เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: เรื่องเล่าจากอินเดีย

เรื่องเล่าจากแดนพุทธภูมิ จากอดีตถึงปัจจุบัน (๑) โดย ท่านคมสรณ์ -พระธรรมทูตอินเดีย
146
0
เรื่องเล่าจากอินเดีย

เรื่องเล่าจากแดนพุทธภูมิ จากอดีตถึงปัจจุบัน (๑) โดย ท่านคมสรณ์ -พระธรรมทูตอินเดีย

วัดไทยพุทธคยา- อินเดีย ความภูมิใจของไทย ณ แดนพุทธภูมิกว่า ๖๑ ปีแล้ว ศิล ...