เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ภัยพุทธศาสนา

แสดงภัยที่เกิดจากศาสนาอื่น ต่อพุทธศาสนา

พระเชียงใหม่ไม่หยุดต้านอิสลาม ปลุกกระแสไม่เอานิคมฮาลาลเชียงดาว ระบุป่าล้อมเมือง
479
0
ข่าว, ภัยพุทธศาสนา

พระเชียงใหม่ไม่หยุดต้านอิสลาม ปลุกกระแสไม่เอานิคมฮาลาลเชียงดาว ระบุป่าล้อมเมือง

พระเชียงใหม่สร้างกระแสต่อ ปลุกต้านสร้างนิคมฮาลาลเชียงดาว ระบุ ใช้ยุทธการป่าล้อ ...