เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: วิทยาศาสตร์

รวมพุทธศาสน์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยวิทยาศาสตร์

สาเหตุของการไม่นับถือศาสนา หรือเลิกนับถือศาสนา (พอสังเขป)

สาเหตุของการไม่นับถือศาสนา หรือเลิกนับถือศาสนา (พอสังเขป)

0
228
สาเหตุของการไม่นับถือศาสนา หรือเลิกนับถือศาสนา (พอสังเขป) จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษา ได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่เป็นไปในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้...พอจะมองเห็นแนวคิดหรือพฤติกรรมของบุคคลที่พยายามหลีกหนีจากศาสนา หรือพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับศาสนาในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นการไม่เข้าร่ว ...
ปีใหม่นี้…มารู้จัก’สัจจะแห่งชีวิต’กันเถอะ! : โดย ไพรัช วรปาณิ

ปีใหม่นี้…มารู้จัก’สัจจะแห่งชีวิต’กันเถอะ! : โดย ไพรัช วรปาณิ

0
121
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 นี้ นอกจากการส่ง ส.ค.ส.ระลึกถึงเพื่อนฝูงซึ่งกันและกันแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนปรารถนาจะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ญาติมิตรและแฟนๆ “มติชน” ด้วยใจ ก็คือ ส.ค.ส. “ธรรมะ” เพื่อให้ทุกท่านได้ “รู้” ซึ้งถึง “สัจจะแห่งชีวิต” หรือความจริงที่ทำให้บุคคลรู้จักห่างไกลจา ...

HOME

Powered By : VeeZa