เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: พระพรหมคุณาภรณ์

องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา ถ้าชาวพุทธมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา สังคมไทยจะพ้นปัญหาแน่นอน ถ้าท่านผู้ใดปฏิบัติได้ครบ ๕ ข้อนี้ พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็น อุบาสกรัตนะ และอุบาสิการัตนะ คือเป็นอุบาสกแก้ว เป็นอุบาสิกาแก้ว (แก้วในที่นี้ หมายความว่า มีคุณค่าสูง ดีงาม ประเสริฐ)   ...
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สัมโมทนียกถา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สัมโมทนียกถา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

สัมโมทนียกถา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตตมหาเถระ) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในโอกาสสถาปนาเป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลก วรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัด ...
คนสุพรรณฯปลื้ม เจ้าคุณประยุทธ์ขึ้นสมเด็จ ปีติเป็น’ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่’

คนสุพรรณฯปลื้ม เจ้าคุณประยุทธ์ขึ้นสมเด็จ ปีติเป็น’ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่’

0
135
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเพจ “สุพรรณบ้านเรา” ของชาว จ.สุพรรณบุรี ได้แสดงความปีติยินดีต่อการเลื่อนสมณศักดิ์ พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ผู้ใช้นาม เอก ประทุมรัตน์ โพสต์ข้อความว่า ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ สมเด็จพระราชาคณะองค์ใหม่ ชาวสุพรรณบุรี สาวะก ...
เจ้าคุณประยุทธ์ สมเด็จรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9

เจ้าคุณประยุทธ์ สมเด็จรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9

0
122
หลังจากกระแสข่าวเลื่อนสมณศักดิ์พระเถระ 159 รูป วันที่ 5 ธันวาคม หนึ่งในระดับสมเด็จพระราชาคณะ มี 1 รูป ได้แก่ พระพรหมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระเถระที่ได้รับความเคารพเชื่อถือจากสังคมชาวพุทธ ในนาม เจ้าคุณประยุทธ์ ท่านม ...
“การแปลอย่างนี้ ไม่ใช่แค่สนุกหรือขำ แต่เป็นอันตราย”

“การแปลอย่างนี้ ไม่ใช่แค่สนุกหรือขำ แต่เป็นอันตราย”

Polapat Jittivuthikan "การแปลอย่างนี้ ไม่ใช่แค่สนุกหรือขำ แต่เป็นอันตราย" ข่าวนั้นบอกว่า พระคึกฤทธิ์แปลคำบาลี "สกิเทว" (ในพุทธวจนะที่แสดงความหมายของ "สกิทาคามี") ว่า "เทวดาครั้งเดียว" อาตมาอยู่ห่างไกล ได้ยินนิดหน่อย ก็ฟังไว้ก่อน ต่อมาสักครึ่งค่อนเดือนที่ผ่านมานี้ มีพระไปพ ...

HOME

Powered By : VeeZa