจไม่ทุเรศอย่างที่คิด  อ่านว่า ทุ-เรด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เก็บคำว่า “ทุเรศ” ไว้ 2 คำ บอกไว้ดังนี้ - (1) ทุเรศ ๑ : (คำวิเศษณ์) ลักษณะที่ขัดหูขัดตา น่ารังเกียจ หรือน่าสมเพช เป็นต้น, (ภาษาปาก) คำที่เปล่งออกมาแสด ...
ลุกขึ้นไปใส่บาตรตอนพาหุง ถ้ายังไม่รู้ ก็อย่าเพิ่งเลิก

ลุกขึ้นไปใส่บาตรตอนพาหุง ถ้ายังไม่รู้ ก็อย่าเพิ่งเลิก

บทความ, ปกิณกะ
0
14
ทองย้อย แสงสินชัย ลุกขึ้นไปใส่บาตรตอนพาหุง ---------------------------- ถ้ายังไม่รู้ ก็อย่าเพิ่งเลิก .......... บาลีวันละคำ ประจำวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ คำว่า “พาหุง” ผมเขียนไว้ตอนหนึ่ง มีข้อความว่า – .......... มีธรรมเนียมพื้นถิ่นที่ปฏิบ ...
บุตรธิดา คำสามัญประจำบ้าน ภาษาไทยอ่านว่า บุด-ทิ-ดา แยกศัพท์เป็น บุตร + ธิดา

บุตรธิดา คำสามัญประจำบ้าน ภาษาไทยอ่านว่า บุด-ทิ-ดา แยกศัพท์เป็น บุตร + ธิดา

ทองย้อย แสงสินชัย บุตรธิดา คำสามัญประจำบ้าน ภาษาไทยอ่านว่า บุด-ทิ-ดา แยกศัพท์เป็น บุตร + ธิดา (๑) “บุตร” บาลีเป็น “ปุตฺต” (ปุด-ตะ) รากศัพท์มาจาก - (1) ปู (ธาตุ = สะอาด, ชำระ) + ต ปัจจัย, ซ้อน ตฺ, รัสสะ อู ที่ ปู เป็น อุ (ปู > ปุ) : ปู ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: ความ(ไม่)เป็น ‘พุทธศาสนาแบบเหตุผลนิยม’

สุรพศ ทวีศักดิ์: ความ(ไม่)เป็น ‘พุทธศาสนาแบบเหตุผลนิยม’

บทความ, ปกิณกะ
0
10
สุรพศ ทวีศักดิ์: ความ(ไม่)เป็น ‘พุทธศาสนาแบบเหตุผลนิยม’ Posted: 01 Apr 2017 11:21 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) เห็นวิจารณ์กันว่า การปฏิรูปธรรมยุติกนิกายในสมัย ร.4 ทำให้เกิดการตีความพุทธศาสนาเน้นความมีเหตุผล สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการลดความสำคัญของ ...