เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: สาวกประวัติ

รวมเรื่องราวประวัติพระสาวกสำคัญ ๆ ในบริษัท 4

เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี

เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี

ปฐพฺยา เอกรชฺเชน    สคฺคสฺส คมเนน วา สพฺพโลกาธิปจฺเจน    โสตาปตฺติผลํ วรํ ฯ ยิ่งกว่า เอกราชย์ทั่วทั้งแผ่นดิน ยิ่งกว่า ขึ้นสวรรคาลัย ยิ่งกว่า อธิปไตยใดในโลกทั้งปวง คือ พระโสดาปัตติผล ๑๑. เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ข้อความเบื้องต้น พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตว ...
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนอวสานที่ ๓๓. ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ

พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนอวสานที่ ๓๓. ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ

สาวกประวัติ
0
173
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย *ตอนอวสานที่ ๓๓. ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ แลแล้วข้าพเจ้าก็ขออนุญาตจับหัตถ์เบื้องขวาของนางชูขึ้นเสมออกของข้าพเจ้า แสงอันเรืองอุไรของทินกร เมื่อจวนย่ำสนธยาสาดมากกระทบมือนาง มองดูสะอาดสุกใสประดุจแผ่นทองคำ ข้าพเจ้าก้มลงจุมพิตเพียงแผ่ ...
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่๓๒. หญิงงามกับบิดา

พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่๓๒. หญิงงามกับบิดา

สาวกประวัติ
0
120
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย *ตอนที่๓๒. หญิงงามกับบิดา ความสนิทสนมสัมพันธ์ของข้าพเจ้าและวิมลมานธิดาช่างทอง เป็นไปอย่างสม่ำเสมอและเวียนเข้าหาจุดมุ่งหมายเข้าทุกวันๆ เสมือนรอยเท้าโคที่เหยียบย่ำไปบนผืนนา ในขณะลากแอกและไถมันวนเวียนเข้าหาจุดศูนย์กลางของนาแปลงนั้นทุกๆ ร ...
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๓๑. ความรักของ จุตรงคพลและวิมลมาน

พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๓๑. ความรักของ จุตรงคพลและวิมลมาน

สาวกประวัติ
0
149
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย ตอนที่ ๓๑. ความรักของ จุตรงคพลและวิมลมาน "ข้าแต่ท่านบำเพ็ญตบะ! ข้าพเจ้าเกิดแล้วภายใต้เศวตฉัตรแห่งหัสตินาปุรนคร แคว้นปัญจาละนี้ วันเดียวกับที่ข้าพเจ้าลืมตาขึ้นดูโลกนั่นเอง มีการชุมนุมพลทั้ง ๔ เหล่าทัพ คือ ทัพช้าง ทัพม้า ทัพรถ แล ...
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๓๐. ลงพรหมทัณฑ์ ภิกษุหัวดื้อ จนเป็นพระอริยบุคคล

พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๓๐. ลงพรหมทัณฑ์ ภิกษุหัวดื้อ จนเป็นพระอริยบุคคล

สาวกประวัติ
0
175
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย * ตอนที่ ๓๐. ลงพรหมทัณฑ์ ภิกษุหัวดื้อ จนเป็นพระอริยบุคคล * ความเดิมที่เหลือเมื่อตอนที่แล้ว รวมความว่า เรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระอานนท์ในคราวปฐมสังคายนานั้น ทำให้เกียรติประวัติของท่านจับใจยิ่งขึ้น น่ารักเคารพยิ่งขึ้น เสร็จแล้วการสังคา ...
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่๒๙. วันหนึ่งก่อนวันประชุมสังคายนา

พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่๒๙. วันหนึ่งก่อนวันประชุมสังคายนา

สาวกประวัติ
0
173
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย ตอนที่๒๙. วันหนึ่งก่อนวันประชุมสังคายนา * เมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว พระมหากัสสปได้ให้ประชุมสงฆ์ปรารถเพื่อทำสังคายนาพระธรรมวินัย นัดหมายให้ทรงจำกันไว้ว่า ธรรมอันใด วินัยอันใดพระผู้มีพระภาคทรงสั่งและทรงสอนไว้ว่าอย่างไร ทั้ง ...
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๘. เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค

พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๘. เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค

สาวกประวัติ
0
139
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย ตอนที่ ๒๘. เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค* ( ความเดิมตอนที่แล้ว) นี่เอง อสาตมนต์ที่มารดาของเขาเร่งเร้าให้มาเรียน ช่างเป็นวิชาที่แปลกและมีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างเหลือล้น พระผู้มีพระภาค ตรัสเล่าเรื่องอสาตมนต์จบลงแล้ว ทรงเพิ่มเติม ...
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๗ อุปกาชีวกกับพระอนันตชิน

พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๗ อุปกาชีวกกับพระอนันตชิน

สาวกประวัติ
0
120
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย * ตอนที่ ๒๗ อุปกาชีวกกับพระอนันตชิน * ในขณะที่สุชาวดีกำลังระทมทุกข์เพราะเกรงว่าจะต้องประสบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักอยู่นั้น อีกมุมหนึ่งอุปกะกำลังกระวนกระวายด้วยเกรงว่า จะพลัดพราก จะผิดหวังในสิ่งอันเป็นที่รัก ในเรื่องเดียวกัน บุคค ...
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๖. อุปกาชีวกกับพวงดอกไม้มาร

พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๖. อุปกาชีวกกับพวงดอกไม้มาร

สาวกประวัติ
0
130
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย   ๒๖. อุปกาชีวกกับพวงดอกไม้มาร อุปกะนั่งเศร้าซึมอยู่หน้าอาศรม ความร่มรื่นของราวป่าในยามนี้ ซึ่งเคยเป็นที่พออกพอใจของเขายิ่งนักนั้น ได้กลายเป็นที่ทรมานไปเสียแล้ว เสียงนกเล็กๆ วิ่งไล่จับกัน และส่งเสียงร้องด้วยความชื่นบานบนกิ่งไม้เขาเคยมองดู ...
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๕. ปัจฉิมสาวกอรหันต์และพวงดอกไม้มาร

พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๕. ปัจฉิมสาวกอรหันต์และพวงดอกไม้มาร

สาวกประวัติ
0
109
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย *ตอนที่ ๒๕. ปัจฉิมสาวกอรหันต์และพวงดอกไม้มาร* ย่างเข้ายามที่สองแห่งราตรี ลมเย็นพัดผ่านมาเป็นครั้งคราว รอบๆ อุทยานสาลวันเปียกชุ่มไปด้วยอัสสุชลธาราแห่งมหาชนผู้เศร้าสลดสุดประมาณ เขาหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความรักและรันทดใจ พระจันทร์วันเพ็ญแห่งเ ...
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๔. พระอานนท์ร้องไห้

พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๔. พระอานนท์ร้องไห้

สาวกประวัติ
0
140
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย * ตอนที่ ๒๔. พระอานนท์ร้องไห้ * สูกรมัทวะให้ผลในทันที อาการประชวรของพระองค์ทรุดหนักลงอย่างน่าวิตก มีพระบังคนเป็นโลหิต แต่ถึงกระนั้นก็ยังเสด็จด้วยพระบาทเปล่าจากปาวาสู่กุสินารานครดังกล่าวแล้ว พระองค์ต้องหยุดพักเป็นระยะๆ หลายครั้งก่ ...
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๓. คราวเมื่อทรงปลงพระชนม์มายุสังขาร

พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๓. คราวเมื่อทรงปลงพระชนม์มายุสังขาร

สาวกประวัติ
0
193
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย ตอนที่ ๒๓. คราวเมื่อทรงปลงพระชนม์มายุสังขาร ... พระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาวาลเจดีย์ ประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาครึ้มต้นหนึ่ง ตรัสกับพระอานนท์ว่า "อานนท์! ผู้อบรมอิทธิบาท ๔ มาอย่างดีแล้ว ทำจนแคล่วคล่องแล้วอย่างเรานี้ ถ้าปรารถนาจะมีชี ...

HOME

Powered By : VeeZa