เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: เวทย์_บรรณกรกุล

อธิบายไวยากรณ์-แปลบาลี

ความรู้เรื่องภาษาบาลี ตั้งแต่เริ่มต้นและเรื่องราวภาษาต่าง ๆ
131
0
ภาษาบาลี, เวทย์_บรรณกรกุล

ความรู้เรื่องภาษาบาลี ตั้งแต่เริ่มต้นและเรื่องราวภาษาต่าง ๆ

ความรู้เรื่องภาษาบาลี ตั้งแต่เริ่มต้นและเรื่องราวภาษาต่าง ๆ (เป็นวีดีโอต่อเนื่ ...