เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

อมิตตดา “ผู้ทำให้ชายร้อนรัก” (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า อะ-มิด-ตะ-ดา

อมิตตดา “ผู้ทำให้ชายร้อนรัก” (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า อะ-มิด-ตะ-ดา

ทองย้อย แสงสินชัย อมิตตดา “ผู้ทำให้ชายร้อนรัก” (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า อะ-มิด-ตะ-ดา “อมิตตดา” เป็นชื่อสตรีคนหนึ่งในมหาเวสสันดรชาดก ชื่อเต็มในบาลีว่า “อมิตฺตตาปนา” (อะ-มิด-ตะ-ตา-ปะ-นา) นัยหนึ่ง แยกศัพท์เป็น อมิตฺต + ตาปนา ( ...
นครกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 13 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า นะ-คอน-กัน ประกอบด้วยคำว่า นคร + กัณฑ์

นครกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 13 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า นะ-คอน-กัน ประกอบด้วยคำว่า นคร + กัณฑ์

ทองย้อย แสงสินชัย  นครกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 13 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า นะ-คอน-กัน ประกอบด้วยคำว่า นคร + กัณฑ์ (๑) “นคร” บาลีอ่านว่า นะ-คะ-ระ รากศัพท์มาจาก - (1) นค (อาคารสูง เช่นปราสาท) + ร ปัจจัย : นค + ร = นคร แปลตามศัพท์ว่า “ที ...
ฉกษัตริย์ [2] กัณฑ์ที่ 12 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ฉ้อ-กะ-สัด หรือ ฉอ-กะ-สัด ก็ได้ ประกอบด้วย ฉ + กษัตริย์

ฉกษัตริย์ [2] กัณฑ์ที่ 12 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ฉ้อ-กะ-สัด หรือ ฉอ-กะ-สัด ก็ได้ ประกอบด้วย ฉ + กษัตริย์

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
123
ทองย้อย แสงสินชัย  ฉกษัตริย์ กัณฑ์ที่ 12 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ฉ้อ-กะ-สัด หรือ ฉอ-กะ-สัด ก็ได้ ประกอบด้วย ฉ + กษัตริย์ (๑) “ฉ” ภาษาบาลีออกเสียงว่า ฉะ แปลว่า หก (จำนวน 6) (๒) “กษัตริย์” บาลีเป็น “ขตฺติย” อ่านว่า ขัด-ติ-ยะ ...
มหาราช [2] กัณฑ์ที่ 11 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มะ-หา-ราด ประกอบด้วยคำว่า มหา + ราช

มหาราช [2] กัณฑ์ที่ 11 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มะ-หา-ราด ประกอบด้วยคำว่า มหา + ราช

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
107
ทองย้อย แสงสินชัย  มหาราช กัณฑ์ที่ 11 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มะ-หา-ราด ประกอบด้วยคำว่า มหา + ราช (๑) “มหา” ศัพท์เดิมในบาลีเป็น “มหนฺต” (มะ-หัน-ตะ) รากศัพท์มาจาก มหฺ (ธาตุ = เจริญ, ขยายตัว) + อนฺต ปัจจัย : มหฺ + อนฺต = มหนฺต ...
สักรบรรพ กัณฑ์ที่ 10 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า สัก-กะ-บับ ประกอบด้วยคำว่า สักร + บรรพ

สักรบรรพ กัณฑ์ที่ 10 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า สัก-กะ-บับ ประกอบด้วยคำว่า สักร + บรรพ

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
93
ทองย้อย แสงสินชัย  สักรบรรพ กัณฑ์ที่ 10 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า สัก-กะ-บับ ประกอบด้วยคำว่า สักร + บรรพ (๑) “สักร” บาลีเป็น “สกฺก” (สัก-กะ) รากศัพท์มาจาก - (1) สกฺกฺ (ธาตุ = อาจ, สามารถ) + อ ปัจจัย : สกฺกฺ + อ = สกฺก แปลตามศ ...
มัทรี กัณฑ์ที่ 9 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มัด-ซี

มัทรี กัณฑ์ที่ 9 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มัด-ซี

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
216
ทองย้อย แสงสินชัย  มัทรี กัณฑ์ที่ 9 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มัด-ซี “มัทรี” บาลีเป็น “มทฺที” (มัด-ที) คำเดิมมาจาก มทฺท + อี ปัจจัย (ก) “มทฺท” (มัด-ทะ) รากศัพท์มาจาก - (1) มทฺ (ธาตุ = มัวเมา; สนุกสนาน; บ้า, คลั่ง) + อ ปัจจัย, ซ้อน ...
กุมาร กัณฑ์ที่ 8 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์

กุมาร กัณฑ์ที่ 8 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
182
ทองย้อย แสงสินชัย  กุมาร กัณฑ์ที่ 8 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ “กุมาร” บาลีอ่านว่า กุ-มา-ระ รากศัพท์มาจาก - (1) กุมารฺ (ธาตุ = เล่น) + อ ปัจจัย : กุมารฺ + อ= กุมาร แปลตามศัพท์ว่า “ผู้เล่นสนุก” (2) กมุ (ธาตุ = ปรารถนา) + อาร ปัจจัย, แปลง อ ท ...
มหาพน กัณฑ์ที่ 7 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มะ-หา-พน ประกอบด้วยคำว่า มหา + พน

มหาพน กัณฑ์ที่ 7 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มะ-หา-พน ประกอบด้วยคำว่า มหา + พน

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
282
ทองย้อย แสงสินชัย  มหาพน กัณฑ์ที่ 7 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มะ-หา-พน ประกอบด้วยคำว่า มหา + พน (๑) “มหา” (มะ-หา) รูปคำเดิมในบาลีเป็น “มหนฺต” (มะ-หัน-ตะ) รากศัพท์มาจาก มหฺ (ธาตุ = เจริญ) + อนฺต ปัจจัย : มหฺ + อนฺต = มหนฺต แปลตาม ...
จุลพน กัณฑ์ที่ 6 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า จุน-ละ-พน ประกอบด้วยคำว่า จุล + พน

จุลพน กัณฑ์ที่ 6 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า จุน-ละ-พน ประกอบด้วยคำว่า จุล + พน

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
141
ทองย้อย แสงสินชัย  จุลพน กัณฑ์ที่ 6 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า จุน-ละ-พน ประกอบด้วยคำว่า จุล + พน (๑) “จุล” บาลีเป็น “จุลฺล” อ่านว่า จุน-ละ (แผลงเป็น “จูฬ” ก็มี) รากศัพท์มาจาก จิ (ธาตุ = สะสม) + ล ปัจจัย, แปลง อิ ที่ จิ เป็น อุ, ซ้อ ...
ชูชก กัณฑ์ที่ 5 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ชู-ชก บาลีอ่านว่า ชู-ชะ-กะ

ชูชก กัณฑ์ที่ 5 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ชู-ชก บาลีอ่านว่า ชู-ชะ-กะ

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
171
ทองย้อย แสงสินชัย  ชูชก กัณฑ์ที่ 5 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ชู-ชก บาลีอ่านว่า ชู-ชะ-กะ “ชูชก” เป็นชื่อตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในมหาเวสสันดรชาดก ผู้เขียนบาลีวันละคำยังไม่พบคัมภีร์ไวยากรณ์ที่แสดงที่มาของชื่อ จึงต้องใช้วิธีสันนิษฐาน ...
วนประเวศน์ กัณฑ์ที่ 4 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า วะ-นะ-ปฺระ-เวด

วนประเวศน์ กัณฑ์ที่ 4 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า วะ-นะ-ปฺระ-เวด

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
247
ทองย้อย แสงสินชัย  วนประเวศน์ กัณฑ์ที่ 4 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า วะ-นะ-ปฺระ-เวด คนเก่ามักออกเสียงเป็น วัน-นะ-ปฺระ-เหฺวด ประกอบด้วยคำว่า วน + ประเวศน์ (๑) “วน” บาลีอ่านว่า วะ-นะ รากศัพท์มาจาก วนฺ (ธาตุ = เสพ, คบหา, ส่งเสียง) + ...
ทานกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 3 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ทาน-นะ-กัน ประกอบด้วยคำว่า ทาน + กัณฑ์

ทานกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 3 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ทาน-นะ-กัน ประกอบด้วยคำว่า ทาน + กัณฑ์

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
307
ทองย้อย แสงสินชัย  ทานกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 3 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ทาน-นะ-กัน ประกอบด้วยคำว่า ทาน + กัณฑ์ (๑) “ทาน” บาลีอ่านว่า ทา-นะ รากศัพท์มาจาก ทา (ธาตุ, = ให้) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ) : ทา + ยุ > อน = ทาน (นปุ ...

HOME

Powered By : VeeZa