เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: พุทธธรรม

พุทธกิจ ใน ๒๔ ชั่วโมง ตื่นบำเพ็ญเพียร

พุทธกิจ ใน ๒๔ ชั่วโมง ตื่นบำเพ็ญเพียร

ปกิณกะ, พุทธธรรม
0
6
พระไตรปิฎกศึกษา ตื่นบำเพ็ญเพียร กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไป เป็นอย่างไร คือ เธอทั้งหลายควรสำเหนียกอย่างนี้ว่า ‘เราทั้งหลายจักเป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง จักชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรมและการนั่ง ...
การถวายทานเจาะจงบุคคล ๑๔ ประการ

การถวายทานเจาะจงบุคคล ๑๔ ประการ

ปกิณกะ, พุทธธรรม
0
23
พระไตรปิฎกศึกษา   การถวายทานเจาะจงบุคคล ๑๔ ประการ อานนท์ ก็ทักษิณาเป็นปาฏิปุคคลิก (การถวายทานเจาะจงบุคคล)นี้มี ๑๔ ประการ ทักษิณาเป็นปาฏิปุคคลิก ๑๔ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. บุคคลย่อมถวายทานในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประก ...
สติ บาฬีมาจาก สติ (สร หึสายํ+ติ) สติ, ความรู้สึกตัว, ความระลึกได้.

สติ บาฬีมาจาก สติ (สร หึสายํ+ติ) สติ, ความรู้สึกตัว, ความระลึกได้.

บทความ, พุทธธรรม
0
30
พระบาฬี pra pali #สติ บาฬีมาจาก สติ (สร หึสายํ+ติ) สติ, ความรู้สึกตัว, ความระลึกได้. มีวิเคราะห์ว่า ปมาทํ สรติ หึสตีติ สติ. ความรู้สึกตัวที่เบียดเบียน ความประมาท ชื่อว่า สติ (ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ). มีวิเคราะห์ว่า สรติ จินฺเตตีติ สติ. อาการที่ระลึกได้ ช ...
เรื่อง “เหตุแห่งอุปมา ๓ ข้อ ที่มุ่งพระทัยมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตและจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้ “

เรื่อง “เหตุแห่งอุปมา ๓ ข้อ ที่มุ่งพระทัยมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตและจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้ “

บทความ, พุทธธรรม
1
39
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย   วันนี้วันพระ อรุณธรรมยามเช้า วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง "เหตุแห่งอุปมา ๓ ข้อ ที่มุ่งพระทัยมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตและจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้ ...
สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๒) (ตอนสุดท้าย)  โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๒) (ตอนสุดท้าย) โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

0
38
พระอภิธัมมัตถสังคหะ สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๒) (ตอนสุดท้าย) ผู้ที่ประสงค์จะไปเจริญวิปัสสนา สิ่งแรกที่ต้องพาไปเข้ากรรมฐานด้วย คือ "ศีล" อย่างน้อยต้องศีล ๕ สิ่งที่สองคือต้องรู้จัก "รูปนาม" และสิ่งที่สาม คือ "การนึกคิด" การนึกคิด เป็นอุปสรรคและไม่ถูกต้องในกา ...
สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๑) โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๑) โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

0
34
พระอภิธัมมัตถสังคหะ สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๑) ผู้อ่านควรทราบเรื่องของสติก่อนที่จะอ่าน เรื่องสัมปชัญญะ โดยเพจอภิธัมมัตถสังคหะได้เคยลงบทความที่เกี่ยวข้องไว้ ๒ เรื่องด้วยกันคือ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก มีทั้งหมด ๓ ตอน และ สัญญาเจตสิก และ สติเจตสิก มีตอนเดี ...
โยนิโสมนสิการ โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

โยนิโสมนสิการ โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

0
41
พระอภิธัมมัตถสังคหะ โยนิโสมนสิการ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส โยนิโสมนสิการ ในความเข้าใจของผม โยนิโสมนสิการ บทความที่นำมาจากปัญญาสารที่ท่านจะได้อ่านต่อไป เป็นเรื่องที่อธิบายหลักในการใช้ โยนิโสมนสิการ ในการเข้าประกอบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐ ...
“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย)

“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย)

0
42
พระอภิธัมมัตถสังคหะ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย) ในชีวิตจริงของปุถุชนอย่างพวกเรา ไม่มีใครหรอกครับที่จะ มีสติ และ ควบคุมสติ ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดเวลา มีเพียงบุคคลเดียวที่ทำได้ คือ อรหัตตบุคคล ซึ่งบุคคลประเภทนี้ ถือตามพุทธทำนายและอภิธ ...
“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒)

“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒)

0
36
พระอภิธัมมัตถสังคหะ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒) "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒) นี้เป็นภาคที่ชื่อว่า "ธรรมชาติที่เรียกว่า สติ" เขียนโดย อาจารย์ อภิญญา อนัตตา ท่านแสดงความหมายของสติไว้ตาม คัมภีร์อภิธานวรรณา , มิลินทปัญหา และ พระอภิธรรม สำห ...
“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๑)

“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๑)

0
33
พระอภิธัมมัตถสังคหะ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๑) นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส บทความที่ท่านจะได้อ่านต่อไป เป็นบทความสองบทความที่ผมเอามาผูกรวมกัน แล้วแบ่งออกเป็นภาคๆ ภาคแรก ชื่อว่า "สัญญาเจตสิก และ สติเจตสิก" ซึ่งเคยลงบทความไว้นานแล้ ...
ชราไม่ได้แปลว่าแก่เพียงอย่างเดียว มรณะไม่ได้แปลว่าตายอย่างเดียว และนี่คือการอธิบายของพระศาสดา

ชราไม่ได้แปลว่าแก่เพียงอย่างเดียว มรณะไม่ได้แปลว่าตายอย่างเดียว และนี่คือการอธิบายของพระศาสดา

0
76
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย ชราไม่ได้แปลว่าแก่เพียงอย่างเดียว มรณะไม่ได้แปลว่าตายอย่างเดียว และนี่คือการอธิบายของ พระศาสดา... ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ก็ชรามรณะ เป็นอย่างไรเล่า? (๑) ความแก่ ความคร่ำคร่า ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความสิ้นไปแ ...
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า

0
38
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันแรม ๒ ค่ำเดือน ๓ ธรรมสวัสดี จักขอนำเสนอเรื่อง " นายนันทิยะ สร้างศาสนวัตถุในพระศาสนา มีวิมานผุดรอในสวรรค์ ตั้งแต่ยังไม่ตายจากโลกมนุษย์ " อันมีเ ...

HOME

Powered By : VeeZa