เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: วีดีโอ

รวมวีดีโอต่าง ๆ

พระมหาประนอม ธมมาลงกาโร “อนุสัยกิเลส”

พระมหาประนอม ธมมาลงกาโร “อนุสัยกิเลส”

มัลติมีเดีย, วีดีโอ
0
13
ธรรมบรรยาย โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทราปราการ โครงการ อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559  
สู้เพื่อชาติและศาสนาพุทธของเรา – นี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุคดีความ…

สู้เพื่อชาติและศาสนาพุทธของเรา – นี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุคดีความ…

สู้เพื่อชาติและศาสนาพุทธของเรา - นี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุคดีความ...
ภาพมุมสูงวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี อินเดีย

ภาพมุมสูงวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี อินเดีย

มัลติมีเดีย, วีดีโอ
0
166
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี-อินเดีย ชัยมงคลคาถา (บทพาหุง พระพุทธเจ้าทรงชนะมาร) ท่านได้ฟังแล้วพิจารณาเห็นตามความเป็นจริง บำเพ็ญเพียรปฏิบัติตาม...ขอมารนอกมารใน จงพินาศหลีกไป 
 มหัศจรรย์ ถ้ำอชันต้า-แอลโลร่า

 มหัศจรรย์ ถ้ำอชันต้า-แอลโลร่า

 มหัศจรรย์ ถ้ำอชันต้า-แอลโลร่า #ถ้ำอชันต้า (Ajanta Caves) ควรค่ามรดกโลก ด้วยพลังศรัทธาของชาวพุทธจึงสร้างศิลาให้เป็นถ้ำ ควรคู่มรดกธรรม 5,000 ปี อายุพระพุทธศาสนา 👉ด้วยวิริยะความเพียร มีเพียงสองมือและค้อนกับสิ่ว สามารถสร้างสรรค์งานศิลป์ ขุดเจาะภูเขาทั้งลูก เป็นวิหาร เจดีย์ เพื่อเป ...
พระภิกษุผู้ปฏิบัติศาสนกิจธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล

พระภิกษุผู้ปฏิบัติศาสนกิจธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล

0
50
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล พระภิกษุผู้ปฏิบัติศาสนกิจธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล นมัสการหลวงพ่อองค์ดำ ณ หมู่บ้านนาลันทา แขวงกรุงราชคฤห์ อินเดีย   
พุทธจักรไทยในแดนพุทธภูมิ “สาวัตถี”

พุทธจักรไทยในแดนพุทธภูมิ “สาวัตถี”

พุทธจักรไทยในแดนพุทธภูมิ "สาวัตถี" ว่าด้วยเรื่องเมืองสาวัตถี ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ในแง่ของการเผยแผ่แสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...
คนเบิกทาง : ตามรอยพระพุทธศาสนา ประเทศอินเดีย 1 มิ.ย.58 (4 ตอน)

คนเบิกทาง : ตามรอยพระพุทธศาสนา ประเทศอินเดีย 1 มิ.ย.58 (4 ตอน)

มัลติมีเดีย, วีดีโอ
0
89
เบิกทางตามรอยพระพุทธศาสนา ในประเทศอินเดีย ร่วมค้นหาคนพุทธที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศอินเดียกับภารกิจรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนา เข้าถึงสถานที่สำคัญทางศาสนา ทั้งสามสถานที่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน เรียนรู้การเผยแผ่พระธรรมพระพุทธศาสนา ร่วมสัมผัสหลากหลายมุมมองในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที ...
พระธรรมเทศนา วันวิสาขบูชา วัดจากแดง

พระธรรมเทศนา วันวิสาขบูชา วัดจากแดง

มัลติมีเดีย, วีดีโอ
0
188
พระธรรมเทศนา โดย พระมหาประนอม ธมฺาลงฺกาโร เนื่องในวัน วันวิสาขบูชา วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สุธรรมศาลา วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สามารถติดตามข่าวสารวัดจากแดงได้ที่ https://www.facebook.com/radiobodhiya...

HOME

Powered By : VeeZa