เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: คลังปริยัติ

รวมหัวข้อหมวดธรรมที่แสดงในที่ต่าง ๆ

วิปัสสนาญาณ  ญาณที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือญาณที่จัดเป็นวิปัสสนามี ๙ อย่าง คือ

วิปัสสนาญาณ  ญาณที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือญาณที่จัดเป็นวิปัสสนามี ๙ อย่าง คือ

วิปัสสนาญาณ  ญาณที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือญาณที่จัดเป็นวิปัสสนามี ๙ อย่าง คือ ...

HOME

Powered By : VeeZa