เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: พระพรหมคุณาภรณ์

องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา ถ้าชาวพุทธมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา สังคมไทยจะพ ...
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สัมโมทนียกถา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สัมโมทนียกถา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

สัมโมทนียกถา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตตมหาเถระ) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒ ...
คนสุพรรณฯปลื้ม เจ้าคุณประยุทธ์ขึ้นสมเด็จ ปีติเป็น’ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่’
367
0
ข่าว, พระพรหมคุณาภรณ์, สังคม

คนสุพรรณฯปลื้ม เจ้าคุณประยุทธ์ขึ้นสมเด็จ ปีติเป็น’ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่’

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเพจ “สุพรรณบ้านเรา” ของชาว ...