เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: วีดีโอ

รวมวีดีโอต่าง ๆ

วิธีดูฆราวาสในคราบสมณะ โปตลิยสูตร ฉบับพิสดาร – พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก
4
0
มัลติมีเดีย, วีดีโอ

วิธีดูฆราวาสในคราบสมณะ โปตลิยสูตร ฉบับพิสดาร – พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

การบวชในพุทธศาสนา มิใช่บวชแค่เครื่องแบบ แต่ต้องบวชใจด้วย การละการทำบาปอกุศล ให ...

HOME

Powered By : VeeZa