เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ประวัติพุทธศาสนา

รวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติพุทธศาสนา

“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”

“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ "ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์" สังกัสสะนครเป็นเมืองที่สำคัญในสมัยพุทธกาล เมืองสังกัสสะ คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดง ยมกปกฏิหาริย์แล้ว เสด็จขึ้นไป ณ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์บนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ ทรงจำ พรรษาต ...

HOME

Powered By : VeeZa