เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: พุทธศาสน์ในตำนาน

รวมเรื่องราวพุทธศาสน์ในตำนาน

พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก บรรยาย (อภิธัมมัตถสังคหะ ตอน4/11)

พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก บรรยาย (อภิธัมมัตถสังคหะ ตอน4/11)

การศึกษาพระอภิธรรมจะทำให้เข้าใจคำสอนที่ม­­ีคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา เพราะ แค ...
พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก บรรยาย (อภิธัมมัตถสังคหะ ตอน3/11)

พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก บรรยาย (อภิธัมมัตถสังคหะ ตอน3/11)

การศึกษาพระอภิธรรมจะทำให้เข้าใจคำสอนที่ม­ีคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา เพราะ แค่ ...
พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก บรรยาย (อภิธัมมัตถสังคหะ ตอน2/11)

พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก บรรยาย (อภิธัมมัตถสังคหะ ตอน2/11)

การศึกษาพระอภิธรรมจะทำให้เข้าใจคำสอนที่ม­ีคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา เพราะ แค่ ...
พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก บรรยาย (อภิธัมมัตถสังคหะ ตอน1/11

พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก บรรยาย (อภิธัมมัตถสังคหะ ตอน1/11

การศึกษาพระอภิธรรมจะทำให้เข้าใจคำสอนที่มีคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา เพราะ แค่ก ...