เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: สังคม

รวมเรื่องราวพุทธศาสน์ที่เกี่ยวกับสังคม

สุรพศ ทวีศักดิ์: ศาสนามีไว้ทำไม

สุรพศ ทวีศักดิ์: ศาสนามีไว้ทำไม

บทความ, สังคม
0
93
Posted: 28 Nov 2017 09:38 PM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์ Gallup ได้สำรวจความเห็นคนทั่วโลกว่าศาสนาสำคัญต่อผู้ตอบแค่ไหน ได้ผลดังแผนที่ด้านบน จะเห็นว่าในประเทศที่ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) สูงมาก ล้วนเป็นที่ๆ ศาสนามีความสำคัญน้อยหรือไม ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: ทำไมศาสนาเป็นอุปสรรคของศีลธรรมสมัยใหม่

สุรพศ ทวีศักดิ์: ทำไมศาสนาเป็นอุปสรรคของศีลธรรมสมัยใหม่

บทความ, สังคม
0
67
Posted: 22 Nov 2017 07:48 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์   เราเชื่อตามๆ กันมา (อย่างขัดหลักกาลามสูตร) ว่า “ศีลธรรมมาจากศาสนาเท่านั้น” และ “ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี” จึงสรุปว่า ศาสนาไม่มีปัญหาในตัวมันเอง หากจะมีปัญหาย่อมเกิดจา ...
ใครคือเจ้าของพุทธศาสนา?: ถอดรื้อความคิดเรื่องการสังคายนาเพื่อแก้ปัญหาภิกษุณีไทย

ใครคือเจ้าของพุทธศาสนา?: ถอดรื้อความคิดเรื่องการสังคายนาเพื่อแก้ปัญหาภิกษุณีไทย

บทความ, สังคม
0
86
Posted: 21 Nov 2017 06:15 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไ ชาญณรงค์ บุญหนุน   1. บทนำ บทความนี้ปรับปรุงจากบทความชื่อ “การปกป้องสุทธิภาวะของสังคายนากับศาสนาอนุรักษนิยม” ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการบรรยายในการอบรมประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่ง ...
ตัวอย่างเรื่องที่เข้าใจผิดกันทั้งบ้านทั้งเมือง

ตัวอย่างเรื่องที่เข้าใจผิดกันทั้งบ้านทั้งเมือง

บทความ, สังคม
0
56
ทองย้อย แสงสินชัย ตัวอย่างเรื่องที่เข้าใจผิดกันทั้งบ้านทั้งเมือง --------------------------------------- คำกลอนที่ว่า - เมืองใดไม่มีทหารหาญ.......เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า เมืองใดไร้จอมพารา...........เมืองนั้นไม่ช้าอับจน ............. .. ...
“เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ เมืองกุสินารา”

“เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ เมืองกุสินารา”

ข่าว, สังคม
0
95
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  "เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ เมืองกุสินารา" วันที่ ๑๕ พศจิกายน ๒๕๖๐ ที่เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สาย ...
จงเรียกมันว่าความเสื่อม (6)  ตอน-ต้นแบบของคนดี

จงเรียกมันว่าความเสื่อม (6) ตอน-ต้นแบบของคนดี

บทความ, สังคม
0
102
ทองย้อย แสงสินชัย  จงเรียกมันว่าความเสื่อม (6) ------------------------- ตอน-ต้นแบบของคนดี เรื่องที่จะเขียนนี้เกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรี-นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เขียนเป็นกรณีศึกษาเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวกับความชอบความชังไม่ว่าจะทางการเมืองหรือทางส่ ...
จงเรียกมันว่าความเสื่อม (5)  ตอน-นะจังงัง

จงเรียกมันว่าความเสื่อม (5) ตอน-นะจังงัง

บทความ, สังคม
0
78
ทองย้อย แสงสินชัย จงเรียกมันว่าความเสื่อม (5) ------------------------- ตอน-นะจังงัง ญาติมิตรทั้งหลายเคยสังเกตปรากฏการณ์ทางสังคมดังที่จะกล่าวต่อไปนี้กันบ้างหรือเปล่าครับ ๑ เวลาใครเอาพฤติการณ์ที่ศาสนาหนึ่งกำลังทำอะไรที่มีผลกระทบถึงพระพุทธศาสนาขึ้ ...
ข้อพิจารณาว่าด้วยการต่อต้านการรุกรานทางศาสนาของชาวพุทธ (2) : ขันติธรรมและหนทางที่ยากลำบาก

ข้อพิจารณาว่าด้วยการต่อต้านการรุกรานทางศาสนาของชาวพุทธ (2) : ขันติธรรมและหนทางที่ยากลำบาก

บทความ, สังคม
0
83
Posted: 04 Oct 2017 12:00 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ชาญณรงค์ บุญหนุน   ผู้เขียนยังมีเรื่องคาใจที่อยากจะพูดต่อกับชาวพุทธด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องขันติธรรมกับการยอมจำนนต่อจากประเด็นในบทความที่แล้ว ก่อนอื่นจะขอเริ่มต้นโดยอาศัยคำพูดของโยฮัน กัล ...
เครื่องยนต์ติดแล้วขอรับ อย่าปล่อยให้ดับไปเสียอีก

เครื่องยนต์ติดแล้วขอรับ อย่าปล่อยให้ดับไปเสียอีก

บทความ, สังคม
0
84
ทองย้อย แสงสินชัย  เครื่องยนต์ติดแล้วขอรับ ------------------------- อย่าปล่อยให้ดับไปเสียอีก คำสั่งเจ้าคณะหนทุกหนที่ปรากฏในภาพประกอบนี้ กระผมต้องขออนุญาตใช้คำว่า "กราบแทบเท้า" อนุโมทนาสาธุการด้วยความปีติอย่างยิ่ง “อะไรไม่ควรเป็นอะไร” ถ้าเจ้าพระคุณทั้ ...
จงเรียกมันว่าความเสื่อม (4) ตอน-กฎหมายคือพระเจ้า

จงเรียกมันว่าความเสื่อม (4) ตอน-กฎหมายคือพระเจ้า

บทความ, สังคม
0
74
ทองย้อย แสงสินชัย  จงเรียกมันว่าความเสื่อม (4) ------------------------- ตอน-กฎหมายคือพระเจ้า เมื่อมีการพูดกันว่าใครทำผิดหรือใครไม่ได้ทำผิด สิ่งหนึ่งที่จะถูกเรียกหาหรือถามถึงคือ พยานหลักฐาน การตัดสินถูก-ผิดทางคดีโลก ใช้พยานหลักฐานเป็นหลัก คือถาม ...
อุปัฏฐาก  คนวัดอีกคนหนึ่ง  อ่านว่า อุ-ปัด-ถาก ก็ได้ อุบ-ปัด-ถาก ก็ได้ 

อุปัฏฐาก คนวัดอีกคนหนึ่ง อ่านว่า อุ-ปัด-ถาก ก็ได้ อุบ-ปัด-ถาก ก็ได้ 

ทองย้อย แสงสินชัย อุปัฏฐาก คนวัดอีกคนหนึ่ง อ่านว่า อุ-ปัด-ถาก ก็ได้ อุบ-ปัด-ถาก ก็ได้  (ตามพจนานุกรมฯ) “อุปัฏฐาก” บาลีเขียน “อุปฏฺฐาก” อ่านว่า อุ-ปัด-ถา-กะ รากศัพท์มาจาก อุป (คำอุปสรรค = เข้าไป, ใกล้, มั่น) + ฐา (ธาตุ = ยืน, ตั้งอยู่) + ณฺวุ ...
จงเรียกมันว่าความเสื่อม (2) ตอน-โยนหินถามทาง

จงเรียกมันว่าความเสื่อม (2) ตอน-โยนหินถามทาง

บทความ, สังคม
0
88
ทองย้อย แสงสินชัย  จงเรียกมันว่าความเสื่อม (2) ------------------------- ตอน-โยนหินถามทาง มีข่าวว่า ทางการออกคำสั่งให้ตำรวจออกตักเตือนพระที่รับเงิน พระรับเงินนั้นผิดพระวินัย มีสิกขาบทกำหนดไว้ชัดเจน ใครยังไม่รู้ก็ไปศึกษาดูกันเสีย-โดยเฉพาะพระภิกษุสาม ...

HOME

Powered By : VeeZa