เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: วศิน อินทสระ

รวมบทความของอาจารย์วศิน อินทสระ

อาจารย์วศิน อินทสระ – ไม่ควรวางใจคนที่คบกันครู่เดียว

อาจารย์วศิน อินทสระ – ไม่ควรวางใจคนที่คบกันครู่เดียว

วศิน อินทสระ
0
10
“คนดีไม่ควรไว้วางใจคน  เพราะเห็นหรือคบกันเพียงครู่เดียว ไม่ควรไว้วางใจคน เพราะผิวพรรณรูปร่าง เพราะคนผู้ไม่สำรวมเที่ยวไปในโลกนี้ โดยอาการแห่งผู้สำรวมก็มีอยู่  เหมือนกุณฑลดิน( หม้อดิน ) และมาสก ( เงินตรา ) ที่ทำด้วยโลหะเป็นของปลอม แต่หุ้มไว้ด้วยทองคำ ... คนเป็นอ ...
อาจารย์วศิน อินทสระ – หน้าตา ไม่ได้บอกดีหรือเลว

อาจารย์วศิน อินทสระ – หน้าตา ไม่ได้บอกดีหรือเลว

วศิน อินทสระ
0
11
ผิวพรรณ รูปร่าง หน้าตา ของมนุษย์  ก็ถือเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้ว่า คนรูปร่างหน้าตาดีจะเป็นคนดี คนรูปร่างหน้าตาดีบางคน หมกความชั่วไว้ภายในเป็นอันมาก เหมือนโลงศพที่ประดับ ตกแต่งภายนอกให้ดูสวยงาม ประดับด้วยดอกไม้นานาพรรณ ..คนหน้าตาไม่สวยงานบางคน เปี่ยมล้นด้วยคุณงามความด ...
เปลือกของคน โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

เปลือกของคน โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

วศิน อินทสระ
0
12
“เวเทหิ !” พระเจ้าพิมพิสารตรัส ด้วยพระกระแสเสียงซึ่งปรากฏแก่ พระนางเสมือนเสียงสะท้อนจากภูเขา “ความเป็นกษัตริย์สุขุมาลชาติของเรา หรือของใครๆก็ตาม หรือความเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งปวง นั่นเป็นเพียงเปลือกของคน หาใช่เป็นตัวคนที่แท้จริงไม่ .. มนุษย์เราบางทีก็วัด คุณค ...
สาระในวิสุทธิมรรค – ความรักในศีล

สาระในวิสุทธิมรรค – ความรักในศีล

วศิน อินทสระ
0
11
อาจารย์วศิน อินทสระ ผู้รักษาศีล พึงรักศีลเท่าชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิต เหมือนกต้อยติวิดรักษาฟองไข่  เหมือนจามรีรักพวงหาง หรือมารดารักบุตรสุดที่รักคนเดียว และบุคคลมีนัยน์ตาข้างเดียว รักษาหวงแหนนัยน์ตาฉันนั้น ธรรมดาจามรีนั้นมีพวงหางสวยยิ่งนัก เป็นพู่พวงและสะอาด ...
จริตในการทำสมถกรรมฐาน

จริตในการทำสมถกรรมฐาน

วศิน อินทสระ
0
12
อาจารย์วศิน อินทสระ คำว่า “จริต” นั้นหมายถึง อาการทางกายและทางวาจา ที่ประพฤติอยู่ประจำ จะเรียกว่า  อัธยาศัยบวกด้วยนิสัยก็ได้ ท่านแสดงไว้ ๖ จริต คือ ๑. ราคจริต มีความโน้มเอียงทางรักสวยรักงาม ๒. โทสจริต มีความโน้มเอียงทางโทสะจัด ๓. โมหจริต มักหลง สะล ...
เรื่องของคู่ บุพเพสันนิวาส กรรมที่หลายคนยินดีรับ

เรื่องของคู่ บุพเพสันนิวาส กรรมที่หลายคนยินดีรับ

วศิน อินทสระ
0
85
วิถีแห่งพุทธะ เรื่องของคู่ บุพเพสันนิวาส กรรมที่หลายคนยินดีรับ คำถามที่ว่าทุกคนต้องมีคู่หรือไม่คำตอบตรงๆคือ ไม่จำเป็น ถ้าจะถามแล้วควรมีหรือไม่คำตอบคือ แล้วแต่จุดมุ่งหมาย บุคคลที่อยู่ในระดับสูงของวิวัฒนาการแล้ว และมีคุณสมบัติเป็นมนุษย์พิเศษจำนวนมาก ที่ไม่ม ...
อรุณธรรมยามเช้า ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอเรื่อง “บารมี “

อรุณธรรมยามเช้า ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอเรื่อง “บารมี “

วศิน อินทสระ
0
55
อรุณธรรมยามเช้า วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ วันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอเรื่อง "บารมี " อันมีเนื้อหา พอสังเขปดังนี้ บารมี ๑๐  บารมีี แปลว่า กำลังใจเต็ม บารมี ๑๐ ทัศ มีดังนี้ ๑.ทานบารมีี จิตของเราพร้อมที่จะใ ...
ปัณฑิตสูตร ว่าด้วยกรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้

ปัณฑิตสูตร ว่าด้วยกรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้

วศิน อินทสระ
0
38
ปัณฑิตสูตร ว่าด้วยกรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้ ภิกษุทั้งหลาย กรรม ๓ ประการนี้บัณฑิตบัญญัติไว้ สัตบุรุษบัญญัติไว้ กรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. ทาน (การให้) ๒. ปัพพัชชา(การถือบวช) ๓. มาตาปิตุอุปัฏฐาน(การบำรุงมารดาบิดา) กรรม ๓ ประการนี้แลบัณฑิตบัญญัติไว้ สัตบุรุษบัญญัติไว้ ทาน อหิงสา ...
อาจารย์วศิน อินทสระ – ถนอมน้ำใจกันไว้

อาจารย์วศิน อินทสระ – ถนอมน้ำใจกันไว้

วศิน อินทสระ
0
38
คนที่รักกัน  ต้องการจะรักษาความรักให้ยั่งยืน ก็ต้องอาศัยความไม่ประมาท  คือระวังอยู่เสมอ ไม่ทำสิ่งใด พูดสิ่งใดให้อีกฝ่ายหนึ่งน้อยใจ เสียใจ ช้ำใจ เป็นต้น อย่านึกว่าเขารักเราแล้วทำอะไรก็ได้ ความอดทนของคนมีขอบเขต เมื่อเขาน้อยใจและช้ำใจบ่อยเข้า มันสะสมมากเข้าอาจระ ...
อาจารย์วศิน อินทสระ – การฝึกตน(ทมะ)-๕

อาจารย์วศิน อินทสระ – การฝึกตน(ทมะ)-๕

วศิน อินทสระ
0
47
 อุตรมาณพไม่ทราบจะพูดแก้อย่างไร ได้แต่นั่งคอตกนิ่งอยู่ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เอาเถอะ เราจะกล่าวให้ฟังถึง การอบรมอินทรีย์ในอริยวินัย คือในระเบียบของพระอริยะ หรือในพระพุทธศาสนา”แล้วทรงแสดงการฝึกอินทรีย์ว่า ถ้าได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู เป็นต้น ไปจนถึงรู้ธัมมารมณ์ ...
อาจารย์วศิน อินทสระ วรรณกรรมอิงคติธรรม “พ่อผมเป็นมหา”

อาจารย์วศิน อินทสระ วรรณกรรมอิงคติธรรม “พ่อผมเป็นมหา”

วศิน อินทสระ
0
34
“ส่วนความหลงนั้น เป็นเครื่องทำลาย เศรษฐกิจสังคมเพียงใด  ดูที่สิ่งฟุ่มเฟือยอันมอมเมาประชาชน ให้หลงจมอยู่ในสิ่งอันไร้สาระ เป็นโทษแก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและชาติเช่น อบายมุขประเภทต่างๆ มีการพนัน เป็นต้น สิ่งลามกอนาจาร, การเสพสิ่งเสพติดให้โทษ การทุ่มเงินเพื่อสร้างสถานเร ...
อาจารย์วศิน อินทสระ – วรรณกรรมอิงคติธรรม “พ่อผมเป็นมหา”

อาจารย์วศิน อินทสระ – วรรณกรรมอิงคติธรรม “พ่อผมเป็นมหา”

วศิน อินทสระ
0
31
“คุณเศียรพอมองเห็นไหมว่า  ผลกรรมมันมีวิธียอกย้อนอย่างไร เพราะการค้ายาเสพติดนั้น ทำให้ลูกเมียของคนอื่นลำบากเพียงใด ความทุกข์นั้นยอกย้อนมาหา ลูกเมียของตัวเองโดยที่ตัวเอง ยังไม่ทันรู้ด้วยซ้ำไป อีกหน่อยก็ต้องมาถึงตัวผู้ทำเอง” “เราต้องให้การศึกษาแก่ประชาชน อย่าง ...

HOME

Powered By : VeeZa