เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: พุทธประวัติ

รวมเรื่องราวพุทธประวัติ

”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก

”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก

0
8
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก พุทธกิจ หมายถึง กิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ การงานที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำพุทธกิจประจำวัน ในแต่ละวันมี ๕ อย่าง คือ ๑. ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต ๒. สายณฺเห ธมฺมเทสนํ เวลาเย็นทรงแสดงธรรม ๓. ปโทเส ภิกฺข ...
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”

ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย อรุณธรรมยามเช้า วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๔ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง "สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน" อันมี เนื้อความดังนี้ สัตตมหาสถาน หมายถึง สถานที่เสวยวิมุต ...
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร

มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร

มหาสถูปแห่งเกสเรีย หรือที่ในปัจจุบันเรียกว่า เกสริยา, เกสเรีย (อังกฤษ: Kesaria, อักษรเทวนาครี: केसरिया) เป็นสถานที่ตั้งของมหาสถูปพบใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย สถานที่ประดิษฐานบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานแก่ชาววัชชี เมื่อครั้งพุทธกาลเกสเรียอยู่ในเขตพรมแดนของแคว้นวัชชีและมัล ...
ยมกปาฏิหาริย์สถูป หรือ คัณฑามพฤกษ์

ยมกปาฏิหาริย์สถูป หรือ คัณฑามพฤกษ์

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย ยมกปาฏิหาริย์สถูป หรือ คัณฑามพฤกษ์ ณ จุดตรงนี้ ตามพุทธประวัตินั้น มีความว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยน้ำปานะเสร็จ ทรงรับสั่งให้นายคัณฑะ นำเม็ดมะม่วงไปปลูก เมื่อทรงล้างพระหัตถ์ลงบนปากหลุม เม็ดมะม่วงก็ ...
พุทธจักรไทยในแดนพุทธภูมิ “สาวัตถี”

พุทธจักรไทยในแดนพุทธภูมิ “สาวัตถี”

พุทธจักรไทยในแดนพุทธภูมิ "สาวัตถี" ว่าด้วยเรื่องเมืองสาวัตถี ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ในแง่ของการเผยแผ่แสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...
สัตตมหาสถาน : สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7

สัตตมหาสถาน : สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7

ตามรอยบาท พระศาสดา ตอน พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ และสถานที่เสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ สัปดาห์ ในสถานที่ ๗ แห่ง ซึ่งถูกเรียกว่า "สัตตมหาสถาน" สถานที่ยิ่งใหญ่ หรือสำคัญทั้ง ๗  
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 54 – ตอนจบ ช่วง 1- 4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 54 – ตอนจบ ช่วง 1- 4

พุทธประวัติ
0
1.4 k
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 54 - ตอนจบ ช่วง 1/ 4 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 54 - ตอนจบ ช่วง 2/ 4 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 54 - ตอนจบ ช่วง 3/ 4 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 54 - ตอนจบ ช่วง 4/ 4   เรื่องในหมวดเดียวกัน
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 53 ช่วง 1- 4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 53 ช่วง 1- 4

พุทธประวัติ
0
375
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 53 ช่วง 1/ 4 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 53 ช่วง 2/ 4 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 53 ช่วง 3/ 4 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 53 ช่วง 4/ 4   เรื่องในหมวดเดียวกัน
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 52 ช่วง 1- 4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 52 ช่วง 1- 4

พุทธประวัติ
0
216
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 52 ช่วง 1/ 4 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 52 ช่วง 2/ 4 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 52 ช่วง 3/ 4 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 52 ช่วง 4/ 4   เรื่องในหมวดเดียวกัน
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 51 ช่วง 1- 4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 51 ช่วง 1- 4

พุทธประวัติ
0
253
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 51 ช่วง 1/ 4 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 51 ช่วง 2/ 4 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 51 ช่วง 3/ 4 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 51 ช่วง 4/ 4   เรื่องในหมวดเดียวกัน
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนที่ ๕๐ ช่วงที่ ๑ – ๔

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนที่ ๕๐ ช่วงที่ ๑ – ๔

พุทธประวัติ
0
217
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนที่ ๕๐ ช่วงที่ ๑ / ๔ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนที่ ๕๐ ช่วงที่ ๒ / ๔ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนที่ ๕๐ ช่วงที่ ๓ / ๔ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนที่ ๕๐ ช่วงที่ ๔ / ๔   เรื่องในหมวดเดียวกัน
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙ ช่วงที่ ๑ – ๔

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙ ช่วงที่ ๑ – ๔

พุทธประวัติ
0
251
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙ ช่วงที่ ๑/๔ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙ ช่วงที่ ๒/๔ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙ ช่วงที่๓/๔ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙ ช่วงที่ ๔/๔   เรื่องในหมวดเดียวกัน

HOME

Powered By : VeeZa