เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: มัลติมีเดีย

รวมภาพ และวีดีโอ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

สังขารยมก ครั้งที่ 5 ปวัตติวาระ อนุสนธิ ฌาโนกาสะ และ ภุมโมกาสะ โดยบุคคล สวิตักกสวิจารจิต

สังขารยมก ครั้งที่ 5 ปวัตติวาระ อนุสนธิ ฌาโนกาสะ และ ภุมโมกาสะ โดยบุคคล สวิตักกสวิจารจิต

สังขารยมก ครั้งที่ 5 ปวัตติวาระ อนุสนธิ ฌาโนกาสะ และ ภุมโมกาสะ โดยบุคคล สวิตัก ...
สังขารยมก ครั้งที่ 4 ปัณณัตติวาระ ปทโสธนมูลจักกวาระ นุจ ปัณณัตติวาระ สุทธสังขารวาระ นุจ

สังขารยมก ครั้งที่ 4 ปัณณัตติวาระ ปทโสธนมูลจักกวาระ นุจ ปัณณัตติวาระ สุทธสังขารวาระ นุจ

สังขารยมก ครั้งที่ 4 ปัณณัตติวาระ ปทโสธนมูลจักกวาระ นุจ ปัณณัตติวาระ สุทธสังขา ...
สังขารยมก ครั้งที่ 3 ปัณณัตติวาระ ปทโสธนวาระ นุจ ปัณณัตติวาระ ปทโสธนมูลจักกวาระ นุจ

สังขารยมก ครั้งที่ 3 ปัณณัตติวาระ ปทโสธนวาระ นุจ ปัณณัตติวาระ ปทโสธนมูลจักกวาระ นุจ

สังขารยมก ครั้งที่ 3 ปัณณัตติวาระ ปทโสธนวาระ อนุโลม/ปัจจนิก ปัณณัตติวาระ ปทโสธ ...
สังขารยมก ครั้งที่ 2 ปัณณัตติวาระ ปทโสธนวาระ อนุโลม/ปัจจนิก ปัณณัตติวาระ ปทโสธนมูลจักกวาระ อนุโลม/ปัจจนิก

สังขารยมก ครั้งที่ 2 ปัณณัตติวาระ ปทโสธนวาระ อนุโลม/ปัจจนิก ปัณณัตติวาระ ปทโสธนมูลจักกวาระ อนุโลม/ปัจจนิก

สังขารยมก ครั้งที่ 2 ปัณณัตติวาระ ปทโสธนวาระ อนุโลม/ปัจจนิก ปัณณัตติวาระ ปทโสธ ...

HOME

Powered By : VeeZa