เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: เรื่องเล่าจากอินเดีย

ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี
224
0
เรื่องเล่าจากอินเดีย

ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี

นอกจากที่เราทราบกันว่า ถ้ำที่ชาวพุทธในอดีตได้บรรจงแกะสลักหิน เจาะถ้ำสร้างเ ...
เชตวนํ..โอภาเสตวา..ยังพระเชตวันให้สว่าง ไสว…มีเห็นได้ในปัจจุบัน..ไม่เพียงแต่พุทธกาลเท่านั้น
148
0
เรื่องเล่าจากอินเดีย

เชตวนํ..โอภาเสตวา..ยังพระเชตวันให้สว่าง ไสว…มีเห็นได้ในปัจจุบัน..ไม่เพียงแต่พุทธกาลเท่านั้น

ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน  ตัวแทนของเทวดาตน ...