SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: วศิน อินทสระ

รวมบทความของอาจารย์วศิน อินทสระ

ปัณฑิตสูตร ว่าด้วยกรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้

ปัณฑิตสูตร ว่าด้วยกรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้

วศิน อินทสระ
0
15
ปัณฑิตสูตร ว่าด้วยกรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้ ภิกษุทั้งหลาย กรรม ๓ ประการนี้บัณฑิตบัญญัติไว้ สัตบุรุษบัญญัติไว้ กรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. ทาน (การให้) ๒. ปัพพัชชา(การถือบวช) ๓. มาตาปิตุอุปัฏฐาน(การบำรุงมารดาบิดา) กรรม ๓ ประการนี้แลบัณฑิตบัญญัติไว้ สัตบุรุษบัญญัติไว้ ทาน อหิงสา ...
อาจารย์วศิน อินทสระ – ถนอมน้ำใจกันไว้

อาจารย์วศิน อินทสระ – ถนอมน้ำใจกันไว้

วศิน อินทสระ
0
12
คนที่รักกัน  ต้องการจะรักษาความรักให้ยั่งยืน ก็ต้องอาศัยความไม่ประมาท  คือระวังอยู่เสมอ ไม่ทำสิ่งใด พูดสิ่งใดให้อีกฝ่ายหนึ่งน้อยใจ เสียใจ ช้ำใจ เป็นต้น อย่านึกว่าเขารักเราแล้วทำอะไรก็ได้ ความอดทนของคนมีขอบเขต เมื่อเขาน้อยใจและช้ำใจบ่อยเข้า มันสะสมมากเข้าอาจระ ...
อาจารย์วศิน อินทสระ – การฝึกตน(ทมะ)-๕

อาจารย์วศิน อินทสระ – การฝึกตน(ทมะ)-๕

วศิน อินทสระ
0
24
 อุตรมาณพไม่ทราบจะพูดแก้อย่างไร ได้แต่นั่งคอตกนิ่งอยู่ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เอาเถอะ เราจะกล่าวให้ฟังถึง การอบรมอินทรีย์ในอริยวินัย คือในระเบียบของพระอริยะ หรือในพระพุทธศาสนา”แล้วทรงแสดงการฝึกอินทรีย์ว่า ถ้าได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู เป็นต้น ไปจนถึงรู้ธัมมารมณ์ ...
อาจารย์วศิน อินทสระ วรรณกรรมอิงคติธรรม “พ่อผมเป็นมหา”

อาจารย์วศิน อินทสระ วรรณกรรมอิงคติธรรม “พ่อผมเป็นมหา”

วศิน อินทสระ
0
11
“ส่วนความหลงนั้น เป็นเครื่องทำลาย เศรษฐกิจสังคมเพียงใด  ดูที่สิ่งฟุ่มเฟือยอันมอมเมาประชาชน ให้หลงจมอยู่ในสิ่งอันไร้สาระ เป็นโทษแก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและชาติเช่น อบายมุขประเภทต่างๆ มีการพนัน เป็นต้น สิ่งลามกอนาจาร, การเสพสิ่งเสพติดให้โทษ การทุ่มเงินเพื่อสร้างสถานเร ...
อาจารย์วศิน อินทสระ – วรรณกรรมอิงคติธรรม “พ่อผมเป็นมหา”

อาจารย์วศิน อินทสระ – วรรณกรรมอิงคติธรรม “พ่อผมเป็นมหา”

วศิน อินทสระ
0
11
“คุณเศียรพอมองเห็นไหมว่า  ผลกรรมมันมีวิธียอกย้อนอย่างไร เพราะการค้ายาเสพติดนั้น ทำให้ลูกเมียของคนอื่นลำบากเพียงใด ความทุกข์นั้นยอกย้อนมาหา ลูกเมียของตัวเองโดยที่ตัวเอง ยังไม่ทันรู้ด้วยซ้ำไป อีกหน่อยก็ต้องมาถึงตัวผู้ทำเอง” “เราต้องให้การศึกษาแก่ประชาชน อย่าง ...
อาจารย์วศิน อินทสระ – พ่อผมเป็นมหา

อาจารย์วศิน อินทสระ – พ่อผมเป็นมหา

วศิน อินทสระ
0
13
“เรื่องนี้เป็นความจริง” พ่อย้ำ  “ถ้าเราจะตั้งโรงเรียนโจรกรรม สอนวิธีขโมยแก่เด็ก ผู้สอนก็เป็นครู เด็กก็เป็นนักเรียน หลักสูตรก็เป็นหลักสูตรการศึกษา  คุณลองคิดดูว่า การศึกษาเช่นนั้นมีคุณค่าอะไร นอกจากสอนคนให้เป็นโจร ให้ทำความเลว” “นักเรียนกฎหมาย ๒ คน สำเ ...
อาจารย์วศิน อินทสระ – “แต่การศึกษาก็มีส่วนช่วย ให้คนหมดความรู้สึกด้อยในสังคม

อาจารย์วศิน อินทสระ – “แต่การศึกษาก็มีส่วนช่วย ให้คนหมดความรู้สึกด้อยในสังคม

วศิน อินทสระ
0
11
๔๑ “แต่การศึกษาก็มีส่วนช่วย ให้คนหมดความรู้สึกด้อยในสังคม พ้นจากความด้อยพัฒนาในความรู้ความสามารถ”  น้าเศียรพูด “ความด้อยหรือความเขื่อง มันก็ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบ” พ่อพูด “คือเมื่อเทียบกับคนที่ด้อยกว่าเราก็รู้สึกเขื่อง แต่เมื่อเทียบกับคนที่เขื่องกว่า ...
อาจารย์วศิน อินทสระ – “ปมด้อย หรือปมเขื่องเกิดจากอะไรครับ-พ่อ?” ผมถาม

อาจารย์วศิน อินทสระ – “ปมด้อย หรือปมเขื่องเกิดจากอะไรครับ-พ่อ?” ผมถาม

วศิน อินทสระ
0
33
“เราพูดกันถึงเรื่องปมด้อยก่อนดีกว่า แล้วค่อยพูดเรื่องปมเขื่องทีหลัง” พ่อว่า “ปมด้อยคือการที่บุคคล มีความรู้สึกตนว่าต่ำต้อยกว่าผู้อื่น จะเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม เหตุแห่งปมด้อยนั้นมีมากมาย และยิ่งพฤติกรรมของผู้มีปมด้อย คือ พฤติกรรมที่ผู้มีปมด้อย แสดงออกด้วยแล้วยิ่ ...
อาจารย์วศิน อินทสระ – หญิงสาวโดยปกติชอบความสวยงาม 

อาจารย์วศิน อินทสระ – หญิงสาวโดยปกติชอบความสวยงาม 

วศิน อินทสระ
0
11
“หญิงสาวโดยปกติชอบความสวยงาม ถือว่าความสวยงามแห่งรูปร่าง เป็นเครื่องมือในการเชิดชูตนให้เด่นแต่เมื่อตนเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่ ความขี้ริ้วนั้นเป็นเครื่องกีดขวางไม่ให้ตนเด่น จึงเกิดปมด้อยทางรูปร่างขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ ไม่อยากอยู่ในกลุ่มของคนสวย เพราะยิ่งในกลุ่มของคนส ...
คนที่มีความรักก็มีความหวัง  หวังว่าเขาจะต้องพะนอตน  เป็นเพื่อนของตน

คนที่มีความรักก็มีความหวัง  หวังว่าเขาจะต้องพะนอตน  เป็นเพื่อนของตน

วศิน อินทสระ
0
9
อาจารย์วศิน อินทสระ  “คนที่มีความรักก็มีความหวัง หวังว่าเขาจะต้องพะนอตน เป็นเพื่อนของตน เอาใจใส่เอาอกเอาใจตน เชิดชูตนให้เด่น เห็นตนเป็นคนสำคัญ และมีความหมายต่อเขาอย่างมาก แต่พอเนิ่นนานไป ใครจะไปนั่งเอาอกเอาใจอยู่ ใครจะพนออยู่ตลอดเวลา ผู้ม ...
อาจารย์วศิน อินทสระ – ขุมพลังชีวิต

อาจารย์วศิน อินทสระ – ขุมพลังชีวิต

วศิน อินทสระ
0
9
ขุมพลังอันสำคัญที่สุดในชีวิตคน นั้นคือ กำลังใจ ซึ่งเป็นอาวุธอันสำคัญ ที่สุดในการต่อสู้สงครามชีวิต สงคราม ภายนอกเราต่อสู้ด้วยอาวุธและเสบียง อาหาร แต่สงครามชีวิตซึ่งยึดเยื้อเท่ากับ ชีวิตของเรานั้น ต้องต่อสู้ด้วยกำลังใจ ถึงอย่างอื่นจะขาดไป แต่เมื่อกำลังใจ ยังมีอยู่ก ...
อาจารย์วศิน อินทสระ – ชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ปัน

อาจารย์วศิน อินทสระ – ชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ปัน

วศิน อินทสระ
0
13
“ความตระหนี่” คือการที่เก็บเงินทรัพย์สมบัติไว้ ไม่ยอมใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนหรือผุ้อื่น แม้ในคราวที่จำเป็น ตรงกันข้ามกับ “ความฟุ่มเฟือย” คือใช้อย่างสุร่ยสุร่าย ใช้อย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ใช้ ท่ามกลางของความตระหนี่และความฟุ่มเฟือย คือ “ความมัธยัสถ์” คือจำเป็น ...

HOME

Powered By : VeeZa